عصر یخبندان-رانش قاره‌ای

9 بخش

1بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

گُـــــل!

چي بود؟ اون صداي چي بود؟ منم شنيدم مندي. هرچند که خيلي دور بود

هلويي ، تو حالت خوبه؟اون کجاست؟ .مثکه هيچ وقت يه نوجوون زود بيدار نميشه

زياد سخت نگير بهش .اون که توي زندان نيست

شما دوتا بايد عموهاي مسئوليت پذيري باشيد

چي؟! يعني نديدم هلويي 10-15 دقيقه پيش دزدکي جيم بزنه؟

.يا شايدم با لويز رفته باشه پيشِ آبشار

آبــشار؟! همونجا که مُجرم ها ميرن؟.آروم باش فقط جاييه که بچه ها خوش ميگذرونن

نه ، نه اونجا خلافکارا ميرن خوش ميگذرونن …اولش ميبيني ميره پيش آبشار بعدش خرطومشو سوراخ ميکنه حلقه ميندازه !بعدشم ميبيني به دونه جنگلي(توت) معتاد شده

مندي! تو خيلي سخت گرفتي. اون که هميشه دختر کوچولوي تو نميمونه

.ميدونم. همين قضيه نگرانم ميکنه

!زود باش

لويي! ميشه واسه يه بار هم که شده کله ت رو ازتوي زمين دربياري و يکم خوش بگذروني؟

من يه موش کورم… واسه همينه که بايد سرم هميشه زيرِ زمين باشه

و به نظرم خوش گذروندن اصلاً ارزشِ ريسک کردن .واسه ي جونم رو نداره،واسه همين ميتوني بري سراغ يه ماموت بامزه

ايتن بامزه نيست… باحاله! تازه تو که نميتوني توي همه زندگيت بازي هاي بي خطر انجام بدي

.ولي من ميدونم که ميتونم!بابا؟ هيچ دليلي واسه عصبانيت نيست

خودت ميدوني نظر من درباره ي رفتنت به آبشار چيه. مخصوصاً تنهايي

آقا ايشون تنها نيستن! فسقلي تو حساب نميشي-

بله، من جام همونجاست، اون فقط من رو گذاشت توي چيزش مرسي

زودباش خانمِ جوان. ميريم خونه، تا بتونم خوب حواسم بهت باشه

خب بايد اينجا منتظرت بمونم يا …

،هه هه ، مادرِ طبيعت تو نميتوني منو بترسوني !عمراً اگه بتوني کاري کني که من از پسش برنيام

فکر کنم ديگه رسيديم. به نفعونه که رسيده باشيم. چون ديگه فرمون از دستم در رفته

کسي پرسيوس رو نديده؟ الان وقت غذا خوردنشه! مامان بزرگ. باز داره از حيوونِ خونگيِ مرحومش حرف ميزنه

همه ي بروبچ ، دســــتا بالا!عمو، ترو جونِ مادرت دستاتو بيار پايين. خفه مون کردي

حواستو بده، ممکنه به کسي صدمه بزني

!بچه گربه ي بد!صخره-

خب، ميشه دقيقاً بگي کيِ اجازه دارم با پسرا برم گشت و گذار؟

وقتي که من مُرده باشم به اضافه ي سه روز! بعدش تا مطمئن شي من مُردم

مندي ، تو حالت خوبه؟

از روي صورتم برو کنار

خنده دار بود نه؟ خوب، حالا کدومتون رو اول بايد بخورم؟

عمو مورگان! واقعاً خودتي؟

شرمنده، ببخشيد

ماماني بابايي! مارشال

هي! مامان بزرگ؟

!اين دنبه کاملاً رسيده ست واسه ي چيدن

!اوه، همه خودي ان!ميبيني؟هنوز ننه باباشو بغل ميکنه

فکرشو نميکردم بتونم دوباره ني ني کوچولومو ببينم. همه جارو دنبالت گشتيم

جونِ من؟! ميدونستم ميدونستم !يه چيز از اعماقم ميگفت که منو رها نکردن

!ولي اشتباهه… ما کاملاً تو رو بيخيال شده بوديم!ولي، هميشه دلمون برات تنگ ميشد. مگه نه؟

