حس میکنی

: چارلی پوث /

حس میکنی

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

بهم دروغ بگو، اینکه چطور بدون من بهتری

در حالی که واقعیت همه جای صورتت نوشته شده

حتی تو عکسای دو نفرمون، تو تنها به نظر میرسی، تنها

وقتی اینجا بودی، مجبور نبودی فیلم بازی کنی

دختر من بهت قول میدم دیگه اذیتت نمیکنم

همین که گوشی رو قطع میکنی

فقط یه سوال برام پیش میاد که ممکنه هنوز براش اماده نباشی

اما من واقعا باید بدونم

حس میکنی

حس میکنی که هیچ وقت قرار نیست چیز بهتری پیدا کنی؟

حس میکنی

حس میکنی که یه چیزی رو گم کردی؟

چون من یه جور متفاوتی دوستت داشتم

و جوری که میتونی بگی یادت نمیاد

چطور تو رو هر شب تو بغلم نگه میداشتم

و جوری که میتونی بگی هیچ وقت فکرشم نمیکردی

که دوست داشتن یه ادم دیگه فقط یه دروغه

دختر، قول میدم دیگه اذیتت نمیکنم

همین که گوشی رو قطع میکنی

فقط یه سوال برام پیش میاد که ممکنه هنوز براش آماده نباشی

اما من واقعا باید بدونم

حس میکنی

حس میکنی که هیچ وقت قرار نیست چیز بهتری پیدا کنی؟

حس میکنی

حس میکنی که یه چیزی رو گم کردی؟

چون من یه جور متفاوتی دوستت داشتم

حس میکنی

حس میکنی که هیچ وقت قرار نیست چیز بهتری پیدا کنی؟

حس میکنی

حس میکنی که یه چیزی رو گم کردی

چون من یه جور متفاوتی دوستت داشتم

دختر، قول میدم دیگه اذیتت نمیکنم

همین که گوشی رو قطع میکنی

فقط یه سوال برام پیش میاد که ممکنه هنوز براش اماده نباشی

اما من واقعا باید بدونم

حس میکنی

حس میکنی که هیچ وقت قرار نیست چیز بهتری پیدا کنی؟

حس میکنی

حس میکنی که یه چیزی رو گم کردی

چون من یه جور متفاوتی دوستت داشتم

حس میکنی

حس میکنی که هیچ وقت قرار نیست چیز بهتری پیدا کنی؟

حس میکنی

حس میکنی که یه چیزی رو گم کردی

چون من یه جور متفاوتی دوستت داشتم

متن انگلیسی

Tell me lies, like how you’re better off without me

While the truth is written all over your face

Even in photographs together, you look lonely, lonely

When you were here, you never had to fake

And girl, I promise I’m not gonna bother you anymore

Soon as you hang up the phone

I just got one question that you might not be ready for

But I really gotta know

Does It Feel

feel like you never gonna find nothing better?

Does It Feel

feel like you’re missing

cause I loved you different?

And the way that you can say you don’t remember

How I kept you coming over every night

And the way that you can say you never wondered, wondered

If loving someone else is just a lie

girl, I promise I’m not gonna bother you anymore

Soon as you hang up the phone

I just got one question that you might not be ready for

But I really gotta know

Does It Feel

feel like you never gonna find nothing better?

Does It Feel

feel like you’re missing,

cause I loved you different?

Does It Feel

feel like you never gonna find nothing better?

Does It Feel

feel like you’re missing

cause I loved you different?

Girl, I promise I’m not gonna bother you anymore

Soon as you hang up the phone

I just got one question that you might not be ready for

But I really gotta know

Does It Feel

feel like you never gonna find nothing better?

Does It Feel

feel like you’re missing,

cause I loved you different?

Does It Feel

feel like you never gonna find nothing better?

Does It Feel

feel like you’re missing

cause I loved you different?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.