پیک نیک کایو

مجموعه: کایلو / : قسمت اول / بخش 65

کایلو

1 | 65 بخش

پیک نیک کایو

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی بخش

You’re getting to be a big boy.

I’m just a kid who’s four.

Each day I grow some more.

I like exploring.

I’m Caillou.

So many things to do.

Each day is something new.

I’ll share them with you.

I’m Caillou.

My world is turning, changing each day, with mommy and daddy.

And I’m finding my way!

Growing up is not so tough, except when I’ve had enough.

But there’s lots of fun stuff.

I’m Caillou, Caillou, Caillou, I’m Caillou.

Eh heh heh heh heh.

That’s me.

It’s look like Caillou having a picnic with his friends.

And that’s todays story about too.

It’s call Caillou’s picnic.

Let’s go

We will go on the picnic when it is 12:00

When can we go on the picnic

When I am all done.

I will set the timer, when it is 12:00, we will go

Rosie, don’t play with it, dad gave me it, I will get angry and tell mommy and she will make you in trouble if you do that

Where is the timer

We can go on the picnic, we will find it later

No, I want it now

What did you do

Rosie, hid the timer

You are getting a punishment, Rosie

I don’t want a punishment, Caillou did it

Hump Hump, no sorry, you got this punishment for making Caillou angry

It is no choice, you must get it for doing something bad, you know that because Caillou told me

Let’s go now, Rosie is grounded for the rest of the month until first day of May

My door is locked, I need somebody to get me out of here.

Yes Caillou, this is a fun trip without Rosie, she always does bad stuff

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.