ما هیچوقت تغییر نمیکنیم

دوره: کلدپلی / درس 2

ما هیچوقت تغییر نمیکنیم

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ، ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻧﺒﺎﺷﻢ

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ، ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻢ

ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎﻡ

ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻭ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺍﻃﺮﺍﻓﻢ ﺑﺎﺷﻦ

ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ، ﻣﯿﺸﯿﻢ؟

ﻧﻪ، ﻧﻪ

ما ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻡ، ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟

ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ

ﻣﯿﺨﻮﺍم ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ، ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﻢ

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ، ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻢ

ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎﻡ

ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻭ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺍﻃﺮﺍﻓﻢ ﺑﺎﺷﻦ

ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ، ﻣﯿﺸﯿﻢ؟

ﻧﻪ، ﻧﻪ

ما ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻡ، ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟

ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ

ﻭ (ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ)ﺩﻭﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺳﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ

ﺍُﻩ، ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﺣﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻡ

ﺁﺭﻩ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ، ﻣﯿﺸﯿﻢ؟

ما ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻡ، ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟

ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺳﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻃﻠﻮﻉﻣﯽ ﮐﻨﻪ

متن انگلیسی درس

I want to live life and never be cruel

And I want to live life and be good to you

And I want to fly and never come down

And live my life and have friends around

We never change, do we?

No, no

We never learn, do we?

So I want to live in a wooden house

I want to live life and always be true

And I want to live life and be good to you

And I want to fly and never come down

And live my life and have friends around

We never change, do we?

No, no

We never learn, do we?

So I want to live in a wooden house

Where making more friends would be easy

Oh, and I don’t have a soul to save

Yes, and I sin every single day

We never change, do we?

We never learn, do we?

So I want to live in a wooden house

Where making more friends would be easy

I want to live where the sun comes out

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.