4بخش

: فرار مرغی / بخش 4

فرار مرغی

8 بخش

4بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

ممنون رفيق

همش تخيل توئه همش تخيل توئه

همش تخيل توئه

اووه

اينا اينا اينا براي چيه

اين آينده ي ماست آقاي توويدي

ديگه وقتم رو با جمع کردن اين تخم مرغها و سودهاي کم تلف نمي کنم

ديگه تخم مرغ جمع نکنيم ولي ما هميشه مرغدار بوديم

پدرم و پدرش و همه ي پدراشون اونا هميشه

فقير ، بي ارزش و فقير بودن

ولي همه ي اينا داره عوض ميشه

اين مزرعه ي توويدي رو از قرون وسطي خارج

و وارد توليد تمام اوتوماتيک ميکنه

مليشا توويدي ديگه فقير نمي مونه

اووه

من اينو سرهم مي کنم

اين خوب نيست ، مک

هر چيزي که تو اون جعبه هاست براي ماست و من فکر نمي کنم که دونه ي نرمتر توش باشه

آره و از اينکه همش خبر بد بدم متنفرم

ولي من رو خودم يه سري محاسبات انجام دادم و فکر مي کنم که ما براي پرواز ساخته نشديم

ولي من اونو ديدم

اون از بالاي اون حصار پرواز کرد

آره آره ، من بهت ايمان دارم

ولي اگه خودمون ببينيم ممکنه جواب سوال هامون رو بگيريم

حق با توئه متاسفم

ما تمام هفته کار کرديم و به هيچ جا نرسيديم

اگه بالش بهتر بشه اون ميتونه باهاش صحبت مي کنم

اون کجاست

اونا اين مدال رو بهم ندادن تا پرستار يک آمريکايي باشم

فقط بگي نميدونم بسه

مواظب اون يکي باش ، جينجر جوون

اون آمريکايي قابل اعتماد نيست

اون آمريکايي بليط خروج ما از اينجاست

و خوک به اسب گفت هي رفيق ، چرا صورت دراز

اوه اوه نگاه کنين نگاه کنين

نوشيدني مخلوط

بس کن

خب در هر صورت

فردا اون نکته هاي پرواز کردن رو يادتون باشه

اونا خيلي مهمن

به اون افکار رنگارنگ فکر کنين

اوه آره

اونا واقعا مرغ هاي خوبين واقعا خوبن

ببين ببز برام چي درست کرده

يه نوک گرم کن

جالب نيست

و اون بانتي

اون واقعا قويه

مشکلي هست

ما از بالاي اون حصار پرواز کرديم نه به طور کامل

پس يه مشکلي هست

چيزاي خوب براي کسايي که صبر مي کنن اتفاق ميوفته، خوشگله

جينجر

خب ، چقدر طول مي کشه که اون کارو بکني

چيکار کنم

که يادمون بدي چطور پرواز کنيم

ما با هم فرق داريم خوشگله من با استعدادم

اونا نيستن

تو نميتوني ما رو با هم مقايسه کني ، باشه

موضوع اينه که اين چيزا زمان مي بره

که ما داريم به سرعت از دستش ميديم

ما حتي از زمين بلند هم نشديم چرا

نيروي پرتاب

من محاسباتم رو مرور کردم و فهميدم که عامل کليدي که نداريم نيروي پرتابه

من که حتي يک کلمشو هم نفهميدم

نيروي پرتاب

پرنده هاي ديگه مثل اردک ها و غازها وقتي که ميخوان از زمين بلند شن چيکار مي کنن

نيروي پرتاب قسم ميخورم که اون از کلمات واقعي استفاده نمي کنه

اون گفت که ما به نيروي پرتاب بيشتري نياز داريم

آها نيروي پرتاب

خب ، معلومه که به نيروي پرتاب نياز داريم

نيروي پرتاب و پرواز مثل اينه

اين پروازه ، اينم نيروي پرتابه

يه لحظه مارو مي بخشي

آره

آخ بالم بالم بالم

اگه فردا نتيجه اي نبينيم قراردادمون کنسله و تو تنها مي موني

ديگه مخفيت نمي کنيم

مزرعه دار پيدات مي کنه و به سيرک برت مي گردونه ، آقاي خلبان

تو اولين مرغي هستي که ميبينم پرهاش به اين خوبيه

راحت بگير بخواب ، فرشته

من حواسم به همه چي هست

جينجر

وووه

قو قولي قو قو چي چي

خيلي خوشگل بود رييس

همم

قسمت خوب کار اينه که من همش به خودم ميگم

من هم به خودم ميگم کاش ميتونستم ببينمش

ما يواشکي رفتيم تو خونه ي مزرعه دار خيلي آروم مثل

مثل يک ماهي آره ، و ما

مثل يک ماهي اي احمق

در هر حال ، رييس ، اينجاست

چيزايي که ميخواستي اين اسپانياييه

اين دو تا کلاه بردار اينجا چيکار مي کنن

پس ، شما همديگه رو ميشناسين

اون فکر نمي کنه که ما با ارزشيم

بچه ها ، شما بدون شک آب زير کاه ترين

و ماهر ترين دزد انگلي هستين که ديدم

بي خيال ، خجالتمون نده

بس کن

از خجالت سرخ شدم

پس در مورد تخم هاشون چيکار کنيم

تخم هامون

نگو که بهشون قول دادي

آره

بهشون قول دادم که هرچي تخم تو اين ماه گذاشتم رو بهشون بدم

و ما کي بايد اولين قسط رو بگيريم

دارم يکي همينطور که با شما صحبت مي کنم درست مي کنم خبرتون مي کنم

از معامله با شما خوشحال شدم آقا

احمق

چيه تو بهشون دروغ گفتي

من بهشون دروغ نگفتم خوشگله فقط همه حقيقت رو بهشون نگفتم

من دقيقا چيزي رو که قول دادم بهشون ميدم

که اون هيچي نيست اين چيزيه که بهشون ميدم

و تو چي به ما ميدي

نيروي پرتاب

خوبي عزيزم خوبه ، خوبه

حالا اين يه کمک کننده ي کوچيکه

چیزي که کمک مي کنه حرکت کنين اين تمرين نيروي پرتابه

اون کش منو ميکشه اون ميخواد مرغه رو بکشه

ولش کنين

بجنب بال بزن

تو ميتوني بال بزن ، بال بزن ، بال بزن

آره ، آره ، آره

اين اولين حمله تون بود

اوه

به صف شين من هيچ تخمي نذاشتم

مخفيم کن

سه روز شد و حتي يک تخم هم نذاشتن

اوه نه

چرا بهمون نگفتي،

ببز

مخفيم کن

ما خيلي مشغول پرواز کردن بوديم

دارن ميان

مخفيم کن

خودت خودتو مخفي کن

متن انگلیسی بخش

Cheers, mate

It’s all in your head It’s all in your head

It’s all in your head

Ooh

