بخشش

دوره: برت یانگ / درس 3

بخشش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

Mercy

Why you gotta show up lookin’ so good just to hurt me?

Why you wanna stop this whole damn world from turnin’?

Mercy

Why you hangin’ on so tight if this ain’t workin’?

Why you wanna stop this flame if it’s still burnin’?

‘Cause it’s still burnin’

So if you’re gonna break my heart, just break it

And if you’re gonna take your shot, then take it

Take it

If you made up your mind, then make it

make this fast

If you ever loved me

Have mercy

If you go out tonight and get drunk and lonely

Wind up home alone

Please don’t call me

And say you miss me, no

If you’re gonna break my heart, just break it

And if you’re gonna take your shot, then take it

Take it

If you made up your mind, then make it

make this fast

If you ever loved me

Have mercy

Oh, have mercy

If you’re gonna break my heart, just break it

And if you’re gonna take your shot, take it

Take it

Whoa, if you’re gonna break my heart, just break it

And if you’re gonna take your shot, then take it

Take it

If you made up your mind, then make it

Make this fast

If you ever loved me

if you ever loved me

Have mercy

Oh, have mercy

Oh, have mercy

Have mercy

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.