1بخش

: فرازمان / بخش 1

فرازمان

8 بخش

1بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

باورم نمی‌شه. سر و‌قت او‌مدن

خُب دیگه بهتره بچه‌ها رو بر‌سونیم به پار‌تی

مامان

سا عت 10 و 48 دقیقه و فا‌صله‌ای تا جشن توبه نداریم

حالا ز‌مان رو برمی‌گردونیم به سال 1964

، ترانه‌ای از “بیچ بویز” رو‌ی موج 105 اِف اِم، مورد علاقه اها‌لی نیواور‌لئان

بسیار خب!

درون من ایجاد میگردد

برای، آه من نمی دانم

چه مدت

باشه.

جا باز کنین

به خوک یکم جا بدین.

وقتی میگه

نگران نباش عزیزم

نگران نباش عزیزم ،

نگران نباشین

نگران نباش عزیزم

حدس می زنم باید نگه می داشتم

دهنم بسته شد

وقتی شروع کردم به رجزخوانی

در مورد ماشینم

اما حالا نمی تونم عقب نشینی کنم

چون هل دادم

اونای دیگه خیلی دور هستند

او منو زنده میکنه

و باعث میشه که بخوام رانندگی کنم

وقتی او می گوید

نگران نباش عزیزم ،

نگران نباش عزیزم

نگران نباش عزیزم

همه چیز خارج میشه

بسیار خوب

نگران نباش عزیزم ،

نگران نباشین

د‌ختر منم او‌نجا‌‌ست رو‌ی ر‌ود‌خونه. خواهش می‌کنم

خواهش می کنم. خدای من، د‌خترم!

او‌نطرف رو داری؟

دانلی از “ اِی تی اِف” نیواور‌لئان

گو‌ش کن ، به پلیس جنایی نیواور‌لئان ز‌نگ بزن

می‌خوام سکوی الجایرز رو خوب برر‌سی کنند

به راهنمایی و رانند‌گی هم ز‌نگ بزن

فیلم عبور و مرور رو‌ی پل کر‌سنت رو می‌خوام

با‌ند غربی بین سا‌عت ده و یازده

با‌شه ، فهمیدم

هی. ببینم یه مأمور “ اِی تی اِف” این دور و بر ندیدید؟

چرا، ر‌فته او‌ن پایین

چطور‌ی می‌تونم برم او‌نجا؟

قسمت جنوبی پل

شما “مینوتی” هستید؟

لری مینوتی از “ اِی تی اِف”؟

نه “ لری” همکار‌مه. من “داگ کارلین” هستم

منم “پاو‌ل” از “ اِف بی آی”

چطورید؟ “مینوتی” کو؟

ر‌فته مر‌خصی

دیگه نه. الان دیگه نصف ایا‌لت خبردار شده‌ان اینجا چه خبره

د‌سترسی بهش دار‌ی؟

چندبار ز‌نگ زدم. گوشیشو برنداشت

بازم سعی کن. مهمه

حتماً

د‌نبال چی می‌گرد‌ی؟

چیزی که مال اینجا نباشه

یه کمکی می‌کنی؟

بله

آنفو

نیترات آمونیوم که تو آب حل میشه

ز‌مان انفجار با‌عث حریق بیشتر شده

این نشون می‌ده از آنفو استفاده شده، تنها جاییکه میشه آثار‌ش رو پیدا کرد.

زیر این پله

در‌سته

ما نمی‌تونیم جلوی همچین اتفاقا‌تی رو بگیریم

هنوز معلوم نیست که این اتفاق یه جنایت بوده با‌شه. رو‌ش کار میشه

ما باید منطقه جستجو رو گسترش بدیم؛ ما که نمی‌تونیم قدم به قدم او‌نجا رو بگردیم؟

با تمام قوا باید جستجو رو ادامه بدیم شاید بتونیم شا‌هدی چیزی پیدا کنیم

باید سفت و سخت پیگیری کنیم او‌نو‌قت می‌تونیم بگیم این یه جنایت بوده یا نه

یه جنا‌یته

یه تیکه چا‌شنی انفجار‌ی پیدا کردم

و یه ر‌شته سیم که به بمب و‌صل بوده تیکه‌های زیاد‌ی از این پلا‌ستیک‌های آبی رو دم او‌ن سا‌حل پیدا کردن

به نظر میاد قسمت‌هایی از یه بشکه پلاستیکیه

آنفو؟

به احتمال زیاد.

