بهشت

: کلدپلی /

بهشت

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

وقتی اون فقط یک دختر بود از دنیا انتظار داشت

اما این دور از دسترسش پرواز کرد(دنیا ازش فاصله گرفت)

پس اون در خوابش بسمتش می دویید و رویاشو میدید

بهشت بهشت بهشت (بازی با حروف)

هر دفعه که اون چشماشو میبست

وقتی اون فقط یک دختر بود از دنیا انتظار داشت

اما (این آرزو) از دستش رفت و به سختی از دردها رد شد

زندگی جلو میره، خیلی سخت میشه

بال های پروانه هم زیر این سنگینی میشکنه هر اشک مانند یک آبشار

در این شب، این شب طوفانی او چشمانش را میبندد

در این شب، این شب طوفانی او پرواز میکند

و آرزوی بهشت (بازی با کلمات)

بهشت

بهشت

او رویای بهشت داشت

بهشت

بهشت

لالالا

لالالا

و در حالی که زیر اون آسمان طوفانی خوابیده بود

اون گفت “اوه

من میدونم بعد از هر غروبی طلوعی هست”

این میتونه بهشت باشه

بهشت

این میتونه بهشت باشه

اوه اوه اوه

این میتونه بهشت باشه

بهشت

این میتونه بهشت باشه

اوه اوه اوه

این میتونه بهشت باشه

بهشت

این میتونه بهشت باشه

اوه اوه اوه

متن انگلیسی

When she was just a girl she expected the world

But it flew away from her reach

So she ran away in her sleep and dreamed of

Para-para-paradise, para-para-paradise, para-para-paradise

Every time she closed her eyes

When she was just a girl she expected the world

But it flew away from her reach and the bullets catch in her teeth

Life goes on, it gets so heavy

The wheel breaks the butterfly every tear a waterfall

In the night the stormy night she’ll close her eyes

In the night the stormy night away she’d fly

And dream of para-para-paradise

Para-para-paradise

Para-para-paradise

She’d dream of para-para-paradise

Para-para-paradise

Para-para-paradise

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la

And so lying underneath those stormy skies

She’d say, “Oh, oh, oh, oh, oh, oh

I know the sun must set to rise”

This could be para-para-paradise

Para-para-paradise

This could be para-para-paradise

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

This could be para-para-paradise

Para-para-paradise

This could be para-para-paradise

Oh oh oh oh oh oh, oh, oh

This could be para-para-paradise

Para-para-paradise

This could be para-para-paradise

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.