اگه نمیدونی

: برت یانگ /

اگه نمیدونی

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

نمی توانم زمان ها را حساب کنم

تقریباً آنچه در ذهنم است را گفتم

اما من این کار را نکردم

فقط آن روز دیگر

همه چیزهایی را که می خواهم بگویم نوشتم

اما من نتوانستم

من فقط نمی توانستم

عزیزم من می دانم که شما تعجب کرده اید

بنابراین در اینجا چیزی نمی رود

در صورت عدم اطلاع

عزیزم من از دستت دیوونه شدم

و اگر بگویم دروغ می گویم

که من می توانم این زندگی را بدون تو انجام دهم

حتی اگر من همیشه به شما نمی گویم

خیلی وقت پیش قلب منو داشتی

در صورت عدم اطلاع

ظاهرت امشب

آن لیوان دوم شراب

این کار را کرد

چیزی در مورد آن بوسه وجود داشت

دختره منو درگیر کرد

مرا به فکر فرو برد

دارم فکر می کنم

یکی از چیزهایی که من احساس کردم

وقت آن است که آنها را بشنوید

در صورت عدم اطلاع

عزیزم من از دستت دیوونه شدم

و اگر بگویم دروغ می گویم

که من می توانم این زندگی را بدون تو انجام دهم

حتی اگر من همیشه به شما نمی گویم

خیلی وقت پیش قلب منو داشتی

در صورت عدم اطلاع

تو همه منو داری

من متعلق به شما هستم

آره تو همه چیز منی

در صورت عدم اطلاع

من دیوانه ی شما هستم

اگر بگویم دروغ می گویم

که من می توانم این زندگی را بدون تو انجام دهم

حتی اگر من همیشه به شما نمی گویم

خیلی وقت پیش قلب منو داشتی

بله ، شما مدت ها پیش قلب من را داشتید

در صورت عدم اطلاع

در صورت عدم اطلاع

متن انگلیسی

I can’t count the times

I almost said what’s on my mind

But I didn’t

Just the other day

I wrote down all the things I’d say

But I couldn’t

I just couldn’t

Baby I know that you’ve been wondering

so here goes nothing

In case you didn’t know

Baby I’m crazy bout you

And I would be lying if I said

That I could live this life without you

Even though I don’t tell you all the time

You had my heart a long long time ago

In case you didn’t know

The way you look tonight

That second glass of wine

That did it

There was something bout that kiss

Girl it did me in

Got me thinking

I’m thinking

One of the things that I’ve been feeling

it’s time you hear em

In case you didn’t know

Baby I’m crazy bout you

And I would be lying if I said

That I could live this life without you

Even though I don’t tell you all the time

You had my heart a long long time ago

In case you didn’t know

You’ve got all of me

I belong to you

Yeah you’re my everything

In case you didn’t know

I’m crazy bout you

I would be lying if I said

That I could live this life without you

Even though I don’t tell you all the time

You had my heart a long long time ago

Yeah, you had my heart a long long time ago

In case you didn’t know

In case you didn’t know

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.