آره، آره آره! و ميدونستيم که سيد دوست داره مادربزرگِ پيرش رو قبل از مُردن ببينه،چون ديگه آخراي عمرشه

!من خودم تک تک ـتون رو خاک ميکنم و روي قبرتون ميرقصم!چقدر دل نازک

منظورش اينه که منتظر بوده تا وقتشو با تو بگذرونه سيد!آها ، آره مامان جون؟ ننه جون؟

مامان جون! نميذارن يکم خوش باشيم

چرا نميري غار رو نشونش بدي ، ها؟ .بايد يه چرتي بزنه

.بيا بريم، خيلي چيزا دارم برات تعريف کنم…از دفعه آخر که ديدمت خيلي اتفاقا اُفتاده …خوب به من چه-

.ولي ما توي عصريخبندان کُلي دايناسور پيدا کرديم. باور کردني نبود، ولي واقعاً وجود داشتن

از دست اون پيرِزنِ ديوونه راحت شديم ديگه …بـــزن بريـــم

،هي، هي، نميتونيد بذاريد بريد …سيد دلش ميشکنه اينطوري

.شرمنده جيگر، اوضاع خونمون يکم درهمه!ما که رفتيم خونه مون. اون پيرزن فقط بار اضافه بود

ميبينمتون

…به بقيه هم هشدار بده !مامان بزرگ زيادي گم و گور ميشه

خب، اين حرف خيلي چيزا رو درباره ي سيد توضيح ميده

!ماماني، بابايي، دندونايِ مامان بزرگ پيش شماست؟ …هرچي ميگرده، نيستشون

هي! ميتوني اينو برام بجويي؟

بچه ها… بقيه کجان؟.خودم حلش ميکنم

سيد؟ خانواده ت به وسيله ي يه شهاب سنگ پودر شدن !متأسفم

چي؟ چيزيکه ديگو داره تلاش ميکنه بگه اينه که … اونا رفتن

اونا فقط خواستن که پيدات کنيم و .بهت بگيم که هواي ننه جون رو داشته باش

اوه، بيخيال بابا، بيخيال،آخه کدوم خانواده ي نامردي مامان بزرگِ پيرشون رو ول ميکنه پيش يکي ديگه

!اين ديوونگيه… اينکار… اينکار فقط… از خانواده من برمياد. حداقل اينه که تو هنوز ننه بزرگ رو داري. مگه نه رفيق؟

آره ننه جون! مامان بزرگ؟ مامان بزرگ؟ اوه! با اينکه پيرزنه ولي خيلي تند حرکت ميکنه ها

مامان بزرگ؟

بيا ديگه هرجا قايم شدي بيا بيرون.زودباش مامان بزرگ

بيا ننه جون … بيا اينجا ديگه. برات آلو آوردم. همونجوري که دوست داري ها

نميخوام اونا رو ببينم . اوه نه

اگه بابات بفهمه چي؟ من اونقدرا هم که به نظر مياد مُحکم و قوي نيستم. ها صبرکن، ساکت ميشنوي؟-

برو دنبالش

.هي نگاه کن، ايتن اونجاست

آفرين ايتن. تو پسر خيلي باحالي هستي

آره

ديدي؟ خوش گذرونيه هيچ خطري هم نداره

!منو داشته باشيد

.مطمئنم حالش خوبه!داغووون شدم-

.نبايد اونکارو ميکردم. ديوونه بازي بود …خوب شد

به نظرت بي نظير نيست؟بي نظير. هرچند خيلي کلمه ي گنده ايه!ولي فکر کنم مناسبش باشه

واسه کي کمين کردين؟! واسه ايتن؟.شرط مي بندم واسه ايتن ـه-

شماها اينجا چيکار ميکنيد؟.مندي بهمون گفت حواسمون بت باشه-

!ولي درهيچ شرايطي نذاريم متوجه شي! احمق

خب، ميخوام برم پيشش. تيپم خوبه؟ لوييز؟

!واژه ي خوب انگشت کوچيکتم نيست

اوه لوييز. تو هميشه بهترين دوستم بودي

!منظورش منم

سلام ايتن ، اسم من هلويي ـه. اسم تو چيه؟! اه، دارم چيکار ميکنم؟ .بسيارخب، فقط خونسرد باش،خونسرد باش

!اوه اوه، اون ديگه خيلي اشتياق داره

نه! نه! نه!

