بخش 03

: هتل ترنسیلوانیا / فصل 3

هتل ترنسیلوانیا

8 فصل

بخش 03

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

بله، چي ميخواي، کلوچه؟

تو کارت خوب بود، پسر.

برو ديگه.

بله.

خون آشام! خون آشام!

يه انسان.

تو کي هستي؟ و چطوري اينجا رو پيدا کردي؟

من “جاناتان” هستم.

و داشتم با چند تا از بر و بچ کوهنوردي ميکردم…

…و يه داستان در مورد کوه ترسناک شنيدم.

و کيه که دوست نداشته باشه به يه کوه ترسناک بره، درسته؟

بعدش من اين مرداي آتيش گرفته‌ي مسخره رو ديدم.

و من فقط اونا رو دنبال کردم تا به اين قصر معرکه رسيدم.

ولي البته بايد باهوش باشيم.

آتيش بزرگ راه نميدازيم، برنامه هاي آتش بازي هم تعطيل.

چند نفر هستين؟ فقط خودم.

دوست دارم که تنها سفر کنم.

آدم توي مسافرخونه ها با خيلي آدماي معرکه آشنا ميشه.

هی، حرف معرکه شد، اين شنلت ترکونده.

اينجا يه مهموني لباس راه انداختين؟

من چيکار کردم؟

همه اش تقصير منه.

تو بايد بري.

اوه، نه. ببخشيد.

يکي از پيراناهاتون توي درياچه (خيلي بي ادبه )ماهي گوشتخوار.

اون خواهر شوهرم رو خورد.

الان ميام پيشتون.

آقاي “دراکولا” ما يه اتاق خواستيم که منظره‌ي استخر داشته باشه.

اتاق مشکلي نداره. ما ميخوايم که واسه ماساژ رزرو کنيم.

آره، ماساژ سوئدي. ماساژ شیاتسو.

عطر درماني ميخوايم. کمر به پایین.

ماساژ با سنگ داغ دارین؟ ما ماساژ میخوایم یالا.

آقاي “مار 9 سر” برميگردم پيشتون. اميدوارم که برگردي.

شک دارم. ببينم چه ميکني.

خانوم “مار 9 سر” هستم. ممنون.

بله از دیدنتون خوشحالم. رفیق، واقعا اینجا چه خبره؟

این زیر یه جورایی بد بوئه.

“دراک”. “هي “دراک. ميوي” چيکار کرد؟”

هي. کجا رفتي؟

عجب!

اين اتاق واسه يه قصر بزرگ يه جورايي کوچيکه.

بد نيست، ولي اين خاک اندازهاي باحال که گذاشتن رو ببين.

ساکت احمق.

توي اين ظرفت چي گذاشتي؟

نيزه سه شاخت؟

نميتونم نفس بکشم.

داره منو ميکشه.

آره، حتما يه شستشوي حسابي لازم داره.

اين چيه؟

يه دستگاه شکنجه؟

يه دستگاه کنترل مغز سِري؟

تو فکرم رو نميخوني.

نميذارم که بخوني.

رفيق، اين فقط آهنگه.

بيا، امتحانش کن.

داره روحم رو ازم ميگيره!

چي؟ اين يه آهنگ توپه. مثل پيرمردا نباش

تو بايد بري.

هيچ انساني پا به اين قصر نذاشته. و اگه کسي تو رو ببينه ،امنيت اين هتل، اين پناهگاه کسي ديگه هرگز به اينجا برنمیگرده.

آره، همينجوري بگو.

“هرگز به اينجا برنمیگردن”!

از صداي دراکولاييت خوشم مياد. خيلي نمايشيه.

و “ميويس”، اگه اون تو رو ببينه، ميفهمه که دروغ گفتم. نـــه!

ميويس” کيه؟” اينجا اتاقشه؟

من مشکلي با هم اتاقي ندارم.

