8بخش

: کوکو / بخش 8

8بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

دانته؟

دانته

دانته‌ست

ایملدا

هکتور

خوشگل شدي

دانته، تمام مدت می‌دونستی هكتور باباجون منه

تو یه راهنمای ارواح واقعی هستی

کی یه راهنمای ارواحِ خوبه، تو هستی

دانته

اوناهاشن

میگل کوچولو, میگل کوچولو

خدایا شکرت

پسرم، خیلی نگران بودم

خدا رو شکر که به موقع پیدات کردیم

و تو چند بار باید بفرستمت رد کارت؟

ایملدا

من هیچ کاری با تو ندارم نه توی زندگی، نه توی مرگ

دهه‌ها از عمرم رو صرف محافظت از خانواده‌ـم از گزندِ اشتباهاتِ تو کردم

،پنج دقیقه با تو بود

و باید از یه گودال بکشمش بیرون

بخاطر هکتور اون تو نبودم

اون بخاطر من اون تو بود

فقط سعی داشت من رو ببره خونه

من نمی‌خواستم گوش بدم ولی حق با اون بود

چیزی مهم‌تر از خانواده نیست

آماده‌م که دعای خیرتون رو بپذیرم

و شرایط‌تون رو

ولی اول، باید دلا کروز رو پیدا کنم

تا عکس هکتور رو گیر بیارم

چی - تا بتونه دوباره کوکو رو ببینه -

عکس هکتور بايد روي ميز هداياي ما باشه

اون عضوی از خانواده‌ست

اون این خانواده رو ترک کرد

سعی کرد بیاد خونه پیش تو و کوکو

ولی دلا کروز اون رو کُشت

این حقیقت داره، ایملدا

و اگه حقیقتم داشته باشه که چی؟

من رو با یه بچه که باید بزرگ‌ـش می‌کردم تنها گذاشتی

و باید همینجوری تو رو ببخشم؟

ایملدا، من

هکتور؟

وقتی برام باقی نمونده بخاطر کوکوئه

داره تو رو فراموش می‌کنه

تو مجبور نیستی اون رو ببخشی

ولی ما نباید اون رو فراموش کنیم

می‌خواستم فراموشت کنم

می‌خواستم کوکو هم تو رو فراموش کنه، ولی

این تقصیر منه نه تو

متأسفم، ایملدا

میگل اگه بهت کمک کنیم این عکس رو بدست بیاری به خونه برمی‌گردی

دیگه خبری از موسیقی نیست

اولویت با خانواده‌‍ست

من, نمی‌تونم تو رو ببخشم

ولی بهت کمک می‌کنم

خب چطور دست‌مون به دلا کروز برسه؟

شاید یه راهی بدونم

موفق باشی، پسرم ممنون، فریدا

بیا، بذار کمکت کنم تا

به من دست نزن

نقشه برای همه روشن‌ـه؟

عکس هکتور رو پیدا کنیم

بدیمش به میگل

میگل رو بفرستیم خونه

گلبرگ‌هاتون همراه‌تونه؟

حالا، فقط باید دلا کروز رو پیدا کنیم

بله؟

من شما رو می‌شناسم؟

این بخاطر کشتن عشق زندگی‌ـم

کی، داره راجع به من حرف می‌زنه -

من عشق زندگی‌ـت هستم؟

نمی‌دونم، هنوز از دستت عصبانی‌ام

هکتور، چطور تو

و این بخاطر اینکه سعی کردی نبیره‌ی من رو بکشی

نبیره - داره من رو می‌گه -

تو صبر کن, تو با هکتور نسبت داری؟

اون عکس

اه

برین دنبالش

حراست، کمک

گفتی عشق زندگی‌ـت؟

نمی‌دونم چی گفتم

من همین رو شنیدم

در جایگاه قرار بگیرین، قربان ‏30 ثانیه‌ی دیگه می‌رین رو صحنه

میگل، پیشِ منه

اوه

عجله کنین، یالا

خانم‌ها و آقایان

یگانه, بی‌همتا ارنستو دلا کروز

از روی صحنه بیاریدش پایین

بخون

وای بر من، یورونا ‌

یورونای آسمان آبی

وای بر من، یورونا

یورونای آسمان آبی

و حتی اگر به بهای زندگی‌ا‌م تمام شود، یورونا

دست از عشق ورزیدن به تو برنمی‌دارم

دست از عشق ورزیدن به تو برنمی‌دارم

از بلندترین کاج بالا رفتم، یورونا

تا به دنبال تو بگردم

از بلندترین کاج بالا رفتم، یورونا

تا به دنبال تو بگردم

وای بر من، یورونا، یورونا یورونای آسمان آبی

و حتی اگر به بهای زندگی‌ا‌م تمام شود، یورونا

دست از عشق ورزیدن به تو برنمی‌دارم

و حتی اگر به بهای زندگی‌ا‌م تمام شود، یورونا - یورونا

دست از عشق ورزیدن به تو برنمی‌دارم

وای، وای، وای

فراموش کرده بودم چه حسی داره

تو, هنوز توانايي‌ـش رو داری

میگل، دعای خیر من رو داری

تا بری خونه عکس‌های ما رو روی میز هدایا بذاری

و هرگز هرگز دوباره موسیقی نزنم

تا هرگز فراموش نکنی چقدر خانواده‌ـت دوستت داره

داری می‌ری خونه

هیچ جا نمی‌ری

ایملدا

جلو نیاین, جلو نیاین

با همه‌تون هستم، جلو نیاین یه قدم دیگه هم برنمی‌دارین

دانته

ارنستو، وایسا، دست از سر این پسر بردار

من خیلی سخت تلاش کردم، هکتور

سخت‌تر از اونی که بهش اجازه بدم همه چیز رو نابود کنه

اون یه بچه‌ی زنده‌ست، ارنستو

اون یه تهدیده

فکر می‌کنی می‌ذارم اون با عکس تو به سرزمین زندگان برگرده؟

تا یاد تو رو زنده نگه داره؟

نه -

تو یه بزدلی -

من ارنستو دلا کروز هستم بزرگ‌ترین موسیقی‌دان تاریخ

هکتور موسیقی‌د‌ان واقعی‌ـه

تو فقط اونی هستی که اون رو به قتل رسوند و آهنگ‌هاش رو دزدید

به قتل رسوند؟

من اون کسی هستم که حاضره دست به هر کاری که لازمه بزنه

تا لحظه‌ام رو دریابم

هر کاری که لازمه

نه

میگل - میگل -

ببخشید، دوست قدیمی ولی نمایش باید ادامه پیدا کنه

متن انگلیسی بخش

Dante?

Dante!

It’s Dante!

Imelda!