What What What’s all this then

This is our future, Mr Tweedy

No more wasting time with petty egg collection and minuscule profits

No more eggs But we’ve always been egg farmers

Me father and his father and all their fathers They was always

Poor Worthless Nothings

But all that’s about to change

This will take Tweedy’s farm out of the dark ages

and into fullscale automated production

Melisha Tweedy will be poor no longer

Ooh

l’ll put it together then, shall l

This isn’t good, Mac

Whatever’s in those boxes is for us, and l don’t think it’s softer hay

Aye, hen And l hate to be the voice of doom,

but l’ve been calculating my figures, and l just don’t think we’re built for flyin’

But l saw him

He flew in over that fence

Aye, aye, l believe you,

but if we could just see it for ourselves, that may answer some questions

You’re right l’m sorry

We’ve been at this all week, and we’re getting nowhere

lf his wing were better, he could Oh l’ll have a word with him

Where is he

They didn’t give me this medal for being a Yank nanny

A simple ‘‘l don’t know’’ would suffice

Beware of that one, young Ginger

That Yank is not to be trusted

That Yank is our ticket out of here

And the pig says to the horse, ‘’ Hey, fella, why the long face’’

Oh, oh, look, look

Cocktail

Give over

So, um, anyway

Remember those flying tips tomorrow

They’re very important

Keep thinking those flighty thoughts

Oh, yeah

They’re swell chicks They really are

Look at what Babs made me

A beak warmer

lsn’t that the cutest

And that Bunty

She really packs a punch

ls there a problem here

Have we flown over that fence Not quite

Then there’s a problem

Good things come to those who wait, doll face

Ginger

Okay, how long did it take you

To do what

To learn how to fly

Apples and oranges, baby doll l’m gifted

They’re not

You can’t compare the two, okay

The point is, these things take time

Which we are rapidly running out of

We haven’t even lifted off the ground Why

Thrust

l went over my calculations, and l figured the key element we’re missing is thrust

l l didn’t get a word of that

Thrust

Other birds like ducks and geese, when they take off, what do they have

Thrust l swear she ain’t usin’ real words

She said we need more thrust

Oh, thrust

Well, of course, we need thrust

Thrust and flying are like this

That’s flying and that’s thrust

Would you excuse us

Aye

Ah, the wing, the wing, the wing

lf we don’t see some results by tomorrow, the deal is off, and you’re on your own

No more hiding

The farmers will find you, and it’s back to the circus, flyboy

You’re the first chick l ever met with the shell still on

Sleep tight, angel face

The Rock’s on the case

Ginger

Whew

Cockadoodledoo What, what

Oh, it was a beaut, guv’nor

Hmm

A fine piece of work, if I do say so meself

l say so meself too l wish l could have seen it

We slipped into the farmer’s room, all quiet like

Like a fish Yeah, and we

’’ Like a fish’’ You stupid Norbert

Anyway, guv, here it is

El merchandiso That’s Spanish

What are these two crooks doing here

So, you know each other

She don’t think we’re valuable

Guys, you are without a doubt the sneakiest,

most lightfingered thieving parasites l’ve ever met

Oh, don’t, don’t

Stop it

l’ve gone bright red

So, uh, how about them eggs

Eggs

Don’t tell me you promised them

Yep

Promised them every egg l lay this month

And when can we expect the first installment

l’m brewing one up as we speak, guys l’ll keep you posted

Pleasure doing business with you, sir

Sucker

What You’ve lied to them

l didn’t lie, doll face l just omitted certain truths

l’ll give them exactly what l promised

Which is nothing Which is what l’ll give them

And what will you give us

Thrust

You okay, sweetheart Good, good

Now this is just a little helper

Something to get you going It’s a thrust exercise

The tension’s killing me It’s gonna kill her

Release

Come on Flap

You can do it Flap, flap, flap

Yes, yes, yes

ls that your first offense

Oops

Roll call l haven’t laid any eggs

Hide me

Three days and not one

Oh, no

Why didn’t you tell us,

Babs

Hide me

We’ve been so busy with the flying

They’re coming

Hide me

Hide yourself

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.