انجمن شاعران مرده

14 بخش

2بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

هيچ وقت تو جمع با من بحث نکن، فهميدي ؟

پدر من با شما بحث نمي کردم.

بعد از اينکه دانشکده پزشکي رو تموم کردي و روي پاهاي خودت وايسادي،

اون وقت هر کار دلت خواست بکن اما تا اون موقع ، هر کاري من بهت مي گم انجام مي دي. روشنه ؟

بله قربان ، متاسفم

مي دوني اين مساله براي مادرت چقدر اهميت داره ؟

بله قربان

شما که منو مي شناسيد ، هميشه بيشتر از توانم سعي کردم

آفرين ، پسرم

هر چيزي احتياج داشتي به ما خبر بده. بله قربان

چرا نمي ذاره کاري رو که دوست داري انجام بدي ؟

آره نيل. بهش بگو بس کنه. بدتر از ايني که هست نمي شه که

اين ديگه خيلي حرفه. نه که شما ها تو روي پدر مادراتون وايسادين

وکيل آینده، بانکدار آینده

خوب منم به اندازه تو از اين وضعيت خوشم نمي آد

پس به من نگو چطور با پدرم صحبت کنم

شما هم تو وضعيت مشابهي هستين. خيلي خوب ، باشه

خدایا. خوب حالا قراره چي کار کني ؟ چي کار مي تونم بکنم ؟

سالنامه رو حذف مي کنم. من حاضر نيستم به خاطر سالنامه از خوابم بزنم

اعضاي گروهشون يه مشت احمقن که فقط مي خوان نظر نولانو به خودشون جلب کنن

واسم مهم نيست. واقعا مهم نيست، مرده شور همشونو ببره

خيلي خوب ، لاتين؟ سر ساعت 8 ، تو اتاق من

آره. خوبه. تاد، خوشحال مي شيم بياي تو گروه ما

آره بيا. ممنون

آرومتر پسرا. آرومتر. از ليست پروژه ها 3 تا آزمايش انتخاب مي کنيد

و هر 5 هفته گزارش اونها رو تحويل مي ديد

فردا هم جواب 20 تا سوال آخر فصل اول رو مياريد

دوباره، لطفا. يادگيري مثلثات ، نياز به دقت کامل داره

هرکس که در انجام هر کدوم از تکاليف اون کوتاهي کنه

يک نمره از امتحان پايان ترمش کم مي شه

بهتون پيشنهاد مي کنم در اين مورد منو امتحان نکنيد

هي اسپاز. اسپاز

کله پوک

هیس. خوب بياين ديگه

شوخی میکنه؟

احتمالش زیاده

بريم

کجا؟

بريم بچه ها

باشه، بریم

اي ناخدا! ناخداي من!

کي مي دونه ، اين عبارت مال کيه ؟

هيچکس ؟

هيچ راهنمايي نيست ؟

اين شعر از والت ويتمنه که درباره آبراهام لينکلن سروده

حالا شما تو اين کلاس شما مي تونيد منو آقاي کيتينگ صدا کنيد

يا يه کم متهورانه تر : اي ناخدا ، ناخداي من

حالا براي اينکه منبع شايعات کمتري باشم ، بگذاريد بهتون بگم که

بله من هم توي همين جهنم درس خوندم و زنده موندم

و در اون موقع چنين ذهن پرباري نداشتم

ذهني معادل 98 پوند وزن داشتم

من هم دلم مي خواست به ساحل برم. و مردم هم دلشون مي خواست با لگد از لرد بايرون يه کپي رو صورتم بکارن

حالا ….. آقاي پيتس

تقريبا اسم بديمنيه

آقاي پيتس، کجا هستي ؟

آقاي پيتس ممکنه صفحه 542 کتابتونو باز کنيد ؟

و بند اول شعر رو برامون بخونيد

به زنان پاکدامن تا بيشترين بهره را از زمان ببرند ؟

بله ، همونه

تا حدودي مناسب هم هست ، اينطور نيست

غنچه هاي گل سرخ را کنون که مي تواني برچين زمان سالخورده درگذر است

و همين گلي که امروز لبخند مي زند ، فردا خواهد مرد

ممنون آقاي پيتس

غنچه هاي گل سرخ را کنون که مي تواني برچين

معادل لاتين اون هست کارپه ديم

حالا ، کي مي دونه معنييش چي مي شه ؟

کارپه ديم : دم را غنيمت شمار

آفرين، آقاي؟ ميکس

ميکس. يه اسم غير معمول ديگه

دم را غنيمت شمار

غنچه هاي گل سرخ را کنون که مي تواني برچين

چرا شاعر از اين عبارت استفاده کرده ؟

شايد خيلي عجله داشته. نه خير

با اين حال از از مشارکتتون ممنونم

به اين دليل که ما خوراک کرمها هستيم بچه ها

چون ، چه ما باور داشته باشيم يا نداشته باشيم ، تک تک ما در اين اتاق

روزي از نفس زدن باز مي ايستيم ، جسممون سرد خواهد شد و خواهيم مرد

ازتون مي خوام که چند قدم جلوتر بياين

و به چهره اونهايي که قبل از شما بودند نگاه کنيد

چند بار از کنارشون رد شدين بدون اينکه واقعا به چهره هاشون دقت کرده باشيد ؟

چندان تفاوتي با شما ندارن، اينطور نيست ؟

مدل موهاي يکسان

سرشار از هورمون ، درست مثل شما

شکست ناپذير ، درست مثل همون چيزي که شما احساس مي کنيد. دنيا صدف اونهاست

اونها هم باور داشتند که براي هدفي بزرگ مقدر شدند ، درست مثل بعضي از شما

چشمان اونها پر از اميدواريه ، درست مثل شما

آيا اونها در انتظار آخرين فرصت ناچيز زندگيشون نبودن در حالي که ديگه خيلي دير شده بود ؟

