هیولایی فرا می خواند

12 فصل

بخش 02

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 7 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی فصل

Conor.

Mum?

I have come to get you, Conor O’Malley.

Why don’t you run, Conor O’Malley?

Why don’t you run for your mother?

You leave her alone! I’m not afraid of you!

I will visit you again on further nights, Conor O’Malley.

And I will shake your walls until you wake.

And then, I will tell you three stories.

You’re going to tell me stories?

I am.

I will tell you three stories, and when I have finished my stories,

you will tell me a fourth.

I don’t know anything about stories!

You will tell me a fourth, and it will be the truth.

What are you talking about?

This truth that you hide. The truth you dream.

  • You will tell me your nightmare.
  • No.

Yes. That will be your truth.

And if I don’t?

Con, I was asleep.

You should be in your own bed, Con.

Just five minutes.

  • That’s not true.
  • Yes, it is.

  • Come on, Con.
  • Just five minutes. I promise.

Five minutes.

Night, night.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.