Hector

You look good

Dante, You knew he was my Papa Hector the whole time!

You are a real spirit guide

Who’s the good spirit guide, You are!

Dante!

There they are!

Miguel, Miguelito, Look, it’s Miguel, He’s all right

Gracias, Dios mio Que bueno

Mijo, I was so worried!

Thank goodness we found you in time

And you, How many times must I turn you away?

Imelda

I want nothing to do with you, Not in life, not in death!

I spent decades protecting my family from your mistakes

He spends five minutes with you

and I have to fish him out of a sinkhole!

I wasn’t in there because of Hector

He was in there because of me

He was just trying to get me home!

I didn’t want to listen, but he was right

Nothing’s more important than family

I’m ready to accept your blessing

And your conditions

But first, I need to find de la Cruz

To get Hector’s photo

What - So he can see Coco again

Hector should be on our ofrenda

He’s part of our family

He left this family!

He tried to go home to you and Coco

But de la Cruz murdered him!

It’s true, Imelda

And so what if it’s true?

You leave me alone with a child to raise

and I’m just supposed to forgive you?

Imelda, I

Hector!

I’m running out of time It’s Coco

She’s forgetting you

You don’t have to forgive him

But we shouldn’t forget him

I wanted to forget you

I wanted Coco to forget you too, but

This is my fault Not yours

I’m sorry, Imelda

Miguel, if we help you get his photo, you will return home?

No more music?

Family comes first

I can’t forgive you

But I will help you

So, how do we get to de la Cruz?

I might know a way

Good luck, muchacho - Gracias, Frida

Here, let me help you with

Don’t touch me!

Everyone clear on the plan?

Find Hector’s photo

Give it to Miguel

Send Miguel home

Got your petals?

Now, we just have to find de la Cruz

Yes?

Don’t I know you?

That’s for murdering the love of my life!

Who, Who the - She’s talking about me!

I’m the love of your life?

I don’t know I’m still angry at you

Hector, How did you

And that’s for trying to murder my grandson

Grandson - She’s talking about me!

You, Wait You’re related to Hector?

The photo!

Uh

After him!

Security, Ayudenme!

You said love of your life

I don’t know what I said

That’s what I heard

Places, Senor You’re on in thirty seconds

Ay Miguel, I have it!

Oh!

Hurry, Come on!

Ladies and gentlemen

the one, the only Ernesto de la Cruz!

Get her off the stage

Sing, Sing!

Ay, de mi Llorona

Llorona de azul celeste

Ay, de mi Llorona

Llorona de azul celeste

Y aunque la vida me cueste, Llorona

No dejare de quererte

Me subi al pino mas alto, Llorona

A ver si te divisaba

Como el pino era tierno, Llorona

Al verme llorar, lloraba

Ay de mi Llorona, Llorona Llorona de azul celeste

Ay de mi Llorona, Llorona Llorona de azul celeste

Y aunque la vida me cueste, Llorona

No dejare de quererte

Y aunque la vida me cueste, Llorona

No dejare de quererte

Ay, ay, ay

I forgot what that felt like

You still got it

Miguel, I give you my blessing

To go home, to put up our photos

and to never Never play music again

To never forget how much your family loves you

You’re going home

You’re not going anywhere

Imelda!

Stay back, Stay back!

All of you, stay back Not one more step

Dante!

Ernesto, stop, Leave the boy alone

I’ve worked too hard, Hector

Too hard to let him destroy everything

He’s a living child, Ernesto

He’s a threat!

You think I’d let him go back to the Land of the Living with your photo?

To keep your memory alive?

No

You’re a coward!

I am Ernesto de la Cruz The greatest musician of all time!

Hector’s the real musician

You’re just the guy who murdered him and stole his songs!

Murdered?

I am the one who’s willing to do

what it takes to seize my moment

Whatever it takes

No!

Miguel!

Apologies, old friend But the show must go on

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.