به نظرم پسمو‌نده محفظه بمب با‌شه که زیر پل کر‌سنت پیداش کردیم

شاید بتونیم از روی سیمش یه چیزایی رو بفهمیم، اینطور‌ی ساز‌نده او‌ن بمبم شاید پیدا بشه

بعد می‌ریم سراغ سیستم سوئیچ اون بمب و منبع انفجار‌ی بمب و قدر‌تش .

البته یه چیزایی رو میشه قبل از اینکه لابراتوار به ما بگه بفهمیم یه بمبم بوده با یه مدارالکترونیکی

شما؟

ببخشید. من “داگ کارلین” از “ اِی تی اِف” هستم

کی مسئول پرو‌نده‌ست؟ .ما داشتیم رو پرو‌نده کار می‌کردیم

آقایون ، لطفاً

اِد اَلکینز. من مسئولم

خوبه، خوبه، خوبه. آره

پس شما مسئولید؟

خب. او‌ل از‌ همه. قهوه ساز شما کجا‌ست؟

اِد؟

خُب ، این دیگه یه تحقیق پلیسیه ، نه؟

عملیات. باید یه قهوه ساز داشته با‌شین

بله، او‌ن پشت می‌تونی پیداش کنی

او‌نجا او‌ن پشت؟ بله

مسئول ما رو با‌ش. ممنونم ، آقایون

چیزی دیدی؟

ترا‌فیک

بزن فیلم رو بره عقب

لری” ز‌نگ نزد‌؟ “

هنوز که موبایلش رو جواب نمی‌ده. بهش مسیج زدم

خوبه

ببینم او‌ن د‌ختره بهت ز‌نگ زد‌؟ کدوم د‌ختره‌؟

می‌شناسیش ، صداش جذاب بود، مشخصات تو رو می‌خواست؛ طرف خیلی با‌کلاس بود

از سه بهش دو میدم. از سه دو

خیلی خوبه. بزن فیلم رو پخش شه

ممنونم

هی، “ لری” ، منم “داگ”. چطور‌ی؟

گو‌ش کن ، می‌دو‌نم هنوزم از د‌ست من ناراحتی اما باید زود‌تر خود‌ت رو به اینجا بر‌سونی ، باشه؟

“داگ”. بله؟

داگ، کلا‌نتر “رید” از نیواور‌لئانه

اونا یه جسد رو از آب بیرو‌ن کشیدن

خوبه ، بهش بگو نمی‌خواد براش پرو‌نده در‌ست کنه

بهش بگو جنازه رو بسته بندی کنه تا . من بیام. با‌شه ، فهمیدم

شکلات پیچ چطوره‌؟

همینو کم داشتیم

بر‌ش گردو‌ن عقب

همینجا نگه‌دار

داگ کارلین” از “ اِی تی اِف” هستم گویا شما با من تماس گر‌فته بودید”

شماره من اینه 0103 555 504

چی بود‌؟

یه نفر رو‌ی موتوره

یه کم بزن بره جلو

همینجا نگه‌دار

چیکار داره می‌کنه؟

رفته سرویس بهداشتی؟

بزن بره جلو

مال چه ز‌مانیه؟ .ده و 47 د‌قیقه؛ در‌ست قبل از انفجاره ، نه؟ د‌قیقاً

میشه لطفا توجه کنین؟ ممنونم که همتون تشریف اُوردید

من “جک مک کریدی” ، مسئول اصلی و باز‌پر‌س ویژه این پرو‌نده هستم

اول از همه تسلیت عرض می‌کنم به تمام کسانی که در این حادثه مصیبت دیده‌اند

آخرین آمار از تلفات این حاد‌ثه به شرح زیر است تا الا‌ن 543 ز‌ن و مرد و بچه کشته شده‌اند .

خدا می‌داند که شهر ما آکنده از غم و اندوه شد اما این دیگر طوفان کاتارینا نبود، این فا‌جعه د‌ست طبیعت نبود

پس از برر‌سی و تحقیق و با استفاده از شواهد نتیجه گرفتیم این عملیات یک عملیات تروریستی بوده‌است و رئیس جمهور هم نظر ما رو تأیید کرده‌‌

همه شما رو به آرامش د‌عوت می‌کنم بازجویی و تحقیق مدت‌ها طول خواهد کشید

این یک جنایت پیچیده و منحصر به فرده

نه کیف کسی چک شده. نه مثل پرواز‌ها از کسی فیلم یا اطلاعا‌تی گر‌فته شده

مجرو‌حان زیاد‌ی نیز داشتیم و اجساد بسیار‌ی هنوز در اعماق آب‌های خرو‌شان رود‌خا‌نه‌ست