من با 6 تا برادر بزرگ شدم، پس کاملا ميتونم اتاق رو تقسيم کنم

نميتونم بکشمش.

باعث ميشه که هيولاها صدها سال پيشرفتشون به عقب بيوفته.

يه بار توي هامبورگ با يه يارو هم اتاقي بودم که وقتي داشت شامپوم رو ميدزديد، مچش رو گرفتم.

گفتم، “هي پسر” و اون يه گلدون گل رو انداخت سمتم، ولي بچه باحالي بود.

داري چه زري ميزني؟

چي؟ واو.

اين لباساي باحال رو نيگا کن.

لباس.

جریان چيه؟ شرمنده. ميشه کوله پشتيم رو بهم پس بدي. ميدوني هر چي که دارم توش هست. اينا اينجا ميمونن.

خيلي خب، فقط… عاشق کوله پشتيم هستم

اوه. صبر کن، داري چيکار ميکني؟

داري چيکار ….

موهام رو چیکار داری؟

بس کن. اوه، صبر کن، داری غلغلکم میدی.

بیخیال پسر.

منو داشته باش. من فرانکشتون ام

آره، سلام. منو نيگاه!

اين کاملا عاديه، اينجا مشکلي نداريم. فقط يه هيولا باهامه.

امشب همگي سنگ تموم گذاشتن.

صبر کن، چرا داريم سمت در جلو ميريم؟ داريم از اينجا ميريم؟

سلام دراکول!

هي دماغو، چه خبرا؟

کازيموتو” الان وقت ندارم”.

چي؟

نه. چرند نگو.

اين انساني نيست، فقط آقاي دراکولا هستش.

چقدر حرف مسخره اي. فقط منم.

ببخشيد آقا، مارمولک هاي تند انگشتي. مارمولک هاي تند انگشتي؟

من طحال توي نون پيچيده شده خواستم.

احمق ديوانه! بهت گفتم اون خوشش نمياد از مارمولک هاي تند انگشتي ! ولي، ولي شما گفتين…

وای. اون لباس رو داشته باش.

عجب چيزيه. جدا بايد ازتون بپرسم : چطوري اينو درست کردي؟

منظورم اينه که، خيلي واقعي بنظر مياد.

انگار که من ميتونم دستم رو از توش رد کنم…

فکر ميکني داري چيکار ميکني؟

اون واقعيه. تو واقعي هستي!

آره، و يه کتک واقعي هم بهت ميزنم. دست به زنم نزن!

اوه، نه.

عزيزم، نميدونستم که تو کجايي.

فکر کردیم که هنوزم بيروني.

اوه، نه. نميدونم اصلا چرا خواستم که برم بيرون.

آدمها خيلي خسته کننده ان.

ميويس” عزيزم” حالت خوبه؟

آره، فکر کنم. عجيب بود.

اوه، سرم درد ميکنه.

اون کيه؟ کي کيه؟

اوه، اون.

اون هيچکي نيست.

چي ميگي بابا؟ بابا؟

آره، ميدونم، دختر دراکولا. همه اولش قاطي ميکنن.

دراکولا؟

خيلي خب، بايد بريم.

لطفا منو نکش. من خيلي جوونم.

خيلي جاها هست که ميخوام ببينم.

“بليط کنسرت گروه “6 امين بازرگان رو خريدم.

من از اينجا ميرم.

خفه شو ديگه.

با اين همه سر و صدايي که ميکني نميتونم فکر کنم.

گلن” شرمنده”. دوباره بگير بخواب.

صبر کن، نميخواي خونم رو بخوري؟ هذيان معمولي انسانها.

خون انسان خيلي پر چربه و آدم نميدونه که توش چي هست.

پس، دراکولا خون نميخوره؟

نه، من از جايگزين خون استفاده ميکنم.

يا شبيه خون، يا پروتئين خوني. فرقي با خون واقعي نداره.

خب، تو مثل يه کنت دراکولاي واقعي هستي.