چون همونطور که مي بينيد آقايون ، اين پسرها حالا دارن خاک گلهاي نرگس رو بارور مي کنند

اما اگه خوب گوش کنيد بياين نزديکتر

مي تونيد زمزمه هايي که براتون باقي گذاشتند رو بشنويد

بريد جلو ، خم شين

گوش کنين. مي تونين بشنوين ؟

کارپه

شنيديد؟

کارپه

کارپه ديم

دم رو غنيمت بشماريد بچه ها

زندگيتونو خارق العاده کنيد

متن انگلیسی بخش

Don’t you ever dispute me in public. Father, I wasn’t…

After you’ve finished medical school and you’re on your own,

then you can do as you damn well please, but until then, you do as I tell you.

That clear? Yes, sir, I’m sorry.

Ahem; You know how much this means to your mother, don’t you?

Yes, sir.

You know me, always taking on too much.

Well, that’s my boy.

Now, listen, you need anything, you let us know, huh?

Yes, sir.

Why doesn’t he let you do what you want?

Yeah, Neil. Tell him off. It couldn’t get any worse.

Oh, that’s rich. Like you guys tell your parents off?

Mr. Future-Lawyer and Mr. Future-Banker.

Okay, so I don’t like it any more than you do.

Don’t tell me how to talk to my father. You guys are the same.

All right, all right. Jesus.

What are you gonna do? What I have to do.

Drop the annual.

I wouldn’t lose too much sleep over it.

It’s just a bunch of jerks trying to impress Nolan.

I don’t care. I don’t give a damn about any of it.

Well, uh, Latin? Eight o’clock in my room?

Yes. Sounds good.

Todd, you’re welcome to join us. Yeah, come along, pal.

Thanks.

Slow down, boys.

Slow down, you horrible phalanx of pubescence.

Pick three laboratory experiments from the project list

and report on them every five weeks.

The first 20 questions at the end of Chapter 1 are due tomorrow.

Again, please.

Your study of trigonometry requires absolute precision.

Anyone failing to turn in any homework assignment

will be penalized one point off their final grade.

Let me urge you now not to test me on this point.

Hey, Spaz. Spaz.

Brain damage. Shh.

Well, come on.

Is he kidding? He’s gotta be.

Let’s go. Where?

Let’s go, guys.

Okay, go.

O Captain! my Captain!

Who knows where that comes from?

Anybody?

Not a clue?

It’s from a poem by Walt Whitman about Mr. Abraham Lincoln.

Now, in this class, you can either call me Mr. Keating,

or if you’re slightly more daring, O Captain, My Captain.

Now, let me dispel a few rumors so they don’t fester into facts.

Yes, I too attended Hell-ton and survived.

And no, at that time, I was not the mental giant you see before you.

I was the intellectual equivalent of a 98-pound weakling.

I would go to the beach

and people would kick copies of Byron in my face.

Now,

Mr. Pitts.

That’s a rather unfortunate name. Mr. Pitts, where are you?

Mr. Pitts, will you open your hymnal to page 542?

Read the first stanza of the poem you find there.

“To the Virgins, To Make Much of Time”?

Yes, that’s the one.

Somewhat appropriate, isn’t it?

Gather ye rosebuds while ye may Old time is still a-flying:

And this same flower that smiles to-day To-morrow will be dying.

Thank you, Mr. Pitts.

Gather ye rosebuds while ye may

The Latin term for that sentiment is carpe diem.

Now, who knows what that means?

Carpe diem, that’s “seize the day.”

Very good, Mr.? Meeks.

Meeks. Another unusual name.

Seize the day.

Gather ye rosebuds while ye may

Why does the writer use these lines? Because he’s in a hurry.

No; Ding.

Thanks for playing anyway.

Because we are food for worms, lads.

Because, believe it or not, each and every one of us in this room

is one day going to stop breathing, turn cold and die.

I would like you to step forward over here

and peruse some of the faces from the past.

You’ve walked past them many times, but I don’t think you’ve really looked at them.

They’re not that different from you, are they?

Same haircuts.

Full of hormones, just like you.

Invincible, just like you feel.

The world is their oyster.

They believe they’re destined for great things, just like many of you.

Their eyes are full of hope, just like you.

Did they wait until it was too late to make from their lives even one iota of what they were capable?

Because, you see, gentlemen, these boys are now fertilizing daffodils.

But if you listen real close,

you can hear them whisper their legacy to you.

Go on, lean in.

Listen. You hear it?

Carpe…

Hear it?

Carpe…

Carpe diem.

Seize the day, boys.

Make your lives extraordinary.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.