بذار مال من باشه

دوره: برت یانگ / درس 10

بذار مال من باشه

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

The look that haunts you

The eyes that caught you

The voice that stops you on a dime

Let it be mine

The hands that fit you

Thee song that gets you

The drink that makes you spill your mind

Let it be mine

If you need someone to call tonight

A place to crash and let your body fall tonight

If you’re lookin’ for a kiss to make it all alright

If you’re gonna cross the line

If you’re gonna take somebody’s time

Let it be mine, let it be mine

The dream that steals you

The touch that heals you

The kind of wild that drives you

Wild, even if it’s just a little while

A home that needs you

Secret that keeps you

A book that reads between your lines

Let it be mine

If you need someone to call tonight

A place to crash and let your body fall tonight

If you’re lookin’ for a kiss to make it all alright

If you’re gonna cross the line

If you’re gonna take somebody’s time

Let it be mine, girl, let it be mine

Ooh, let it be mine

I don’t know what tomorrow

You had in mind

But let it be mine, let it be mine

And I don’t know what road you’re

Gonna take this time

But let it be mine, ooh let it be mine

If you need someone to call tonight

A place to crash and let your body fall tonight

If you’re lookin’ for a kiss to make it all alright

If you’re gonna cross the line

If you’re gonna take somebody’s time

let it be mine

let it be mine

Girl, let it be mine, let it be mine

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.