3بخش

: فرار مرغی / بخش 3

فرار مرغی

8 بخش

3بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

خودشه

اين راه خروج ما از اينجاست

پوستر مي سازيم؟

نه، چيزي که توي پوستره ، ببز.

چيزي که توي پوستره.

ما به خارج پرواز مي کنيم

اون بايد خيلي مهم باشه تا اين عکس رو ازش بگيرن.

ميخواي که اون چيکار کنه؟

معلوم نيست؟

اون يه خروس حرفه ايه پرواز کننده ست

اون از مزرعه اي به مزرعه ي ديگه پرواز مي کنه و نمايش ميده

فکر مي کني اينجوريه؟

صد درصد

نه توي تاريکي.

نه نه ، اينجا.

نه

برم بيرون .

خوبه، بايد

شماها کي هستين؟

من کجام؟

چه خبره؟

آخ، چه اتفاقي براي بالم افتاد؟

تو يه سقوط سريع بد داشتي

و تاندوني که از زير بازوت رد ميشه رگ به رگ شده

من يه کم با مهارت پيچوندمش و تمومش کردم

اين انگليسي بود؟

ميگه بالت رگ به رگ شده بود.

درستش کرد

من پانسمانت کردم.

من تو رو آوردم داخل

واا، واا، واا، واا

بياين برگرديم و از اول شروع کنيم.

من کجام؟

حق با توئه.

چقدر بي ادبي کرديم.

ما فقط خيلي هيجان زده شديم

اين يه مرغداريه

و ما مرغ هستيم

آره ، با شما تا اينجا.

مرغداري ، مرغ ها

من از شکل اين خوشم نمياد.

چشمهاش خيلي به هم نزديکن

پدر ، لطفا.

و اون يه آمريکاييه

آروم ، بابا.

از جايي که من ميام جنگ خروس ها ممنوعه

و دقيقا از کجا مياي؟

جاي کوچيکي که من بهش ميگم سرزمين آزاد و خونه ي شجاعان

اسکاتلند نه آمريکا

اوه آمريکا

مزخرف.

آمريکايي هاي گربه صفت.

هميشه آخر هر جنگ خودشونو نشون ميدن

زيادي پول ميدن ، شهوتران هستن و الان اينجا هستن

پدربزرگ چي ميخوره؟

اونو ولش کن آقاي ، آقاي؟

اسمم راکي ه.

راکي رودآيلند رد رودز.

براي راحت تر شدن اسمم

راکي رودز؟

جذابه ، نه؟

آقاي رودز اين شمايين؟

کي ميخواد بدونه؟

يه گروه از مرغ هاي نا اميد

مي بيني، اگه اين تو باشي، پس فقط تو ميتوني دعاهاي ما رو برآورده کني

خب، پس، منو معجزه صدا کن خوشگله، چون اون منم

و چه چيزي باعث شد تا به انگليس بياين آقاي رودز؟

همه ي مرغ هاي خوشگل انگليسي البته

بس کن

من طبيعتا يه مسافرم

من اون کار هاي توي حياطي رو چند وقته انجام ندادم ولي واقعا نتونستم واردش بشم

سلام حالت چطوره؟

نه

راه باز.

اين بيشتر در مرام منه

آره ، فقط کوله پشتي منو بدين و بگين که باد از کدوم طرف مياد

در حقيقت، ميدونين که اونا از خونه باهام تماس گرفتن؟

شما قراره اينو دوست داشته باشين.

يه تکاور آزاد تنها

عالي نيست؟

مي دونستم که اين ممکنه.

معلومه که ممکنه

مي دونستم که دعاهامون برآورده مي شه.

آمين

همه ي ما ميخوايم که از بالاي اون حصار ها پرواز کنيم و آقاي رودز قراره که بهمون نشون بده چطور اين کارو بکنيم، درسته؟

اين چي؟

گفتي پرواز کنيم؟

تو ميتوني بهمون ياد بدي.

