هیولایی فرا می خواند

12 بخش

بخش 02

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

کانر

مامان؟

اومدم تو رو بگیرم، کانر اومالی

چرا فرار نمیکنی کانر اومالی؟

چرا فرار نمیکنی پیش مامانت؟

!با اون کاری نداشته باش !ازت نمیترسم

در بقیه شب‌ها هم به دیدنت میام کانر اومالی

و اونقدر دیوار اتاقت رو تکون میدم تا بیدار بشی

و بعدش سه تا داستان برات تعریف میکنم

میخوای برام داستان تعریف کنی؟

بله

،سه تا داستان برات تعریف میکنم و وقتی داستان‌هام رو تعریف کردم

تو برام یه داستان چهارم تعریف میکنی

!من هیچی از داستان سرم نمیشه

تو داستان چهارمی تعریف میکنی و اون داستان حقیقت خواهد بود

چی داری میگی؟ -

.حقیقتی که مخفی میکنی حقیقتی که خوابش رو مییبینی

تو از کابوست برام میگی نه

بله. اون حقیقت تو خواهد بود

و اگه نگم؟

آه، کان، خوابم برده بود

تو باید در تخت خودت بخوابی، کان

پنج دقیقه

راست نمیگی چرا، میگم پاشو کان فقط 5 دقیقه. قول میدم

پنج دقیقه

شب بخیر

متن انگلیسی بخش

Conor.

Mum?

I have come to get you, Conor O’Malley.

Why don’t you run, Conor O’Malley?

Why don’t you run for your mother?

You leave her alone! I’m not afraid of you!

I will visit you again on further nights, Conor O’Malley.

And I will shake your walls until you wake.

And then, I will tell you three stories.

You’re going to tell me stories?

I am.

I will tell you three stories, and when I have finished my stories,

you will tell me a fourth.

I don’t know anything about stories!

You will tell me a fourth, and it will be the truth.

What are you talking about?

This truth that you hide. The truth you dream.

You will tell me your nightmare. No.

Yes. That will be your truth.

And if I don’t?

Con, I was asleep.

You should be in your own bed, Con.

Just five minutes.

That’s not true. Yes, it is.

Come on, Con. Just five minutes. I promise.

Five minutes.

Night, night.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.