انجمن شاعران مرده

9 بخش

7بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

ناکس، اصلا باور نمي کنم. ازت مي خوام به اين گوش کني

بهشتيان دختري آفريدند به نام کريس

با گيسوان و پوستي زرين

که وقتي لمسش مي کني گوئي که در بهشتي

اوو.

از اینجا برو. کامرون، ای احمق.

هي ، چطور پيش رفت. شعرتو واسش خوندي ؟

آره. اون چي گفت؟

هيچي. هیچی؟ منظورت چيه هيچي ؟

هيچي. ولي من اين کارو کردم

خوب ، اون چي گفت ؟ اون بايد يه چيزي مي گفت

هي ناکس. دم را غنيمت بشمار

وای هو هو.

با پدرت صحبت کردي ؟ آره

اولش اصلا خوشش نيومد ولي آخرش گذاشت تو نمايش بازي کنم.

اون خودش نمي تونه بياد. اون الان تو شيکاگوئه

ولي فکر کنم مي خواد بهم اجازه بده به بازيگري ادامه بدم

واقعا؟ همون چيزي که به من گفتي به پدرت هم گفتي

آره

اون خوشحال نشد

ولي اون حداقل تا 4 روز ديگه نمياد

فکر نکنم بتونه به تئاتر بياد، ولي فکر کنم بهم اجازه مي ده که تو تئاتر بمونم

اگه به تکاليفم همينطور ادامه بدم

ممنونم

ببخشيد

آره ، تو خيلي خوش تيپ شدي

هنلی هال، دارم میام.

ببخشید، یک لحظه. آره، تو.

اي بابا تاد ، موهامو دوباره بايد درستش کنم

زود باش نواندا ، وگر نه ورودي تئاتر و از دست مي ديم

قبل از اينکه بره يه چيزائي راجع به قرمز شدن مي گفت

قرمز شدن؟ اين ديگه چه معني مي ده ؟ من… تو که چارلي رو مي شناسي

خوب چارلي اون قرمز شدن ماجراش چيه ؟

اين ديگه چيه ؟

اين نشانه يه دلاور هنديه ، سمبل مردانگي

به من احساس قدرت مي ده. تا دختر ها رو ديوونه خودم کنم

خوب چارلي زود باش. دخترها منتظرن

هنلی هال. وای. کريس

اينجا چي کار مي کني ؟

آقايون، بريم. شما برين بچه ها من بهتون مي رسم

آره ، بياين بچه ها

کريس تو نبايد اينجا باشي

اگه اونها تو رو ببينن هر دوي ما تو دردسر بزرگي ميافتيم

بیخیال. اما اشکالي نداره… کریس

اما اشکالي نداره اگه تو سرزده بياي مدرسه من و منو احمق جلوه بدي

من نمي خواستم تو رو احمق جلوه بدم

خوب تو اين کارو کردي. چت فهميده، من هر کاري تونستم کردم تا جلوي اونو بگيرم تا نذارم بياد اينجا بکشتت

ناکس، تو بايد دست از اين مسخره بازي برداري. نمي تونم کريس. من دوستت دارم

ناکس تو همش همينو تکرار مي کني

ولي تو حتي منو نمي شناسي

آقاي اور استريت ممکنه همراه ما بياي ؟

شما بريد ناخدا. من پياده ميام

ناکس. ناکس اين فقط به خاطر اتفاقات زياديه که براي تو افتاده و من خيلي کم تونستم ازت محافظت کنم

اگه اينطور بود تو نمي اومدي اينجا تا در مورد چت به من اخطار بدي

من بايد برم. وگرنه به تئاتر دير مي رسم

تو با اون ميري تئاتر ؟ با چت، برم تئاتر ؟

شوخي مي کني ؟ پس با من بيا

ناکس تو واقعا آدمو عصبي مي کني

زود باش کريس به من يه فرصت بده

اگه از امشب به بعد از من خوشت نيومد ، ديگه تا ابد نزديکت هم نميام

آهان… قول مي دم. به شرافت شاعران مرده قسم مي خورم

تو امشب با من بيا بعدش اگه نخواستي منو ببيني ، قسم مي خورم کنار بکشم

اگه چت بفهمه چي ؟ اون هيچ وقت نمي فهمه

ما عقب سالن مي شينيم ، بعدشم تا نمايش تموم شد دزدکي جيم مي شيم

من رو قولت حساب کنم که اين قضيه فيصله پيدا مي کنه ؟

به شرافت شاعران مرده قسم. اين ديگه چيه ؟

قول منه

تو واقعا آدمو عصباني مي کني

هي اين خودشه

هی هی هی.