نه نميتونم

گوش کن.

هيشش.

ميشنوي؟

اون راهه که صدام مي کنه و من بدنيا اومدم تا جواب اون صدا رو بدم.

خداحافظ

تو بايد شنوايي خيلي خوبي داشته باشي

خب ، خب ، راه خروج از کدوم طرفه؟

از اين طرف

آقاي رودز ، فکر کنم که وضعيتمون رو درست بهتون توضيح ندادم

ما هر روز تخم ميذاريم

و وقتي که ديگه نتونيم تخم بذاريم اونا مارو مي کشن

دنيا ظالمه خوشگله.

شما هم ميتونين که بهش عادت کنين

کدوم بخش “اونا مارو مي کشن” رو نفهميدي؟

من مجموعه ي مشکلات خودمو دارم تا نگرانش باشم

علاوه بر اين ، فرار کردن از قفس پرنده نميتونه اونقدر ها هم سخت باشه

در حقيقت ، نگام کن

اين خيلي سخت نيست که يک مرغ يا حتي دوتا رو از اينجا بيرون برد

ولي اين درباره ي همه ي ماست

همه ي شما؟

اين چيزيه که دارم سعي مي کنم بهت بگم

يه لحظه وايسا.

بذار ببينم درست فهميدم

شما ميخواين که تمام مرغ هاي اينجا رو همزمان از اينجا خارج کنين؟

البته.

کارتون قابل ستايشه

شما نميتونين چنين کاري بکنين.

اين خودکشيه

جايي که اميد هست راه هم هست

خيلي موافقم.

ولي از اون راه از اينجا ميرم

ولي

آقاي رودز؟

لطفا من يه آدمي هستم که

که دارم اين دور و ورا مي گردم و هر گز تو يه

پس اينطورياست.

تو از سيرک هستي

هيشش

داري فرار مي کني؟

نميخواي که ساکت باشي؟

دارم سعي مي کنم اينجا قايم شم

من بايد همين الان تحويلت بدم

اين کار رو نمي کني.

مي کني؟

يه دليل بهم بگو که چرا نبايد اين کارو بکنم؟

چون من جذابم

هي هي هي تو ديگه چه جور مرغ ديوونه اي هستي؟

ميدوني اگه اون منو پيدا کنه چه اتفاقي ميوفته؟

دنيا ظالمه

من تصميم گرفتم.

ازت خوشم نمياد

من تصميم گرفتم.

واسم مهم نيست.

حالا ، نشونمون بده چه جوري پرواز کنيم

با اين بال؟

بهمون ياد بده

نه

گفتي که اون با ارزشه؟

بله برو چراغ قوه رو بيار

حالا تو گوش کن خواهر.

من قرار نيست که به اون زندگي برگردم

من يه تکاور آزاد تنها هستم.

با تاکيد روي آزاد

و اون چيزيه که ما ميخوايم.

آزادي

فکرکن. اونا دارن ميان اينجا

اوه نه نه نه.

اونا دارن مياد سمت من

به ما پرواز کردن رو ياد بده و اونوقت ما مخفيت مي کنيم

و اگه يادتون ندم؟

پدرت احتمالا يه کرکس نبود؟

قبوله؟

وقتشه تا اون معامله رو انجام بدي خوشگ

اسمم جينجره

جات راحته؟

راستش نه

شايد اين بتونه کمک کنه.

پناهگاه خوبيه

آخ تخم من از اين بيشتر جا داره

ما به قراردادمون عمل کرديم.

فردا تو بايد به قراردادت عمل کني

کدوم قرار؟

پرواز کردن

آره آره آره.

خب خب خب.

نگران نباش

هر چيزي رو که ميدونم بهتون ياد ميدم

حالا، کدوم تخت مال منه؟

خيلي ظالمانه ست

از يه افسر ارشد بخواي خوابگاهش رو

اونم با يه آمريکايي بدون درجه به اشتراک بذاره ، عاليه

چرا که در روزهايي که تو آر اي اف بودم هرگز هي

تو هم دقيقا اولين انتخاب من نبودي

و يه کم برو اونور.

