توجه

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

تو مدام اینور و اونور میدویدی و پشت سرم بد گفتی

چون می دونستی که من بهت اخطار میدم

به هر پارتی و مهمونی ای که توی لس آنجلس بود میرفتی

چون میدونستی که من توی یکی از اون پارتی ها هستم

میدونم که اون لباست، کارما و سرنوشت منه و بوی حسرت و افسوس میده

به اون موقع فکر میکنی که مال من بودی

حالا همه هوش و حواسم پیش توئه، توقع داشتی چی بشه

اما امشب با من خونه نمیای

تو فقط میخوای توجه منو به خودت جلب کنی

تو قلبم رو نمیخوای

شاید فقط از تصور اینکه من با یکی دیگه باشم متنفری

آره ، فقط توجه می خواستی

از اولش فهمیدم

میخوای مطمئن بشی که من بیخیالت نشم

تو مدام اینور و اونور میدویدی و میدویدی و میدویدی و پشت سرم بد گفتی

چون می دونستی، می دونستی، می دونستی که من بهت اخطار میدم

عزیزم الان ما اينجا ايستاديم فيس تو فيس

از قبل میدونستی که برنده ای

میدونم که اون لباست، کارما و سرنوشت منه و بوی حسرت و افسوس میده

تو مجبورم کردی که به زمانی که مال من بودی فکر کنم

تو مجبورم کردی که به زمانی که مال من بودی فکر کنم

حالا همه هوش و حواسم پیش توئه، توقع داشتی چی بشه

ولی تو امشب نمیخوای با من بیای خونه

تو فقط میخوای توجه منو به خودت جلب کنی

تو قلبم رو نمیخوای

شاید فقط از تصور اینکه من با یکی دیگه باشم متنفری

آره ، فقط توجه می خواستی

از اولش فهمیدم

میخوای مطمئن بشی که من بیخیالت نشم

داری با من چیکار میکنی چیکار میکنی باهام، هان

داری با من چیکار میکنی چیکار میکنی باهام، هان

داری با من چیکار میکنی چیکار میکنی باهام، هان

داری با من چیکار میکنی چیکار میکنی باهام، هان

میدونم که اون لباست، کارما و سرنوشت منه و بوی حسرت و افسوس میده

تو مجبورم کردی که به زمانی که مال من بودی فکر کنم

حالا همه هوش و حواسم پیش توئه، توقع داشتی چی بشه

اما امشب با من خونه نمیای

تو فقط میخوای توجه منو به خودت جلب کنی

تو قلبم رو نمیخوای

شاید فقط از تصور اینکه من با یکی دیگه باشم متنفری

آره ، فقط توجه می خواستی

از اولش فهمیدم

تو فقط میخوای مطمئن بشی که من هیچوقت ازت دست نمیکشم

داری باهام چیکار میکنی؟

چیکار میکنی، هان؟

داری با من چیکار میکنی چیکار میکنی باهام، هان

داری با من چیکار میکنی چیکار میکنی باهام، هان

داری با من چیکار میکنی چیکار میکنی باهام، هان

داری با من چیکار میکنی چیکار میکنی باهام، هان

متن انگلیسی

you’ve been runnin’ round, runnin’ round, runnin’ round throwing that dirt all on my name

Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d call you up

You’ve been going round, going round, going round every party in L.A

Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d be at one

I know that dress is karma, perfume regret

You got me thinking ‘bout when you were mine

And now I’m all up on ya, what you expect?

But you’re not coming home with me tonight

You just want attention

you don’t want my heart

Maybe you just hate the thought of me with someone new

Yeah, you just want attention

I knew from the start

You’re just making sure I’m never gettin’ over you

you’ve been runnin’ round, runnin’ round, runnin’ round throwing that dirt all on my name

Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d call you up

Baby, now that we’re, now that we’re, now that we’re right here standing face-to-face

You already know, already know, already know that you won

I know that dress is karma, perfume regret

You got me thinking ‘bout when you were mine

you got me thinking ‘bout when you were mine

And now I’m all up on ya, what you expect?

But you’re not coming home with me tonight

You just want attention

you don’t want my heart

Maybe you just hate the thought of me with someone new

Yeah, you just want attention

I knew from the start

You’re just making sure I’m never gettin’ over you

What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?

What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?

What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?

What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?

I know that dress is karma, perfume regret

You got me thinking ‘bout when you were mine

And now I’m all up on ya, what you expect?

But you’re not coming home with me tonight

You just want attention

you don’t want my heart

Maybe you just hate the thought of me with someone new

Yeah, you just want attention

I knew from the start

You’re just making sure I’m never gettin’ over you

What are you doin’ to me?

what are you doin’, huh?

What are you doin’, to me What are you doin’, huh?

What are you doin’, to me What are you doin’, huh?

What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?

What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.