عصر یخبندان- ظهور دایناسورها

10 بخش

4بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

شما ها هم همون خوابيُ دارين مي بينين که من دارم مي بينيم؟

ما تموم اين مدت داشتيم بالاي اينجا زندگي مي کرديمُ روحمونم خبر نداشت!

اَلفرار! بُدوييد!

ديگو، تو اينجا چيکار مي کني؟ اومدم گردش!

دارم مثه شما دنبال سيد مي گردم! بابا با مَراااام!

الان وقت اين حرفا نيس! هر چي کمک بيشتر، بهتر!

غصه نخوريد من پيشتونم!

بيا، بيا! بيا بخورش! نوش جونت!

بياين! مگه خُل شدي؟

من که روش نميرم، نکنه مي خواي ما رو به کشتن بدي! يا بايد بريم روي اين يا اين که…

بشيم لقمه ي اون!

خانم باردار، داره مياد سواري!

ديگه از اين کارا نکن!

احساس مي کنم… خيلي فسقلي اَم! منو چرا نمي گي!

پناه بگيريد!

پسر، کارت معرکه بود!

تو مثه داداش نداشته م ميموني! برا منم همينطور!

ميشه پيش خودمون نگه ش داريم؟

باک! چي؟

اسم من باک اِ. مخفف باک مينستـِر!

شکل طولانيشم با ا ا ا اِ.

يه خورده کـُنده!

اينجا چيکار مي کنين؟ يه دايناسور دوستمونُ با خودش برد!

خوب، اون مُرده!

به سرزمين من خوش اومدين! حالا برين خونه تون!

بفرماييد ديگه… ما بدون سيد نمي ريم!

اِلي صبر کن… شايد اين ديونه اِ راس ميگه!

مني، ما اين همه راهو اومديم، بايد پيداش کنيم!

اينجا رد پا پيدا کردم!

بريم!

اگه برين اون تو، حتماً دوستتونُ پيدا مي کنين… !

البته تو اون دنيا!

شما از کجا مي دونين؟ اي بلند مرتبه و بزرگوار!

يه دايناسور مادر با سه تا بچه اُ يه چيز سبز رنگِ شلُ ولُ نرم!

آره، ما رفقاي اون چيز سبز رنگِ شلُ ول ِنرم هستيم!

همه ي اين چيزا رو از اون رو ردپا فهميدي؟

راستشُ بخواين، نه! چند ساعت پيش ديدمشون از اينجا رد شدن!

اون داره ميره به طرف آبشار گدازه!

از بچه هاشون اونجا مراقبت مي کنن!

برا رسيدن به اونجا بايد از جنگل فلاکت عبور کنين…

از درّه مرگ به طرف…

پهنه هاي شگفت انگيز و عجيب بريد!

خوب، عقلتو برو يه دور آب بکش، موفق باشي! مثکه قرصاتُ پشت رو خوردي! شرمنده، ما بايد بريم!

تند نريد، بمونيد، صبر کنين، صبر کنين!

چه خيال مي کنين؟! فکر مي کنين دارين ميرين سيزده به در؟

عمراً بتوني از زنت محافظت کني، داداش!

خيال مي کني اين عاجاي زپرتيت مي تونن از پس اون بر بيان؟

من اسم اونُ گذاشتم دايي ناصر!

آها، بله، مـُلتفتم! نگران بودم، خيال مي کردم اسمش يه خوره ترسناک تر باشه… مثلاً يه چيزي تو مايه هاي، اژدها، يا هيولا!

واستا بينم، يعني از مامان اون بچه دايناسورا، گنده تر هم هس؟

هست! نيست؟

مگه کـَري، ميگم هست! اون اين بلا رو سرم آورد!

واي، چه چشم بند خوشگلي بهت داد! مجاني داد؟ دمش گرم بابا!

شايد به ما هم يکي داد!

ببين من ديگه چي ميکـِشم!

آن که وارد شد، اُميدَش رفت به باد… آن پشيماني دِگــَر سودي نداد!

در نااميدي بسي اميد است، در باقلي قاتُق کمي شـِويد است! ت بده!

راس ميگفتا، عينهو جنگل فلاکت ميمونه!

بمون! چرا؟ چي شده؟

هلو؟ چي؟

نه، فقط يه حس عجيبي دارم!

گشنه ته! حتماً قند خونت اومده پايين!

اونجا ميوه س!

مني، نه! جاي تو بودم، اين کارُ نمي کردم!