خجالت آوره. اين همونه که با اون موجود عجيبه ميگرده

ميشه بگي چه اتفاقي اُفتاد؟آه نه. ايتن خيلي متأسفم. واو، از نزديک خيلي بهتر به نظر مياي… شگفت انگيزه. منظورم اينه که

يه خواهر دو قلو داري؟

مزاحمتون شدم؟.بابا-

..ببخشيد

صبر کن. برو عقب، خوبه-

هي تو. از دخترم فاصله بگير…بابا… چيزي نبود-

.و اما تو… تو توبيخ ميشي…ولي من کاري نکــ-

.گفتم توبيخ ميشي

…جداً خيلي دست و پاچلفته بود…چه عجيب غريب-

هلويي

.هلويي ، بيخيال … بيا درباره ش حرف بزنيم

چطور تونستي منو جلوي دوستام خجالت زده کني؟.تو عمداً جايي رفتي که نبايست ميرفتي-

.تو نميتوني واسه زندگيم تصميم بگيري. من دارم سعي ميکنم ازت محافظت کنم. اين کاريه که همه باباها ميکنن

.خب… پس آرزو ميکنم که تو بابام نبودي

عزيزم اون الان ناراحته

هلويي. دنيا که به آخر نرسيده

واو، شرمنده. فکر نکنم کارِ تو بود-

اوه، اون ديگه چي بود؟.نميدونم. همونجا وايسا. ميام پيشت-

…الي…مندي-

…نــــه

بابا. هلويي، برگرد عقب

عجله کن بابا. زود باش. مندي-

ديگو. نبايد اينکارو کني

متن انگلیسی بخش

Goal!

What was that? Ellie, did you hear that?

I heard it, Manny. Whatever it is, its miles away.

Peaches, are you all right?

Where is she?

No teenager is ever up early.

Easy warden, shes not on lockdown.

You two were supposed to be responsible uncles!

What? I didnt see Peaches sneak off maybe 15 or 20 minutes ago.

Or that she went with Louis to the falls.

The falls? Where the delinquents go?

Relax, its just where the kids hang out.

No, no, its a gateway hangout.

First its the falls, then shes piercing her trunk…

and the next thing you know, shes addicted to berries.

Manny! You are overreacting.

Shes not going to be your little girl forever.

I know. Thats what worries me.

Come on!

Louis!

Would you get your head out of the ground for once and try to have a little fun?

Im a molehog. My heads supposed to be underground.

And my idea of fun isnt risking death so that you can meet some cute mammoth.

Ethan isnt cute. Hes hot.

Besides, you cant spend your whole life playing it safe.

I know I would. Dad?

Theres no reason to be mad.

You know how I feel about you going to the falls.

Especially alone.

Shes not alone, sir.

You dont count, Weiner.

Yes, theres my place, and you just put me in it, thank you.

Come on, young lady.

Were going home where I can keep an eye on you.

So, should I just wait here, or…

Yeah, you dont scare me, Mother Nature!

Theres nothing you can throw at me that I cant handle.

I think were almost there!

We had better be! I just lost the steering.

Has anyone seen Precious? Its her feeding time.

Mom! Grannys talking about her dead pet again.

Hey, paws up, everybody!

Paws down, Uncle, please! That is nasty.

Be careful, Milton, youre going to hurt somebody!

Bad kitty!

Rock!

Okay, so tell me, when exactly will I be allowed to hang out with boys?

When Im dead, plus three days. Just to make sure Im dead.