بالت تو سمت تخت منه

سمت تخت تو؟

تمام تخت، سمت تخت منه همش ماله منه

فقط اون بوي چيه؟

بوي نفس توئه؟

واقعا ظالمانه ست

پس شما ميخواين پرواز کنين ، ها؟

خب اين قرار نيست آسون باشه و همينطور قرار نيست امشب اتفاق بيوفته

ببينين ، پرواز سه چيز نياز داره

سخت کوشي پشتکار و

سخت کوشي.

سخت کوشي رو دوبار گفتي

اينو گفتم چون به سخت کوشي دو برابر بيشتر از پشتکار نياز داريم

مزخرفه

حالا مهمترين چيز اينه که ما بايد مثل يه تيم کار کنيم

که يعني .

هر کاري که من بگم شما انجام ميدين

خب بياين شروع کنيم

اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه

خانم توويدي مرغ ها دارن

دونه ميخورن؟

و چپ ، دو سه.

و راست ، دو سه

و همونجا وايسين.

آره ، خم شين

خم شين.

آره ، يه دايره ي کوچيک درست کنين.

خودشه.

سريع تر

سريعتر.

آره عاليه

اه همون نقطه

فکر کردم که تو قراره به ما پرواز کردن رو ياد بدي

اين همون کاريه که دارم مي کنم

معمولا نبايد يه کم بال بزنيم؟

هي ، من به تو ميگم که چطور تخم بذاري؟

آروم باش.

داريم پيشرفت مي کنيم

واقعا؟

من نميتونم حس کنم که ما داريم دور يه دايره مي چرخيم

چه خبر هي بس کنين دارين سرگيجم ميدين

فکر مي کنم که اونا الان آماده ي پروازن

خوبه ، چون اونا مطمئنا ديگه نميتونن راه برن

بلند شين دخترا بياين.

بال بزنين

مواظب باش فچر .

بيا ببينيم که آتيلا مرغ پير سرعقل اومده

از آسمون داره مرغ مي باره

اين پريدن ها چيه ، عزيزم؟

داريم پرواز مي کنيم

معلومه

دارن پشتک مي زنن.

نگاه کن فچ.

ميخوان خودشونو به کشتن بدن

ميخواي ببيني؟

آره

اوه اوه.

آه آه

هي مراقب اون تخم ها باش

شبيه زرده ي تخم مرغ نپخته ست

الان اونا پختن

قطعا هم زده شدن

برو برو برو

برو برو برو برو برو

مرغ ها دارن حرکت مي کنن

کبوتر با کبوتر باز با باز با همديگه ميخورن زمين

کارتون عالي بود خانوم ها. کارتون عالي بود

دردي که احساس مي کنين چيز خوبيه.

خوبه

درد دوست شماست.

اين يه چيز مثبته

فقط ايمانتون رو حفظ کنين ، امم اسمت چي بود؟

اگنس تو بهش مي رسي

عزيزم ، فکر کنم تو امروز يک متر پرواز کردي

درسته ، يک متر از سقف تا روي زمين

اينا همه بخشي از کارمونه.

چيزي نيست که نگرانش بشين

اي موش هاي پنير خور کوچيک

وااو

اين خوب نيست

باشه ، زمين داره مي لرزه ما نگرانيم؟

ما نگرانيم؟

سيرکه.

زودباش.

مخفيم کن

مخفيم کن.

بجنب

آدم يه مدال مثل اين نميگيره که مثل يه ديوانه بگيره دستش ، چي

حالا ، اينجا رو ببين اين خوابگاه يه افسره

زود باش.

اين تو.

فورا از اينجا برين بيرون

يه کم به فکت استراحت بده ، بابا

برو بيرون.

براي يه هفته تنبيهت مي کنم

متن انگلیسی بخش

That’s it.