فکر کردي اينجا هم زمين بازيته يا اين که خونه ي خاله س؟

واي ي ي! ترس برم برداشت! يه گل خوشگل که ترس نداره

فکرشو نمي کردي نه؟!

مني! مي بيني، همش تقصير تو اِ ها!

گياه بد جنس، دوستاي ما رو نخور!

ديگه کافيه! الان از ريشه مي کنمش!

اين کارُ نکن! وگرنه تا ابد بسته ميمونه!

چي؟ خوب، خانم باردار، شما به خودتون زحمت ندين!

قبل اين که هضمشون کنه، ميارمشون بيرون! هضم کنه؟!

تا سه دقيقه ديگه چيزي غير از استخون ازشون باقي نميمونه! شايد هم پنج دقيقه، البته برا هضم اون خپله!

من خپل نيستم!

من مور مورم شده خجالت بکش، به من چسبيدي ميگي مور مورت شده؟!

اونجور مور مور منظورم نيس!! آره، منم همين حسُ دارم!

کمک! يکي کمکمون کنه!

بجنب! ديگه وقتشه به روش باک، حالشو بگيرم

خوب، خپل منم يا تو؟!

متن انگلیسی بخش

Are you guys havin the same dream I am? Weve been living above an entire world.

And we didnt even know it.

Run for it! Hurry.

Diego, what are you doing here? Sight seeing. Looking for Sid, same as you!

Well arent you noble. This is not the time guys. We need all the help we can get!

never mind

Here, boy. Here, come on!

Are you nuts! Were not getting on that thing! Its either this dinosaur, or that one!

Pregnant lady, wants a lift. Yabba, dabba, Do!

Dont ever, yabba, dabba, do that again!

I feel so… puny. How do you think I feel?

Take cover!

Dude, youre awesome! Youre like the brother I never had! Me too.

Can we keep him?

Buck. What?

The names Buck. Short for, Buck-Minster.

Long for, buh!

A little dull.

What are you doing here? Our friend was taken by a dinosaur.

Well, his dead. Welcome to my world. Now, uh, go home.

Off you pop! Not without, Sid.

Ellie wait, maybe the deranged hermit has a point.

Manny! We came this far, were gonna find him. I got tracks.

Lets go.

If you go in there, youll find your friend… in the AFTER-LIFE!

How do you know? Oh great and wisely, weasely one.

Mummy dinosaur carrying three babies, and some floppy green thing?

Yeah, were friends with the floppy green thing. You got all that from the tracks?

No, not really. I saw em come through here earlier. Shes headed for Lava Falls.

Thats where they care, for the newborns.

To get there! You got to go through the jungle of misery.

Across the chasm of death.

To the plates of wow. Wow!!!

Okay! Good luck with the slow decadence to madness, were gonna go now.

Whoa whoa whoa whoa whoa! Whoa! What, you-You think this is some sort of tropical getaway?

You cant protect your mate! Mate!.

What are you gonna do with those-Those flimsy tusks..?

When you run into the Beast?

I call him Rudy.

Oh good. Good. I was worried it was something intimidating, like, Sheldon or Tim.

Wait! You mean theres something bigger than Mommy Dinosaur..?

Aye!

Aye? Aye! Aye!

Hes the one that gave me this Whoa. He gave you that patch?

For free? Thats so cool. Yeah, maybe hell give us one, too!

Welcome to my world.

Abandon all hope, he who enters there! Alright we get it.

Doom and despair. Yadda, yadda, yadda.

Sounds like a jungle of misery to me.

Hold on. Why, whats wrong? Peaches?

No, its just I got a funny feeling. Youre hungry. Low blood sugar!

Theres some fruit. No, Manny! I wouldnt do that, if I were you.

This isnt exactly your playground. Like Im going to be afraid of a pretty flower.

Bet you didnt see that coming? Manny?

For the record, I blame you for this.

Stop eating our friends, plant!

Thats it, Im tearing it up, from the roots. Do that and itll clamp-Shut forever.

Alright, preggers. Dont get your trunk in a knot.

Ill have them out of there before theyre digested. Digested?

Theyll be nothing but bones in 3 minutes.

Well maybe 5 for the fat one! Im not fat!

I feel tingly. Dont say that, when your pressed up against me.

Not that kind of tingly. I can feel it too.

Help, someone help us! Hurry!

Its time to get… Buck wild.

Whos fat now?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.