عصر یخبندان- ظهور دایناسورها

10 بخش

5بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

نه!

امان از دست اين گردشگرا! يه گياه گوشت خوار رومون بالا آورد! اي وَل!

يه چيزي بگو! ممنون نجاتمون دادي!

باک، ميشه کمکمون کني اون چيز سبز رنگِ شلُ ول ِ نرمُ پيدا کنيم؟

نه بابا، نمي خواد! چرا، مي خواد!

باشه، کمکتون مي کنم. اما من واسه خودم يه سري قانون دارم…

قانون شماره ي يک بايد هميشه به حرفاي باک گوش کنين! قانون شماره ي دو بايد وسط جاده واستيد!

قانون شماره ي سه…

هر کي اوضاع مزاجش خرابه، بايد پشت سر بقيه حرکت کنه!

بجنبين! يالا!

همه مون بايد خودمونُ به يه دکتر نشون بديم! اينُ که گفتي قانون شماره ي چهاره!

خوب، بياين بريم رفيقتونُ پيدا کنيم!

چيزي نيس، چيزي نيس! غمتون نباشه! همه چي درست ميشه!

تو رو خدا انقد تکونم نده، داره… حالم بهم ميخوره…

ديدين؟ داره ما رو ميذاره پايين…نه ه ه ه ه! من جوونم، کلي آرزو دارم م م م!

واي، چه عَن دماغ با حالي! چند وقت به چند وقت دماغتُ تميز مي کني!

واي، مثکه سؤتفاوت شده! بيا با هم گفتمان کنيم، شايد به نتيجه رسيديم!

ميگم نظرت چيه هر هفته فقط يکشنبه تا سه شنبه بچه ها پيش من باشن؟ خوب، چهارشنبه تا جمعه چطوره؟ فقط آخر هفته چي؟!

چيزي نيس! ماماني حالش خوبه!

اگه منُ جلو بچه ها بخوري، بد آموزي داره!

يک هيچ، به نفع سيد!

الان شديم، يک يک!

به نظرت سيد ميفته به چنگ دايي ناصر؟ سيد اُ بي خيال، خودمونُ چرا نمي گي؟

دايي ناصر؟ شوخيتون گرفته؟

اون بي رحمه، دانا اِ، بصيره، شيکمو اِ!!

بنابراين، بله، به چنگش مي افتيم!

آهاي، از سر راه برو کنار، چخه، پيشته!!

از وقتي که يه ليسه بود، مي شناسمش… قبل اينکه بياد بيرون!

خوب، پس تو اينجا با کلک و بامبول بازي زنده اي، ها؟ تنهاي تنها؟ بدون هيچ مسئوليتي؟

آره! خيلي حال ميده! بدون وابستگي، بدون محدوديت!

برا يه آدم مجرد، زندگي بهتر از اين نميشه! مي شنوي؟ اينجا خوراکِ منه!

الو؟ نه… نه، الان نمي تونم صحبت کنم… دارم دنبال يه تنبل اِ مـُرده مي گردم!!

دنبال من راه افتادن! مي دونم! خيال مي کنن من خلُ چلم!

باشه… ما داريم مي ريم به طرف دره ي مرگ!

دلم برات تنگ ميشه! منم دوسـِت دارم! خيلي خوب، خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ!

خيلي خوب، دنبالم بياين! بفرما، سه هفته ديگه ميشي عينهو اين!

ميگم چرا بهش ميگن دره ي مرگ؟

والا اول اسمشُ گذاشته بوديم درز بزرگِ بوگندو… اما هر کي اين اسمُ ميشنيد، مي زد زير خنده!

خوب، حالا چيکار کنيم؟

خانم بفرماييد! واستا بينم، ايشون تو نميرن!

قانون شماره ي يک چي بود؟

بابا بي خيال ماموت جون… حافظه ي تو که ديگه شهره ي خاص و عامه!

بايد هميشه به حرفاي باک گوش کنيم!

خوب، چشا رو به جلو! پشت صاف… و…آها… و اگه موقع رد شدن از بين گازاي سمي، نفس بکشي، احتمالاً ميري اون دنيا!

گازاي سمي؟ ميري بهشت پيش رفيقتون!

صبر کن! رفتيم که رفتيم م م م م م!

اِلي، حالت خوبه؟ بايد امتحان کني، يـَـک کيفي ميده!

خيلي خوب، همه برين توش! مثه آب خوردن ميمونه!

نترسين! يه سري مشکلات فني بوجود اومده! {\1c&H7AB6D2&\3c&HOOOOOO&} (Ali.Kaaszadeh@Yahoo.Com)

خوبه بچه ها، همينطوري نفستون حبس کنين!

واي، ديگه نمي تونم نگه ش دارم… اون گازُ استنشاق کرد!