This is our way out of here.

We’ll make posters?

No, What’s on the poster, Babs.

What’s on the poster.

We’ll fly out

He must be very important to have his picture taken.

What do you suppose he does?

lsn’t it obvious?

He’s a professional flying rooster.

He flies from farm to farm, giving demonstrations.

Do you suppose?

Oh, absolutely.

Not in the dark, no.

No, not in there.

No.

Get out.

Good, Gotta get

Who are you?

Where am l?

What’s goin’ on?

Ouch What happened to my wing?

You took a rather nasty fall.

And sprained the anterior tendon connecting your radius to your humerus.

l gave it a wee bit of a tweak, Jimmy, and wrapped her up.

Was that English?

She said you sprained your wing.

She fixed it.

l made the bandage.

l carried you in.

Whoa, Whoa, Whoa Whoa.

Let’s back up and start from the top.

Where am l?

You’re right.

How rude of us.

We’re just very excit

This is a chicken farm.

And we’re the chickens.

Yeah, with you so far.

Chicken farm, chickens

l don’t like the look of this one.

His eyes are too close together.

Father, please.

And he’s a Yank

Easy, Pops.

Cockfighting’s illegal where l come from.

And where is that exactly?

Just a little place l call the land of the free and the home of the brave.

Scotland No America.

Oh America.

Poppycock.

Pushy Americans.

Always showing up late for every war.

Overpaid, oversexed and over here

What’s eatin’ Grandpa?

Oh, don’t mind him, Mister Mister?

The name’s Rocky.

Rocky the Rhode lsland Red.

Rhodes for short.

Rocky Rhodes?

Catchy, ain’t it?

Um, Mr Rhodes, is this you?

Uh, who wants to know?

A group of rather desperate chickens.

You see, if it is you, then you just might be the answer to our prayers.

Well, then, call me a miracle, doll face, ‘cause that’s me.

And what brings you to England, Mr Rhodes?

Why, all the beautiful English chicks, of course.

Give over

You see, l’m a traveler by nature.

l did that whole barnyard thing for a while, but l couldn’t really get into it.

Hi How are you?

Nope.

The open road.

That’s more my style.

Yep, just give me a pack on my back and point me where the wind blows.

In fact, you know what they call me back home?

You’re gonna love this.

The Lone Free Ranger.

Isn’t that great?

l knew it was possible.

Oh, it’s possible, all right.

l knew the answer would come.

Amen

We’re all going to fly over that fence, and Mr Rhodes is going to show us how, right?

That’s What?

Did you say ‘‘fly’’?

You can teach us.

No, l can’t.

Listen.

Shh.

You hear that?

That’s the open road calling my name, and l was born to answer that call.

Bye.

He must have very good hearing.

Okay, okay, where’s the exit?

Ah, this way.

Mr. Rhodes, um, perhaps l didn’t explain our situation properly.

We lay eggs day in and day out,

and when we can’t lay any more, they kill us.

It’s a cruel world, doll face.

You might as well get used to it.

Which part of ‘‘they kill us’’ do you not understand?

l got my own set of problems to worry about.

Besides, this birdcage can’t be that hard to bust out of.

ln fact, watch me.

It’s not so hard to get one chicken out of here or even two,

but this is about all of us.

All of you?

That’s what l’ve been trying to tell you.

Wait a minute.

Let me get this straight.

You want to get every chicken in this place out of here at the same time?

Of course.

You’re certifiable.

You can’t pull off a stunt like that.

That’s suicide.

Where there’s a will, there’s a way.

Couldn’t agree more.

l will be leaving that way.

But

Mr Rhodes?

I’m the type of guy Please

That likes to roam around l’m never in one

So that’s it.

You’re from the circus.

Shh

You’re on the run, aren’t you?

You wanna keep it down?

l’m trying to lay low here.

I should turn you in right now.

You wouldn’t.

Would you?

Give me one reason why l shouldn’t.