هیس… پسرها. من هم صورت تو را درست نديدم و سکوت کردم

تو شايد همان روح پست و حيله گري که روح خبيث افسانه ها نام گرفته است

تو راست مي گوئي؛ من همان ولگرد سر مست شبم

که با پادشاه پريان مزاح کرده و او را به خنده وامي دارم

آن دم که اسبي سير و فربه را فريب مي دهم

همچون مادياني جوان که شيهه سر مي دهد

آن هنگام که درون قدح سخنان بي اساس کمين کرده ام همانند خرچنگي بريان

و آن دم که زني شراب مي نوشد ، فريبش خواهم داد و گلوي خشک او را با شراب سيراب خواهم کرد

و آن زمان که پيرزني خردمند در حال حکايت افسانه اي غم انگيز است.

اون عاليه. واقعا عاليه

سه پايه لغزانش مرا به هوس بر مي انگيزد

تا او را سرمست و واژ گون کنم، در اين هنگام او و خياطش از هراس فرياد سر مي دهند و از شرم به سرفه مي افتند

آنگاه اوراق سرگردان عرياني و خنده هاشان را مي پوشاند

در حالي که غرق در خوشي و سر مستي اند و پيمان مي بندند

حتي يک ساعت خوشبختي در آنجا هدر نخواهد رفت

حال اي پري بنشين

اکنون پادشاه پريان مي آيد. و نيز بانوي من. بايد خود را از او پنهان کنيم

در کنارت خواهم بود ،

درب اتاق خواب مرا رد نکن

براي عشق هرميا ، هرگز گناه نخواهم کرد

ليساندر اي که زيبائيت مرا سردرگم کرده است.

نفرين بر نخوت من و نفرين بر غرور

هرميا اگر که گفته باشد که ليساندر گناه مي کند

ولي اي دوست شرافتمند، به پاس عشق و فروتني

با عفت و تواضعي انساني ، دورتر بخواب

چنين جدائي همانگونه که خواهند گفت برازنده يک جوان با تقوا و دوشيزه اي پرهيزکار است

شب خوش يار شيرينم ! عشق تو تا پايان زندگي شيرينت هرگز رنگي ديگر به خود نخواهد گرفت

آمين آمين، براي آن پرهيزکار زيبارو دعا مي کنم

نيل! نوبت توئه نيل

يالا نيل!

تاجت اينجاس. برو

اگر ما سايه ها خطا کرديم

شما جز اين بيانديشيد ، آنگاه همه چيز رو به راه مي گردد

تنها بيانديشيد که در خواب بوده ايد ،

هنگامي که اين تصاوير پديدار مي شدند

و اين سخنان بي مقدار و کم بها ثمري جز رويا نخواهد داشت

مردمان خرده مگيريد اگر ببخشاييدمان ، به راه مي آييم

و از آن رو که من همان پاک راست گفتارم ، اگر چه خوشبختي دور است و دست نايافته

براي رهائي از زبان ابليسان تا دير نشده به بهبودش خواهيم شتافت، اگر جز اين شد دروغگويم بخوانيد

شب بر تمامتان خوش باد

دستتان را به من دهيد اگر که ما دوستانيم

چرا که روح افسانه ها مي بايست بهبودي باز آورد

آره! آره، نیل. آفرین، نیل. همه گی عالی بود.

مي بخشيد من پدر نيل هستم. مي خوام ببينمش لطفا

نيل، پدرت

نظرت چیه؟ تو عالي بودي. ببخشید. ببخشید

ببخشید، لطفا. نيل

نيل! نيل! ما دوستت داریم، صبر کن.