مثل، من دراکولام. بلاه، بلاه، بلاه.

من هيچوقت توي دوران زندگيم اينو نگفتم. بلاه، بلاه، بلاه.

نميدونم اين از کجا اومده.

ميتونم فقط بپرسم اينجا دقيقا کجاست؟

اينجا کجاست؟

اينجا جاييه که من واسه همه اون هيولاهايي که توي سايه ها کمين کردن، ساختم، از شکنجه‌ي نژاد انسان قايم شدن.

جايي واسه خودشون و خونواده شون که بيان و خودشون باشن.

جايي عاري از مشعل، نيزه‌ي سه شاخ مردم خشمگين.

جايي پر از آرامش، تمدد اعصاب و راحتي.

خوبه. پس مثل يه هتل واسه هيولاهاست؟

آره، دقيقا. يه هتل واسه هيولاهاست. خيلي خلاصه اش کردي.

خيلي خب، بپر پشتم. داريم از اينجا ميريم.

پسر، الان خفاش شدي.

هميشه ميخواستم که پرواز کنم. چطورياست؟

اين ديوونگيه. صبر کن. صبر کن، ميخوام بمونم.

ميشه فرانکشتاين لباسم رو امضا کنه؟ ميشه مرد نامرئي رو ببينم؟

هي، اگه دستم رو توي دهن مرد نامرئي بکنم، دستم غيب ميشه؟

سلام. “ميوي” -! پرتقال خوني من داري چيکار ميکني؟

دوستمون داشت از اينجا ميرفت.

آره، داشت منو از پنجره به بيرون پرواز ميداد.

اين يارو خيلي بامزه ست.

اوه، ببين يه چيزي رو صورتته.

اگه ميخواي کوله پشتي با ارزشت رو ببيني باهام همکاري کن.

وائ. پس، صبر کن، تو وقتي که خفاش بودي لباس تنت نبود؟

يا اونا اندازه‌ي خفاش بودن؟

اون دقيقا کيه؟

خفاش عزيزم،.

ميدوني، امروز روز تولدته.

و ميدوني که من ميخوام که خاص ترين و بهترين مهموني عمرت رو داشته باشي.

پس، خب من يکم کمک لازم داشتم

تو کمک ميخواستي؟

خب، ببين، من کارم درسته، ولي فکر کردم که خيلي خاص تر و بهتر ميشه اگه يکي هم سن تو توي برنامه ريزي مهموني ات کمک کنه.

تو هم سن مني؟ البته.

خب تو چند سالته؟

118 -

صد و هيجــ.. آخ

آره! من 121 سالمه.

جدا؟

متوجهي؟ همه چي خيلي خيلي عاديه.

من يه مهموني راه انداختم و اين کمک ميکنه.

قربان، يه موقعيت اضطراريه. الان نه.

نميبيني که ما وسط يه کار خيلي عادي هستيم؟

صبر کن ببينم، اينجا چه خبره؟

يه موقعيت اضطراري توي هتل با ارزشت بوجود اومده و تو با عجله نميري حلش کني؟

چرا؟ بخاطر اون؟

اوه، صورتم رو نگاه.

نه، عزيزم بخاطر اون نيست.

خوبه. پس برو مشکل اضطراري رو ببين و منم پيشش ميمونم.

نه! هر کاري کن بجز اين کار! چي؟

منظورم اينه که چون اون لازم داره که برنامه ريزي کنه.

و اگه تو پيشش بموني ديگه برنامه ريزي نميکنه.

اون يکي که هم صحبت داره و برنامه ريزي… اون ديگه برنامه ريزي نميکنه.

کلک خوبي بود. خفه شو!

خب. پس، شايد اگه بعدا برنامه ريزي نميکردين، بتونيم با هم وقت بگذرونيم.

بنظر خوب مياد. آره. شنيدي؟

بنظر خوب مياد.

پس، بعدا با هم وقت ميگذرونين. بعدا ميبينمت عزيزم. عزيز دلم.