Manny, are you okay?

Get off my face!

That was fun. Now, who should I eat first?

Uncle Fungus! Could that really be you?

Sorry, sorry.

Mom, Dad!

Marshall!

Hey! Granny?

This pumpkins ripe for picking!

My whole familia.

See? He still hugs his parents.

I never thought Id see my little baby again. Weve been searching everywhere for you.

You have?

I knew it, I knew it! Deep down, I knew I wasnt abandoned!

Thats incorrect. We totally abandoned you.

But we always missed you. Right?

Yeah, yeah, yeah.

And we just knew Sid would want to see his poor, dear Granny before her time is up.

Ill bury you all and dance on your graves.

So frail.

And she cant wait to spend time with you, Sid.

Oh, yeah, Granny? Granny?

Granny. I never get to have any fun.

Why dont you show her your cave? Yeah, she could use a nap.

Boy, theres so much to tell you.

A lot has happened since the last time I saw you.

Not interested.

But we fought dinosaurs in the Ice Age.

It didnt make sense, but it sure was exciting.

We got rid of the crazy bat! Lets go!

You cant just leave.

Sid will be crushed.

Sorry, cookie, things are breaking apart back home.

So, were headed inland. And Granny is just dead weight.

See you.

And warn the community. She tends to wander!

Well, that explains a lot about Sid.

Mom, Dad, do you have Grannys teeth? She cant find them.

Hey! Can you chew this thing for me?

Guys? Where is everyone?

Ill handle this.

Sid?

Your family was wiped out by an asteroid. Sorry.

What?

What Diego is trying to say is…

they left.

They only wanted to find you so you could take care of Granny.

Come on, what kind of sick family would ditch their Granny on someone?

Thats just crazy. Thats just…

Thats just…

…my family.

At least you still have Granny. Right, buddy?

Yeah, Granny. Granny?

Granny?

Wow. For an old girl, she moves fast.

Granny?

Come out, come out wherever you are!

Come on, Granny.

Here, Granny, Granny. I have prunes for you!

Just the way you like them!

I dont want to see that.

Oh, no.

What if your dad finds out? Im not as tough as I look!

Wait, do you hear that?

Go long!

Hey, look, theres Ethan.

Yeah, Ethan!

That was nice.

Yeah!

See? Fun, no danger.

Check me out!

Im sure hes fine. Im completely not fine!

You did not just do that! That was crazy!

Nice.

Isnt he perfect?

Perfect. Its such a strong word. Maybe adequate.

Who are we stalking?

Is it Ethan? I bet its Ethan.

What are you guys doing here?

Manny told us to keep an eye on you.

But not to let you see us.

Stupid, stupid, stupid.

Okay, Im going for it. Do I look okay?

Louis?

Okay doesnt even begin to cover it.

Louis. Youre the greatest friend ever!

Thats me.

Hi, Ethan, my names Peaches. Whats yours?

What am I doing? Okay, just be cool, just be Thats intense!

This hurts so much!

No! No! No!

Gross. Its that weirdo who chills with possums!

What just happened?

Oh, no! Ethan, I am so sorry.

Wow, youre even better-looking up close.

Phenomenal. I mean…

You have a twin sister?

Am I interrupting something?

Dad!

Sorry, if I just…

Wait. Just move back a bit.

You! Keep away from my daughter.

Dad… And you, youre grounded!

But I didnt do… Grounded!

Loser alert.

Ouch, thats her dad.

Seriously, thats embarrassing.

What a freak.

Peaches!

Peaches, come on. Lets talk about this!

How could you embarrass me in front of my friends?

You deliberately went where you werent supposed to!

You cant control my life!

Im trying to protect you! Thats what fathers do.

Well… I wish you werent my father.

Shes just upset, honey.

Peaches! Its not the end of the world.

Excuse me.

I dont think that was you.

What was that? I dont know.

Stay there.

Ill come to you.

Ellie! Manny!

No!

Dad! Peaches, get back!

Hurry, Dad! Hurry!

Manny!

Diego! You never would have made it!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.