من بدون تو عاشقم

: فینیس اوکانل /

من بدون تو عاشقم

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

من بدون تو عاشقم

لطفا دیگر دوستم نداشته باش

من بدون تو عاشقم

اما تو هنوز راهی برای رویاهای من پیدا می کنی

چگونه می توانی بگویی هیچ مشکلی برای ما نبود ؟

وقتی هر روز زنگ می زدی ، فریاد می کشیدی ، به اندازه کافی داشتی

هربار که در را می کوبی بیشتر و بیشتر دوستت می داشتم

انگشتان خونینم ضربه می خورد و در نهایت کبود می شود

اما من تو را کمتر و کمتر دوست داشتم زیرا عشقم به تنهایی تبدیل شد

و من قبلاً آنچه را که می خواستم از دست بدهم از دست داده بودم

حالا من بدون تو عاشقم

لطفا دیگر دوستم نداشته باش

من بدون تو عاشقم

اما تو هنوز راهی برای رویاهای من پیدا می کنی

حالا ، می بینی ، چرا باید از من بگذری؟

به زودی شخص دیگری برای تو پیدا می شود که نیاز به آن را بیاموزی

با متوقف کردن حفظ نمره ، او را بیشتر و بیشتر دوست داشتی

اینکه من کی بودم و چه بودیم و کی می دانستیم

وقتی به سینه اش تکیه می دادی ، کمتر و کمتر مرا دوست داشتی

و ضربان قلبی را که فقط برای تو می تپد بشنوید

حالا من بدون تو عاشقم

پس لطفا دیگر دوستم نداشته باش

من بدون تو عاشقم

اما تو هنوز راهی برای رویاهای من پیدا می کنی

در رویاهایم

در رویاهایم

در رویاهایم

در رویاهایم

من بدون تو عاشقم

متن انگلیسی

I’m in love without you

Please don’t still love me

I’m in love without you

But you still find a way inside my dreams

How can you say there was nothing wrong with us?

When everyday you called, you yelled, you had enough

I loved you more and more each time you slammed the door

My bloody knuckles knocking on and end up bruised

But I loved you less and less as my love turned to loneliness

And I’d already lost what I was afraid to lose

Now I’m in love without you

Please don’t still love me

I’m in love without you

But you still find a way inside my dreams

Now, can you see, why you should get over me?

Soon there will be someone else for you to learn to need

You loved him more and more as you stopped keeping score

Of who I was and what we were and when we knew

You loved me less and less as you lean in against his chest

And hear the heartbeat that only beats for you

Now I’m in love without you

So please don’t still love me

I’m in love without you

But you still find a way inside my dreams

Inside my dreams

Inside my dreams

Inside my dreams

Inside my dreams

I’m in love without you

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.