انجمن شاعران مرده

14 بخش

6بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

قايق شماره 2 قدرتتونو بيشتر کنيد

قايق شماره 3 حواستونو به قايقتون جمع کنيد

ضربه. عجله کنید کاپیتان. بریم.

ما موفق شديم پيتس

رايو آزاد آمريکا

بیا دوباره انجامش بدیم.

من پيداش کردم. تو چيو پيدا کردي؟

چيزي رو که دلم مي خواد انجام بدم، چيزي که واقعا درون منه

روياي شب نيمه تابستان. آره همينه

اين ديگه چيه ؟ اين يه نمايشنامه است

مي دونم. اين چه ربطي به تو داره

خوب ، قراره اونو در هنلي هال رو پرده بيارن

شرکت در گزينش بازيگري براي عموم آزاد است

شرکت در گزينش بازيگري براي عموم آزاد است

خوب ؟ خوب ؟

من مي خوام بازيگر بشم

آها! آره ، آره من مي خوام بازيگر بشم

از وقتي که يادم مياد مي خواستم اين کار رو بکنم

تابستون گذشته حتي سعي کردم تو آزمونهاي تابستاني شرکت کنم

اما ، خوب پدرم بهم اجازه نداد

براي اولين بار در تمام زندگيم مي دونم چيکار مي خوام بکنم

و براي اولين بار ، تصميم گرفتم امتحانش کنم

چه پدرم بخواد ، چه نخواد

کارپه ديم! نيل ، نيل ، صبر کن

اگه پدرت اجازه نده ، چطور مي خواي تو نمايشنامه بازي کني ؟

اول بايد نقشو به دست بيارم ، بعدا فکرشو مي کنم

اگه بفهمه تو براي گزينش بازيگري رفتي و بهش نگفتي ، تو رو نمي کشه ؟

نه. تا جايي که بخودم مربوط مي شه ، قرار نيست از اين موضوع بوئي ببره

ولي اين غير ممکنه. مزخرفه، هيچ چيز غير ممکن نيست

چرا بهش زنگ نمي زني و از خودش بپرسي ؟ شايد موافقت کرد

خنده داره

اگه ازش نپرسم ، حداقل از دستوراتش سرپيچي نکردم

ولي اگه قبلا مخالفت کرده. يا عيسي مسيح ، تاد تو طرف کي هستي ؟

من حتي نقش رو هم هنوز به دست نياوردم

حالا حتي نمي تونم يه کم هم که شده از اين ايده لذت ببرم ؟

امروز به جلسه انجمن مياي ؟ نمي دونم. شايد

هيچ کدوم از حرفاي کيتينگ براي تو معني نداره ، نه تاد ؟

منظورت از اين حرف چيه ؟ تو عضو انجمن هستي

عضو انجمن بودن ، يعني به حرکت و تکاپو در آمدن

ولي انگار تو به اندازه چاه فاضلاب هم به حرکت در نيومدي

تو مي خواي من از انجمن بيام بيرون ؟ نه ، من مي خوام تو خودي نشون بدي

منظورم اينه که يه کاري بکني. نه اينکه فقط بگي عضو انجمن هستي

گوش کن نيل ! از توجهي که به من داري ممنونم ولي من نمي تونم مثل تو باشم ، باشه ؟

وقتي تو حرف مي زني ، ديگران گوش مي کنن

من نمي تونم اينجوري باشم

فکر نمي کني که تو هم مي توني ؟ نه

من… نمي دونم ، مساله اين نيست

مساله اينه که تو کاري در اين باره نمي توني بکني. پس دخالت هم نکن

من خودم بلدم از پس خودم خيلي خوب بربيام

باشه ؟

نه

يعني چي نه ؟

نه

بدش به من نيل

نيل ، بهم برش گردون

این چیه؟ “ما آرزوی “

این چیه؟ اين يه شعره نيل

والت وایت من دنبال منه.

باشه، باشه. بچه ها شما چي کار دارين مي کنين ؟

دارم سعی میکنم. میدونی این شیمی

هي، بدش من. نیل بدش من

بچه نشو

یالا، لازمش دارم

بدش به من. بدش به من.

چارلی، کمکم کن. اون کتاب رو بگیر.

باید.. آی. آی! خيلي خوب، همه سوار اتوبوس شين

برين بچه ها

يالا. برين تو اتوبوس

حالا ، طرفداران يه ورزش ممکنه بگن که اون بازي يا ورزش اساسا از بازي يا ورزش ديگه بهتره

براي من در واقع ورزش شانسيه که که ساير انسانها از طريق اون ما رو به برتري رهنمون بشن

ازتون مي خوام که بياين اينجا و يه تکه از اين کاغذها رو بردارين

و در يک سنتون صف بکشيد

ميکس ، زمان به ميراث بردن زمين فرا رسيده

آقاي پيتس، چيزي فراتر از اسمت باش

ازت مي خوام اين کاغذها رو دسته بندي کني و يک تيکه به هر کدوم از بچه ها بدي

مي دوني چي کار بايد بکني پيتس

مبارزه با نابرابري هاي بزرگ ، بي باکانه روبه رو شدن با دشمنان

صدات نشون مي ده که ترسيدي. دوباره اونو طوري بخون که نشون بده نترسيدي

مبارزه با نابرابري هاي بزرگ ، بي باکانه روبه رو شدن با دشمنان

حالا ، ضربه بزن

خوبه. نفر بعدي

ناخداي دنيا ئي با بندرهاي بي کران بودن

بعدي. بلندتر

من به عنوان يک فرمانروا زندگي مي کنم نه به عنوان يک برده

گذشتن از چهار چوب ها

براي خاموش کردن سلاح هاي بي قيدي

يالا ميکس. به موسيقي گوش کن

رقصيدن ، کف زدن ، تشويق کردن ، فرياد زدن ، جست و خيز کردن، غلتيدن ، شناور بودن. بله.