خيلي خب، تو باهاش وقت نميگذروني.

چون تو از اينجا ميري.

ولي، اين برعکس چيزيه که گفتي.

ولي قربان، وضعيت اضطراري چي ميشه؟

دنبالم بيا.

متن انگلیسی فصل

Yes, what do you want, a cookie?

You did all right, man.

Move on already.

Yeah.

Vampire! Vampire!

A human.

Who are you? And how did you find this place?

l’m Jonathan.

And l was just mountain climbing with some dudes…

…and heard this story about a spooky forest.

And who’s not going to go into a spooky forest, right?

So, then I see these goofy-looking dudes on fire.

And l just kind of followed them to this, like, amazing castle.

But, of course, be smart.

No bonfires, no firework shows.

How many of you are there? Just me.

l like to hit it alone.

You meet so many awesome people in the youth hostels.

Hey, speaking of awesome, that cape thing is killing it.

ls there, like, a costume party here?

What have l done?

This is all my fault.

You have to leave.

Oh, no. Excuse me.

One of your piranhas in the lake is very rude.

He ate my sister-in-law.

Be right with you.

Mr. Dracula, we asked for a room with a view of the pool.

The room’s fine. We want to book a massage.

Yes, Swedish. Shiatsu.

Aromatherapy. Lower back.

Do you have hot-stone? We want a massage.

l’ll get back to you, Mr. Hydraberg. l hope so.

l doubt it. See that you do.

That’s Ms. Hydraberg. Thanks.

Yes, nice to see you. Dude, seriously, what’s up?

lt’s kind of funky to breathe under here.

Drac. Hey, Drac. How’d it go with Mavey?

Hey. Where’d you go?

Wow!

This room’s kind of small for a big castle.

No bed, but check out these awesome dustpans they give you.

Quiet, you fool.

What weapons are you keeping in this container?

Your pitchforks?

l can’t breathe.

lt’s killing me.

Yeah, definitely due for a fluff and fold.

What is this?

A torture device?

A secret mind controller?

You won’t read my thoughts.

l won’t let you.

Dude, it’s just music.

Here, try it.

lt’s taking my soul!

What? lt’s a good jam. Don’t be a grandpa.

You need to go.

No human has ever entered this castle. And if someone should see you, the safety of the hotel, the sanctuary, no one would ever come again.

Yeah, go for it.

“Ever come again!”

l love your Dracula voice. lt’s so over the top.

And Mavis, if she saw you, she would know that l lied. No!

Who’s Mavis? ls this her room?

l’m good with a roommate.

l had six brothers growing up, so l could totally share.

l can’t kill him.

lt would set monsters back hundreds of years.

One time, in Hamburg, l roomed with this dude who l caught stealing my shampoo.

l said, “Whoa, man,” and he threw a flower pot at me, but he was cool.

What are you babbling about?

What? Whoa.

Check out these awesome costumes.

Costumes.

What’s this? Sorry, man. l just can’t be without my backpack.

You know, everything l own’s in there. lt’ll be right here.

Okay, l just… l love my backpack.

Whoa. Hey, what are you doing?

What are you… What are you doing to my hair?

Stop. Oh, wait, that tickles.

Come on, man.

Check it out. l’m a Franken-homie.

Yes, hello. Look at me!

This is totally normal, not a problem here. This is just a monster with me.

Man, everybody stepped it up tonight.

Wait, why are we going to the front door? Are we leaving?

Bonjour, Dracula!

Hey, Sniffy. What’s going on?

Not right now, Quasimodo.

What?

No. Don’t be absurd.

lt’s not a human, but Monsieur Dracula.

How ridiculous. lt’s me.

The devilled lizard fingers. Devilled lizard fingers?

l asked for spleens-in-blankets.

You ugly fool! l told you, he doesn’t like the lizard fingers! But you said…

Whoa. Check that costume out.