نمیتونم، بچه ها. نیل. نیل.

ببخشید. نیل. نیل. تو استعدادشو داري

عجب اجراي زيبائي داشتي. حتي منم کاملا شگفت زده کردي

باید بمونی. برو تو ماشين

کيتينگ، از پسر من فاصله بگير

نيل! نيل. آقاي پري خواهش مي کنم

از اين بدترش نکن

اشکالي داره اگه پياده برگرديم

ناخدا ؟

ناکس. ما هنوز حدود 11:30 خونه ایم.

میدونیم مشکل از کجاست. اوهوم.

ما خيلي سعي مي کنيم تا بفهميم تو چه اصراري براي اين داري که ما رو عليه خودت تحريک کني

دليلش هر چي که باشه ، ما به هيچ وجه اجازه نمي ديم که زندگي خودتو خراب کني

من تو رو از مدرسه ولتون بيرون ميارم و اسمتو تو مدرسه نظامي برادن مي نويسم

تو از اونجا ميري هاروارد و پزشک مي شي

ولي ده سال طول مي کشه

پدر اين يه عمره. بسه ديگه

براي من نمايش بازي نکن. مثل اينه که يه ترم تو زندون درس بخوني

تو نمي فهمي نيل

تو موقعيتهائي داري که من به خواب هم نمي ديدم

اجازه نمي دم اونها رو خرابشون کني. مي خواستم بهتون بگم که چه احساسي دارم

ما خيلي نگرانت شديم. چي؟ چي؟ بهم بگو چه احساسي داري

اون چيه ؟

چيزي بيشتر از اين … بازيگري مسخره س؟

ببين تو مي توني فراموشش کني

چي؟

هيچي

هيچي؟

خيلي خوب ، بهتره بريم بخوابيم

متن انگلیسی بخش

Knox, I don’t believe this.

All I’m asking you to do is listen.

The heavens made a girl named Chris

With hair and skin of gold

To touch her would be paradise

Uhh.

Get out of here.

Cameron, you fool.

Hey, how’d it go?

Did you read it to her?

Yeah.

What’d she say?

Nothing.

Nothing?

What do you mean, nothing?

Nothing.

But I did it.

What did she say?

She had to say something.

Come here, Knox.

Seize the day.

Whoo-hoo-hoo.

Did you talk to your father?

Uh, yeah.

He didn’t like it one bit, but at least he’s letting me stay in the play.

He won’t be able make it.

He’s in Chicago.

But I think he’s gonna let me stay with acting.

Really?

You told him what you told me?

Yeah.

He wasn’t happy.

But he’ll be gone at least four days.

I don’t think he’ll make the show, but I think he’ll let me stay with it.

Keep up the school work.

Thanks.

Baby.

Beautiful baby.

Henley Hall, here I come.

Excuse me, just a moment.

Yes, you.

Come on, Todd, I’m trying to fix this.

Come on, Nuwanda, we’re gonna miss Neil’s entrance.

He said something about getting red before we left.

Getting red?

What does that mean?

I.

Well, you know Charlie.

So, Charlie, what’s this “getting red” bit?

What is that?

It’s an Indian warrior symbol for virility.

Makes me feel potent.

Like it can drive girls crazy.

Oh, come on, Charlie.

The girls are waiting.

Henley Hall.

Whoa.

Chris.

What are you doing here?

Gentlemen, let’s go.

Go ahead, guys, I’ll catch up.

Yeah, come on, guys.

Chris, you can’t be in here.

If they catch you, we’re gonna be in trouble.

Come on.

Oh, but it’s fine.

Chris.

It’s fine for you to come into my school and make a complete fool out of me?

I didn’t mean to make a fool out of you.

Well, you did.

Chet found out, and it took everything I could do to keep him from coming here and killing you.

Knox, you have got to stop this stuff.

I can’t, Chris.

I love you.

Knox, you say that over and over.

You don’t even know me.

Will you be joining us, Mr. Overstreet?

Go ahead, captain.

I’ll walk.

Knox.

Knox, if it just so happens that I could care less about you.

Then you wouldn’t be here warning me about Chet.

I have to go.

I’m gonna be late for the play.

