بخش 12

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 9 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی فصل

It’s okay.

I see you found him.

Thank you.

Hello, my darling.

  • Ma?
  • Yes, I’m here.

I’m here. Can you feel my hand?

  • And Conor’s here, too.
  • Is he?

Here is the end of the tale.

I’m afraid.

Of course you are afraid.

It will be hard.

It will be more than hard.

But you will make it through, Conor O’Malley.

You’ll stay?

I will be right here.

What do I do?

Now all that is left is for you to speak the simplest truth of all.

I don’t want you to go.

I know, my love.

I don’t want you to go.

How does the fourth story end?

It ends with the boy holding on tight to his mother.

And by doing so, he can finally let her go.

Conor.

This is your room now.

I’ve been making it ready.

Thank you.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.