بخش 10

: باشگاه مشت زنی / بخش 10

بخش 10

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

اينجاست. شروع. صفر زمين. فکر مي‌کنم اينجا تقريبا همونجايي‌ست که شروع کرديم مي‌خواي به مناسبت اين لحظه چند کلمه سخنراني کني؟ ببخشيد؟ هنوز نمي‌تونم به چيزي فکر کنم. اوه، بامزگي بازگشت به گذشته. داره هيجان‌انگيز مي‌شه. دو و نيم دقيقه. به تمام کارايي که با هم انجام داديم فکر کن، پسر. بيرون اين پنجره‌ها، شاهد فروريختن تاريخ مالي خواهيم بود

يک قدم تا تعادل اقتصادي فاصله داريم.

چرا مي‌خواي يه تفنگ بذاري رو سرت؟ سر من نه، تايلر. سر ما. جالب شد. با اين مي‌خواي چکار کني، پسر آيکيايي؟ هي. اين من و تو ئيم. دوستيم. تايلر ازت مي‌خوام خوب به حرفام گوش کني.

باشه.

بقيه کجان؟ اوه، نه. نمي‌دونم، اينجا چه خبره؟

آقاي دردن. خداي من. قربان؟ شما حالتون خوبه، قربان؟

آره، خوبم. حالتون خيلي بد به نظر مي‌رسه؟ چه اتفاقي افتاده؟ هيچي مشکلي نيست. نه، نه، قربان. شوخي نمي‌کنه. وضعيتتون خيلي خرابه. بايد بريد بيمارستان. حالم خوبه.

ببين، حالم خوبه. همه چي خوبه. بس کنید! ولش کنيد.

خداي من.

تو. سلام، مارلا.

مارو تنها بذاريد. وسايلتون رو برداريد. پايين مي‌بينمتون. مطمئنيد؟

آره، مطمئنم. پفیوز اين ديگه چه جور بازي ِايه که داري انجام مي‌دي سوار کدوم اتو… اوه، خداي من صورتت. آره، مي‌دونم. چه اتفاقي افتاده؟

نپرس. تير خوردي. آره، تير خوردم. خداي من. باورم نمي‌شه هنوز زنده مونده. يه حرومزاده ی سگ‌جون.

کي اين کارو کرده؟ راستش، خودم. يکم گاز پانسمان پيدا کن. تو به خودت شليک کردي؟ آره، ولي حالم خوبه. مارلا، نگاه کن.

من حالم خوبه. بهم اعتماد کن. همه چي درست مي‌شه. تو در عجيب‌ترين لحظه‌ي زندگيم با من آشنا شدي.

متن انگلیسی بخش

This is it.

The beginning.

Ground zero.

I think this is about where we came in.

Would you like to say a few words to mark the occasion?

I’m sorry?

I still can’t think of anything.

Flashback humor.

It’s getting exciting now.

Two and a half.

Think of everything we’ve accomplished man.

Out these windows, we will view the collapse of financial history.

One step closer to economic equilibrium.

Why do you wanna put a gun to your head?

Not my head, Tyler.

Our head.

Interesting.

Where are you going with this, Ikea boy?

Hey.

It’s you and me.

Friends?

Tyler, I want you to really listen to me.

OK.

Where is everybody?

Oh, no.

What’s going on?

Mr Durden!

Oh, my God!

Sir!

Are you, Are you all right, sir?

Oh, yeah, I’m OK.

You look terrible, sir.

What happened?

Nothing, it’s no problem.

No, no, no, sir.

He’s not kidding.

You look really awful.

You need assistance.

I’m fine.

Look, I’m fine…

Everything’s fine.

Stop it!

Let her go.

Christ Almighty!

You!

Hi, Marla.

Leave her with me.

Get your stuff.

Meet you downstairs.

Are you sure?

Yes, I’m sure.

You fucker!

What kind of sick fucking game are you playing at putting me on a…

Oh, my God, your face!

Yeah, I know.

What happened?

Don’t ask.

You’re shot.

Yes, I’m shot.

Oh, my God.

I can’t believe he’s standing.

One tough motherfucker.

Who did this?

I did, actually.

Find some gauze.

You shot yourself?

Yes, but it’s OK.

Marla, look at me.

I’m really OK.

Trust me.

Everything’s gonna be fine.

You met me at a very strange time in my life.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.