هری پاتر و شاهزاده دورگه

17 بخش

16بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

هاگريد! سلام؟

!اسنيپ! اون بهت اعتماد کرد

!زود باشيد

!اينکارسروس

!مبارزه کن! ترسو، مبارزه کن

.نه! اون مال لرد سياهه

!سکتوم سمپرا

به چه جرأتي از وردهاي خودم عليه م استفاده مي کني، پاتر؟

.بله

.من شاهزاده دورگه ام

…پاتر

…به خاطر اتفاقي که افتاد…

…اگه نياز داشتي با کسي حرف بزني…

،بايد بدوني که …با پروفسور دامبلدور

.پيمان بزرگي بستي…

فکر مي کني اون کارو مي کرد؟

دراکو؟

.نه

.نه، داشت چوبدستيش رو پايين مي آورد

.در آخر اسنيپ بود که اومد

.هميشه اسنيپ بود

.و من هيچ کاري نکردم

.تقلبيه

.بازش کن

براي لرد سياه. مي دانم که مدت ها” …پيش از آن که تو اين را بخواني مُرده ام

اما مي خواهم بداني اين من بودم… .که به راز تو پي بردم

من جان پيچ اصلي را دزديده ام و قصد دارم .در اولين فرصت ممکن آن را نابود کنم

با اين اميد با مرگ مواجه مي شوم که …تو در زمان رويارويي با حريفت

.دوباره فاني شده باشي…

“.ر.ا.ب

ر.ا.ب؟

.نمي دونم

،ولي هر کي هستن .جان پيچ واقعي رو دارن

.يعني همه ش بيهوده بود

.همه ش

.مي دوني، رون باهات مشکلي نداره

.تو و جيني

،ولي اگه جاي تو بودم، وقتي اون نزديکم باشه .بوسيدن رو تو حداقل نگه مي دارم

.من برنمي گردم، هرمايني

بايد کاري رو که دامبلدور .شروع کرده تموم کنم

…نمي دونم منو به کجا مي کشونه

ولي هر وقت تونستم… .به تو و رون ميگم کجا هستم

.من هميشه شجاعت تو رو تحسين کردم، هري

.ولي گاهي اوقات خيلي احمق ميشي

…تو که فکر نمي کني بتوني تنهايي

همه اون جان پيچ ها رو پيدا کني؟…

.تو به ما نياز داري، هري

متن انگلیسی بخش

[ YELLS ]

Yeah!

BELLATRIX Hagrid! Hello?

HARRY Snape! He trusted you!

[ SQUEALING ]

SNAPE Go on.

Incarcerous.

Fight back! You coward, fight back!

SNAPE No! He belongs to the Dark Lord.

Sectumsempra!

You dare use my own spells against me, Potter?

Yes.

Im the Half-Blood Prince.

[ SOBBING ]

McGONAGALL Potter…

…in light of what has happened…

…if you should have the need to talk to someone…

You should know, Professor Dumbledore…

…you meant a great deal to him.

HERMIONE Do you think he wouldve done it?

Draco?

HARRY No.

No, he was lowering his wand.

In the end, it was Snape.

It was always Snape.

And I did nothing.

Its fake.

Open it.

To the Dark Lord. I know I will be dead long before you read this…

…but I want you to know that it was I who discovered your secret.

I have stolen the real Horcrux and intend to destroy it as soon as I can.

I face death in the hope that when you meet your match…

…you will be mortal once more.

R.A.B.

R.A.B.

Dont know.

But whoever they are, they have the real Horcrux.

Which means it was all a waste.

All of it.

Rons okay with it, you know.

You and Ginny.

But if I were you, when hes around, Id keep the snogging to a minimum.

HARRY Im not coming back, Hermione.

Ive got to finish whatever Dumbledore started.

And I dont know where thatll lead me…

…but Ill let you and Ron know where I am when I can.

Ive always admired your courage, Harry.

But sometimes, you can be really thick.

You dont really think youre going to be able…

…to find all those Horcruxes by yourself, do you?

You need us, Harry.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.