Wow. Seriously, l just have to ask you: How are you pulling this off?

l mean, it looks so real.

Like, l could just put my hand right through…

What do you think you’re doing?

She’s real. You’re real!

Yeah, and l’ll give you a real beating. Keep your hands out of my wife!

Oh, no.

Honey, l just didn’t know where you were.

We thought you were still out.

Oh, no. l don’t know why l ever wanted to leave.

The humans are so boring.

Mavis, honey, are you all right?

Yeah, l think so. That was weird.

My head hurts.

Who is that? Who is what?

Oh, that.

That is nobody.

Seriously, Dad? “Dad”?

Yeah, l know, Dracula’s daughter. Everyone freaks out at first.

Dracula?

Okay, we got to go.

Please don’t kill me. l’m so young.

l have so many places l want to see.

l’ve got tickets to six Dave Matthews Band concerts.

l’m getting out of here.

Shut up already.

lt’s impossible for me to think with all your noise.

Sorry, Glen. Go back to sleep.

Wait. Aren’t you going to suck my blood? Classic human paranoia.

Human blood is so fatty, and you never know where it’s been.

So, Dracula doesn’t drink blood?

No, l use a blood substitute.

Either Near Blood or Blood Beaters. You can’t tell the difference.

So, wow, you’re, like, the real Count Dracula.

Like, “l’m Dracula. Bleh, bleh-bleh.”

l’ve never said that in my life. “Bleh, bleh-bleh.”

l don’t know where that comes from.

Can l just ask, what exactly is this place?

What is this place?

lt’s a place l built for all those monsters out there, lurking in the shadows, hiding from the persecution of humankind.

A place for them and their families to come to and be themselves.

A place void of torches, pitchforks, angry mobs.

A place of peace, relaxation and tranquility.

Cool. So, it’s like a hotel for monsters?

Yes, exactly. “A hotel for monsters.” Way to sum it up.

Okay, hop on my back. We’re leaving.

Oh, man, you’re a bat now.

l always wanted to fly. What’s it like?

This is insane. Wait. Wait, l want to stay.

Can Frankenstein sign my costume? Can l meet the lnvisible Man?

Hey, if l stuck my hand in the lnvisible Man’s mouth, would it disappear? Hi.

Mavey! What are you doing, my sweet little blood orange?

Our friend was just leaving.

Yeah, he was flying me out the window.

This guy, he’s so funny.

Look, you have something on your face.

Play along if you ever want to see your precious backpack.

Whoa. So, wait, you didn’t have any clothes on when you were a bat?

Or were they bat-sized?

Who exactly is that?

Honeybat.

You see, it’s your birthday.

And you know l want you to have the bestest, specialest party of your life.

So, well, l needed some help.

You needed help?

Well, look, l am very good, but l thought it would be even more bestest, specialest if someone closer to your age helped plan the party.

You’re my age? Sure.

Well, how old are you?

1 1 8.

One hundred and…

Yeah, l’m 1 21 .

Really?

You see? Everything is very, very normal.

l’m throwing a party, and he’s helping.

Sir, there’s an emergency. Not now.

Can’t you see we’re in the middle of something very normal here?

Wait, what’s going on here?

There’s an emergency in your precious hotel, and you’re not running to fix it?

Why? ls it because of him?

Whoa, look at my face.

No, precious bones, it’s not because of him.

Good. Then go check on the emergency, and l’ll keep him company.

No! Anything but that! What?

l mean, because he needs time to plan.

And if you’re keeping him company, then he’s not planning.

He is company-keeping, and then the plan, it’s… lt doesn’t get planned.

Good one. Shut up!

Okay. So, maybe if you’re not planning later, we can hang out.

Sounds good. Yes. You hear that?

lt sounds good.

So you will hang out. See you later, my honey. Lovely.

Okay, you’re not hanging out.

Because you are leaving.

But the opposite, you said.

But, sir, the emergency.

Follow me.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.