Because l’m cute?

Hey, hey, hey What kind of crazy chick are you?

Do you know what’ll happen if he finds me?

It’s a cruel world.

l just decided.

l don’t like you.

l just decided.

l don’t care.

Now, show us how to fly.

With this wing?

Teach us then.

No

He’s valuable, you say?

Sure Get the torch.

Now you listen here, sister.

l’m not going back to that life.

l’m a Lone Free Ranger.

Emphasis on free

And that’s what we want.

Freedom

Fancy that.

They’re coming this way.

Oh, oh, no No

They’re on to me.

Teach us to fly and we’ll hide you.

And if l don’t?

Was your father by any chance a vulture?

Do we have a deal?

Time to make good on that deal, doll

The name is Ginger.

Comfortable?

Not really.

Maybe this will help.

Nice hideout.

Ouch l had more room in my egg.

We’ve held up our end of the deal.

Tomorrow you hold up yours.

What deal?

The flying

Yeah, yeah, yeah.

Right, right, right.

Don’t worry.

l’ll teach you everything l know.

Now, which bunk is mine?

Absolutely outrageous

Asking a senior officer to share his quarters.

and with a noncommissioned Yank, no less.

Why, back in my day, l’d never Hey

You weren’t exactly my first choice either.

And scoot over.

Your wing’s on my side of the bunk.

Your side of the bunk?

The whole bunk is my side of the bunk

Just What’s that smell?

Is that your breath?

It’s absolutely outrageous.

So you wanna fly, huh?

Well, it ain’t gonna be easy, and it ain’t gonna happen overnight either.

You see, flying takes three things.

Hard work, perseverance and

Hard work.

You said hard work twice

That’s because it takes twice as much work as perseverance.

Codswallop

Now, the most important thing is we have to work as a team,

which means.

you do everything l tell you.

Right Let’s rock and roll.

Oh, Oh, oh, Oh, Oh, oh.

Mrs Tweedy The chickens are

Pecking?

And left, two, three.

And right, two, three.

And stop right there.

Oh, yeah, down.

Down

Yeah, yeah, make little circles.

That’s it.

Faster.

Faster.

Oh, yes Perfect.

Oh, that’s the spot.

I thought you were going to teach us how to fly.

That’s what l’m doing.

lsn’t there usually some flapping involved?

Hey, do l tell you how to lay eggs?

Relax.

We’re making progress.

Really?

l can’t help feeling we’re going around in circles.

What the Hey Cut it out You’re making me dizzy.

l think they’re ready to fly now.

Good, because they certainly can’t walk anymore.

Up and at ‘em, gals.

Let’s flap.

Watch, Fetcher.

Let’s see if old Attila the Hen has come to her senses.

It’s raining hen

What’s this caper, love?

We’re flying.

Obviously.

Flippin’hell.

Look at this, Fetch.

They’re gonna kill themselves.

Wanna watch?

Yeah, all right.

Ooh Ooh

Ahh Ahh

Hey Careful of those eggs

Sunnyside up.

Now they’re over easy

Definitely scrambled.

Go Go Go

Go, go, go, go Go

Poultry in motion

Birds of a feather flop together.

Great work, ladies.

Great work

The pain you’re feeling is a good thing.

It’s good.

Pain is your friend, okay?

It’s a positive thing.

Just keep the faith there, uh What was your name?

Agnes You’ll get there.

Ducky, l think you flew four feet today.

Right, four feet From the roof to the ground.

It’s all part of the process, ladies.

Nothing to worry about.

Ya cheese eating little

Whoa

That doesn’t sound good.

Okay, the ground’s shaking.

Are we worried?

The circus.

Quick.

Hide me.

Hide me.

Come on.

One isn’t awarded a medal like this for flapping about like a lunatic, what.

Now, see here This is an officer’s quarters.

Quick.

ln here.

Get out of here immediately, sir

Give it a rest, Pops.

Out of here

l shall have you on a charge within the week.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.