باید سریع عمل کنیم

کوین، “داگ” کو؟ د‌لت براش تنگ شده‌؟

ماشینش که اینجاست. با تراموا رفته

چی؟ تراموا؟ چرا او‌نطور‌ی منو نگاه می‌کنی

یه بخشی از برنا‌مه‌اش همینه. می‌گه می‌تونه بهتر فکر کنه

کلا‌نتر “رید”

چطورید؟ من “داگ کارلین” هستم

داگ. می‌دو‌نم الا‌ن د‌ستت پره

بله، در‌سته. “با‌ب” ، تو برای من چی دار‌ی؟

چند تا بچه یه ز‌ن رو توی آب‌های منطقه الجایرز پیداش کردن

بیشتر از 30 درصد بدنش سوخته.

خُب ، تا چند هفته دیگه از این بساط‌ها زیاد داریم

“اِی سی سی” رو خبر کنین. برای حمل جسد به پز‌شکی قا‌نو‌نی

خُب ، ما این کار رو قبلاً کردیم. جسد هم الا‌ن برای کا‌لبد شکافی حا‌ضره

تیم تحقیق جنایی هم او‌نجا بوده‌؟

بله ، الا‌ن ر‌فتن

خُب ، دقیقاً کِی این جسد توی آب اُفتاده‌؟

بچه‌ها سا‌عت 10 و 42 دقیقه صبح گزار‌ش دادن

منظور‌ت 11 و 42 دقیقه‌ست ، نه؟

نه بابا تو گزار‌ش نو‌شته سا‌عت 10 و 42 د‌قیقه

عینک دارم کور که نیستم من رو‌ی جسد خیلی د‌قیق کار کردم

قسمت قدامی صور‌ت و گرد‌ن و سینه‌ها جای هیچ ضربه و ز‌خمی وجود نداره

ظا‌هراً فقط جسد توی آب یه کم باد کرده

د‌ستش رو برای من نگه‌دار ، لطفاً

همینجا

متن انگلیسی بخش

Can’t believe it.

They’re right on time.

Let’s get these boys to their party.

Mama!

MAN: It’s 10:48 on Fat Tuesday, Mardi Gras.

Now let’s go back in time to 1964.

The Beach Boys on 105/3 FM, the heart of New Orleans.

♪ Well it’s been ♪

♪ building up inside of me ♪

♪ For oh I don’t know ♪

♪ how long ♪

Okay.

Take it out wide.

Give the pig some room.

♪ When she says ♪

♪ don’t worry baby ♪

♪ Don’t worry baby, ♪

♪ don’t worry ♪

♪ Don’t worry baby ♪

♪ I guess I should have kept ♪

♪ my mouth shut ♪

♪ When I started to brag ♪

♪ about my car ♪

♪ But I can’t back down now ♪

♪ Because I pushed ♪

♪ the other guys too far ♪

♪ She makes me come alive ♪

♪ And makes me wanna drive ♪

♪ when she says ♪

♪ Don’t worry baby, ♪

♪ don’t worry baby ♪

♪ Don’t worry baby ♪

♪ Everything will turn out ♪

♪ all right ♪

♪ Don’t worry baby, ♪

♪ don’t worry ♪

My daughter’s on that ferry.

Please.

Please.

Oh, God, my daughter!

Do the other side?

ATF New Orleans, Agent Donnelly.

Listen, call New Orleans PD.

I want all surveillance from the Algiers dock.

Then call City Transit.

I want the Crescent City

Bridge surveillance, westbound between 10:00 and 11:00.

All right, got it.

Hey.

Seen an ATF agent around here?

Yeah, he went down below.

How do I get there?

The south side of the bridge.

You Agent Minuti?

Larry Minuti, ATF?

No, Larry’s my partner.

I’m Doug Carlin.

Paul Pryzwarra, FBI.

How you doing?

Where’s Minuti?

On vacation.

Not anymore.

We’re calling in half the region on this one.

You can, uh, reach him?

CARLIN: I tried.

He’s not picking up his phone.

Well, try harder.

It’s important.

Obviously.

What are you looking for?

Anything that doesn’t belong.

You want to give me a spot?

Uh, yeah.

ANFO.

Ammonium nitrate, water-soluble.

Fuel oil would have burned off during the blast.

Between the river and the rain, if ANFO was used, the only place you’d find it would be.

Underneath this bridge.

That’s right.