Are you going with him?

Chet, to a play?

Are you kidding?

Then come with me.

Knox, you are so infuriating.

Come on, Chris, just give me one chance.

If you don’t like me after tonight, I’ll stay away forever.

Uh-huh.

I promise.

Dead Poets’ honor.

You come with me tonight, then if you don’t want to see me again, I swear, I’ll bow out.

You know what would happen if Chet found out?

He won’t know anything.

We’ll sit in the back and sneak away as soon as it’s over.

And I suppose you would promise that this would be the end of it.

Dead Poets’ honor.

What is that?

My word.

You are so infuriating.

Hey, there he is.

Hey, hey, hey.

Shh.

Boys.

Either I mistake your shape or making quite,

Or else you are that shrewd and knavish sprite Called Robin Goodfellow.

Thou speak’st aright; I am that merry wanderer of the night.

I jest to Oberon and make him smile

When I a fat and bean-fed horse, pbbt, beguile,

Neighing in likeness of a filly foal.

Sometime lurk I in a gossip’s bowl, In very likeness of a roasted crab,

And when she drink, against her lips I bob

And on her wither’d dewlap pour the ale.

He’s good.

He’s really good.

Sometime for three-foot stool mistaketh me;

Then slip I from her bum, down topples she, And ‘tailor’ cries, and falls into a cough;

And then the whole quire hold their hips and laugh,

And waxen in their mirth and neeze and swear

A merrier hour was never wasted there.

But, room, fairy!

here comes Oberon.

And here my mistress.

Would that he were gone!

Then by your side

no bed-room me deny;

For lying so, Hermia, I do not lie.

Lysander riddles very prettily: Now much beshrew

my manners and my pride,

If Hermia meant to say Lysander lied.

But, gentle friend, for love and courtesy

Lie further off; in human modesty,

Such separation as many well be said Becomes a virtuous bachelor and a maid,

and, good night, sweet friend:

Thy love ne’er alter till thy sweet life end!

Amen, amen, to that fair prayer, say I;

Neil.

That’s your cue, Neil.

Come on, Neil.

Here’s your crown.

Let’s go.

If we shadows have offended,

Think but this, and all is mended,

That you have but slumber’d here

While these visions did appear.

And this weak and idle theme, No more yielding but a dream,

Gentles, do not reprehend: if you pardon, we will mend:

And, as I am an honest Puck, If we have unearned luck

Now to ‘scape the serpent’s tongue, We will make amends ere long; Else the Puck a liar call;

So, good night unto you all.

Give me your hands, if we be friends,

And Robin shall restore amends.

Yeah!

Yeah, Neil.

Great job, Neil.

Great show, everyone.

Excuse me, I’m Neil’s father.

I need to see him.

Your father, he’s.

What did you think of it?

Really, I thought you were all just wonderful.

Excuse me, please.

Excuse me.

Excuse me, please.

Neil.

Neil.

Neil.

We love you, wait.

I can’t, guys.

Neil.

Neil.

Excuse me.

Neil.

Neil.

You have the gift.

What a performance.

You left even me speechless.

You have to stay.

Get in the car.

Keating, you stay away from my son.

Neil.

Neil.

Mr. Perry, come on.

Don’t make it any worse than it is.

Is it okay if we walk back?

Captain?

Knox.

We’ll be home about 11:30 still.

I know where he gets it.

Ahem.

We’re trying very hard to understand why it is that you insist on defying us.

Whatever the reason, we’re not gonna let you ruin your life.

Tomorrow I’m withdrawing you from Welton and enrolling you in Braden Military School.

You’re going to Harvard and you’re gonna be a doctor.

But that’s 10 more years.

Father, that’s a lifetime.

Oh, stop it.

Don’t be so dramatic.

You make it sound like a prison term.

You don’t understand, Neil.

You have opportunities that I never even dreamt of.

I am not going to let you waste them.

I’ve got to tell you what I feel.

We’ve been so worried about.

What?

What?

Tell me what you feel.

What is it?

Is it more of this.

This acting business?

Because you can forget that.

What?

Nothing.

Nothing?

Well, then, let’s go to bed.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.