منم دارم استنشاقش مي کنم!

ميگما ما نمُرديم! صدات مسخره شده!

صداي من؟ صداي خودتُ چرا نميگي؟!

خيلي خوب، خيلي خوب… يک، دو…

مااااا دو تاااااا دااااااداشيم، چقده عژيژُ ناااااژيم!

مگه عقلتونُ از دست دادين؟ اين که سمي نيس!

صدات خيلي مزخرف شده!

با شمام، نخندين! با شمام، نخندين!

قانون شماره ي يک چيه؟

اونا فقط دارن مي خندن! چه اشکالي داره!

اينا هم از خنده مُردن!

نخندين!

مي دونين چيش خنده داره؟ ما مي خوايم سيد اُ نجات بديم…

اونوقت خودمون داريم مي ميريم!

من حتي چشم ديدنشم ندارم! کي داره؟ آخر ِ چـُلمنه!

ازت ممنونم منو تو اين دردسر انداختي… مي دوني چند وقت بود انقد حال نکرده بودم؟!

من از تو ممنونم که گله رو ول کردي! کارت اي وَل داشت!

گيلي گيلي گيلي…

نکن! چرا حاليتون نيس؟! همه مون مي ميريم!

مثکه بايد دَس به هر کاري زد، ها؟

بعضي وقتا شبا من جامو خيس مي کنم! اين که اشکالي نداره، بعضي وقتا من جاتو خيس مي کنم!

نمي دونم چقد از حرفامونُ شنيدي…

همه شو شنيدم! عجب!

تو جامو خيس کردي؟ نه بابا، اون حرفم به خاطر اثرات گاز سمي بود!

متن انگلیسی بخش

No!

Tourists. Puked on by a plant. Awesome!

Say something. Thanks for saving us.

Will you help us find the floppy green thing? Thats not necessary. Yes it is.

Alright Ill help ya. But I got rules. Rule number one

Always listen to Buck. Rule number two

Stay in the middle of the trail. Rule number three

He who has gas, travels at the back of the pack.

Come on then, chop, chop! We should all have our heads examined.

Thats rule number four. Now, lets go find your friend.

Oh its okay, its okay. Dont worry, were gonna be fine.

Please swing a little more to…?

See, shes putting us down…

No! Im too young to be eaten.

Wow! Nice mucus. And I dont care for, everyone.

Listen these things get complicated. Maybe we can work something out.

I can have them on Sundays to Tuesdays? Wednesdays to Fridays? Weekends!

Its Okay, mommas okay!

If you eat me, it will send a bad message.

Ha! Score one for the sloth!

And the scores all tied up.

Do you think the beast will find, Sid? Or more importantly, us?

Rudy? Are you joking? Hes relentless. He knows all, sees all eats all.

So thats a, yes.

Hey, get off my lawn! Go on shoo!!

I knew that guy when he was a caterpillar. You know, before he came out.

So your just living down here by your wits! All on your own, no responsibilities?

Not one! Its incredible. No dependence, no limits, the greatest life a single guy can have.

Did you hear that? This is my kind of place.

Hello? No… No I cant really talk right now… Im trying to recover a dead sloth.

Now, Theyre following Me! I know! They think Im crazy.

O-Okay… Were going into the Chasm of Death, Im gonna lose you. I love you too.

Alright, goodbye. Goodbye, bye. Okay, follow me!

Thats you in three weeks.

So, why do they call it the chasm of death? Well we tried, big smelly crack,

But… uhh, that just made everybody giggle. Well now what?

Madam… She is not doing that.

Rule number one.

Come on, mammoth. You supposed to have a good memory.

Always listen to Buck.

Now! Eyes forward. Back straight… and uh, yes,

Breathe in the toxic fumes and youll probably die. Toxic fumes.

Just another day in paradise. Wait!

Geronimo!

Ellie! You okay? You have to try this. Alright now pile on everyone, couldnt be easier.

Dont panic! Just some, technical difficulties. Keep holding it in boys.

I cant take it anymore. He breathe it. And now Im breathing it.

Hey were not dead. You sound ridiculous.

Me? You should hear you.

Alright, alright. And one, and two…

Christmas, Christmas time is here… Are you crazy?

Its not poison.

Its so disturbing.

Stop laughing, all of you! Stop laughing, all of you!

Whats rule number one?

Theyre just laughing, whats so bad about that? They died laughing.

Stop laughing! Do you know whats funny though?

Were trying to save Sid and now were all gonna die!

And I dont even like Sid. Who does? Hes an idiot!

Thanks for getting me into this mess. Its the most fun Ive had in years.

Thank you, for deserting the herd. That was totally super.

Stop that! Dont you see? Were all gonna die.

We gotta do everything, huh?

Sometimes I wet my bed. Thats alright. Sometimes I wet your bed.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.