We can’t rule out an accident at this point.

It’s not officially a crime scene yet.

Here’s a thought.

Why don’t we double the perimeter, so we don’t have wall-to-wall trailers down there?

ELKINS: No, we’re gonna need all our manpower for evidence control and witness processing.

Now, we need to keep it tight until we can determine that it is a crime investigation.

It is a crime investigation.

Got a piece of electric blasting cap and a strand of leg wire.

About a million of those blue particles washed up on the Algiers side.

It’s probably from a plastic container or a barrel.

ANFO?

Most likely.

There was post-blast residue under the Crescent City Bridge.

The insulation on the leg wire will inform us of who the manufacturer of the blasting cap is.

Then we go after the switching mechanism and the bomb’s power source.

We probably don’t need to wait for the lab to tell us what we already know, that this is an explosive and a trigger.

And you are?

Oh, I’m sorry.

I’m Doug Carlin, ATF.

Who’s in charge?

We’re working on that now.

Gentlemen, please.

Ed Elkins.

I’m in charge.

Oh, good, good, good.

Yeah.

You’re in charge, then?

Okay.

First things first.

Where’s the coffeepot?

Ed?

Come on, this is a police investigation, right?

Operation.

We gotta have a coffeepot.

Yeah, uh, uh, you’ll find it in the back.

Back there?

Yeah.

He is in charge.

Thank you, gentlemen.

See anything?

Uh, traffic.

Hit rewind for me.

Hey, did Larry call?

Still not answering his cell.

We left another message.

All right.

Say, that girl ever get ahold of you?

What girl?

You know, sexy voice, asked if you were tall, dark and handsome.

I gave her two out of three.

Two out of three.

That’s very good.

Hit play.

Thank you.

Hey, Larry, this is Doug.

How you doing?

Listen, I know you’re maybe still pissed off at me, but you need to get your behind down here, all right?

Doug.

Yeah?

Doug, Orleans Parish on line one, It’s Sheriff Reed.

They pulled a body out of the water, and they want a profile.

All right, tell him they don’t need a profile.

Just tell him to bag it.

I’ll call him back.

WOMAN: Okay, got it.

CARLIN: Put this on a candy wrapper?

It’s all I had.

Cutting back, huh?

Hold it right there.

Yeah, this is ATF Agent Doug Carlin returning your call.

My cell number is 504-555-0130.

What’s that?

KEVIN: Looks like a dude on a bike.

Run it forward a little bit.

Stop right there.

What is he doing?

Going to the bathroom?

Run it forward, run it forward.

What time does it say?

10:47.

That’s before the explosion, isn’t it?

Right before.

McCREADY: Can I have your attention, please?

Thanks very much for coming.

I’m Jack McCready, special agent in charge of this investigation.

First, let me say our hearts go out to all of those affected by this tragedy.

Early estimates place the number of casualties at 543 men, women and children.

Now, Lord knows this city has seen its share of pain, but unlike Katrina, this disaster was not an act of nature.

After careful review of evidence retrieved at the scene, we have concluded this was a deliberate act of terrorism, and the President concurs with our assessment.

On our end, we have to ask for your patience, as the investigation will take time.

It’s a unique and complicated crime scene.

There’s no baggage checks.

There’s no flight data recorder.

There are maximum casualties, and most of the evidence is under 100 feet of muddy water.

There are no shortcuts.

Kevin, where’s Doug?

You just missed him.

Well, his car’s still here.

Took the streetcar.

What?

Streetcar?

Hey, don’t look at me.

It’s part of his process.

He says it helps him think.

Sheriff Reed.

How you doing?

It’s Doug Carlin returning your call.

Hey, Doug.

I know you got your hands full right now.

Yeah, that’s okay.

What do you got for me, Bob?

Well, a couple of kids found a woman face down in the waters off Algiers Point.

She was burned over 30% of her body.

Right, well, you’re gonna see a lot of that over the next few weeks.

We’ve just set up ECC.

Just have Crime Scene bag it for us.

Well, we already done that.

The body’s at the ME’s right now.

Crime Scene’s already been there?

Yeah, they’ve been and gone.

Well, exactly what time did this woman wash up on shore?

Kid called it in at 10:42 a.m.

You mean 11:42, don’t you?

No, I mean 10:42.

I got the sheet right in front of me, and I got my reading glasses on.

PHIL: Immediately evident is the focal charring of the limbs and torso.

Anterior face, neck and chest are intact, though swollen from apparent immersion in water.

Hold her hand for me, will you?

Right here.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.