از اين پس زيستن در منظومه لذتهاي نو

يالا چارلي ، بگذار روحت لبريز بشه

به راستي خدا بودن

چارلي من نقشو گرفتم

قراره نقش پاک رو بازي کنم

قراره نقش پاک رو بازي کنم. چي گفت ؟

پاک ، تو ؟ نقش اصلي

عاليه نيل. چارلي نقشو گرفتم

تبريک مي گم. آفرين، نیل. آفرين.

خب، خب، خب. نيل چطور قراره اين کارو بکني ؟

اونها يه اجازه نامه از پدرم يا آقاي نولان مي خوان

تو که نمي خواي اونو بنويسي چرا مي خوام همين کارو بکنم

همینکار رو میکنم. نيل، تو ديوونه اي

باشه. من براي شما مي نويسم

از طرف پسرم

نيل پري

عالي شد

متن انگلیسی بخش

Take a power train in two.

Three; Keep your eyes in the boat. Stroke.

Quick, captain. Let’s go.

We got it, Pittsie, we got it.

Radio Free America.

Let’s do it again.

I found it. You found what?

What I want to do right now; What’s really, really inside of me.

“A Midsummer Night’s Dream”? This is it.

What is that? It’s a play, dummy.

I know that. What does it have to do with you?

All right, they’re putting it on at Henley Hall.

Open tryouts. Open tryouts.

Yes, so? So…

I’m gonna act.

Aha!

Yes, yes, I’m gonna be an actor.

Ever since I can remember, I’ve wanted to try this.

I even tried to go to summer stock auditions last year,

but, of course, my father wouldn’t let me.

For the first time in my whole life, I know what I want to do.

And for the first time, I’m gonna do it!

Whether my father wants me to or not. Carpe diem!

Neil, Neil, hold on.

How are you gonna be in a play if your father won’t let you?

First, I gotta get the part, then I can worry about that.

Won’t he kill you if he finds out you went to an audition and didn’t tell him?

No. As far as I’m concerned, he won’t have to know about any of this.

That’s impossible. Bullshit, nothing’s impossible.

Why don’t you just call him and ask him? Maybe he’ll say yes.

That’s a laugh.

If I don’t ask him, at least I won’t be disobeying him.

Yeah, but if he said no… Jesus, Todd, whose side are you on?

I mean, I haven’t even gotten the part yet.

Can’t I even enjoy the idea for a little while?

You’re coming to the meeting this afternoon?

I don’t know. Maybe.

Nothing Mr. Keating has to say means shit to you, does it, Todd?

What does that mean? You’re in the club.

Being in the club means being stirred up by things.

You look about as stirred up as a cesspool.

So you want me out? No, I want you in.

But being in means you gotta do something,

not just say you’re in.

Well, listen, Neil.

I appreciate this concern, but I’m not like you, all right?

You say things and people listen.

I’m not like that. Don’t you think you could be?

No. I…

I don’t know, but that’s not the point.

The point is that there’s nothing you can do about it.

So you can just butt out. I can take care of myself just fine.

All right?

No.

What do you mean, no?

No.

Give me… Neil, give that back. What is this? “We are dreaming of a…”

What it this? Poetry. I’m being chased by Walt Whitman.

Okay, okay.

What are you guys doing? I’m trying… You see this chemistry…?

Hey, give me… Neil, give me… Don’t be immature.

Come on, I need my…

Give it to me. Give it to me.

Charlie, help me.

Grab that book. I need…

Whoo.

Whoo!

Okay, everybody on the bus.

Let’s go, boys.

Come on, let’s go. On the bus, boys, now.

Now, devotees may argue that one sport or game is inherently better than another.

For me, sport is actually a chance for us to have other human beings push us to excel.

I want you all to come over here and take a slip of paper

and line up single file.

Mr. Meeks, time to inherit the earth.

Mr. Pitts, rise above your name.

I want you to hand these out to the boys, one apiece.

You know what to do, Pitts.

O to struggle against great odds To meet enemies undaunted.

Sounds to me like you’re daunted. Say it like you’re undaunted.

O to struggle against great odds To meet enemies undaunted.

Now, go on.

Yes. Next.

To be a sailor of the world Bound for all ports.

Next. Louder.

O while I live to be the ruler of life Not a slave.

To mount the scaffolds

To advance to the muzzles of guns With perfect nonchalance!

Come on, Meeks. Listen to the music.

To dance, clap hands, exult Shout, skip, roll on, float on!

Yes.

O to have life henceforth A poem of new joys

Come on, Charlie, let it fill your soul.

To indeed be a god.

Charlie, I got the part.

I’m gonna play Puck. I’m gonna play Puck.

What did he say? Puck?

The main part. Great, Neil.

Charlie, I got it.

Congratulations. Good for you, Neil. Good for you.

Okay, okay, okay.

Neil, how are you gonna do this?

They need a letter of permission from my father and Mr. Nolan.

You’re not gonna write it. Oh, yes, I am.

Oh, Neil, you’re crazy.

Okay.

“I am writing to you

on behalf of my son,

Neil Perry.”

This is great.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.