3بخش

: عصر یخبندان / بخش 3

عصر یخبندان

10 بخش

3بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

و بعدش موهاش رو از روي شونش برداشت و گفت ، ببين

اگر يک رقص جفت گيري اضافي ميخواي حداقل يک مونث با همون رنگ پوست پيدا کن ، باشه؟

و فکر کنم ، اون ميخواد که برام دعا کنه. منظورم اينه که ميدوني چي دارم ميگم؟

اگر يک دوست در زندگيت پيدا کني ، بايد وفادار باشي.

در حالت تو حق شناس .

از من دور شو.

خب ، فکر ميکنم رفاقت در زندگي احمقانه هستش. منظورم اینه که سید های زیادی هستند که بشه باهاشون رفت بیرون. مني؟ منی؟ نگاش کن. اون حالش خوبه.

اون مرده.

هي ، هي ، مني چيزي رو فراموش نکردي؟

نه. اما تو نجاتش دادي.

آره ، اما من هنوز در حال فرار کردن از آخرين چيزي که نجات دادم هستم.

تو نميتوني اونو اينجا تنها بزاري.

ببين ، دود اونجاست.

از گروهي که اون بالا بوده افتاده. بايد برش گردونيم.

بزار يک چيزي رو رک بهت بگم. باشه؟ هيچ ما اي وجود نداره.

هرگز مااي وجود نداشته.

در حقيقت بدون من ، تو هم وجود نداري

فقط بالاي تپه

با دقت گوش کن. من ن-م-ي-ر-م.

باشه . احمق بمون.

خودم مواظبش خواهم بود. برو. اوه آره خوبه. تو مواظبشی. تو حتي نميتوني مواظب خودت باشي.

اين خواهم فهميد.

من تو رو برميگردونم. ما به اون ماموت فاسدبي اهميت نيازي نداريم ، مگه نه؟

نه ، نداريم.

تو باعث خجالت طبيعت هستي ، ميدونستي؟

این کیکه.

من خوبم . من خوبم.

من ميخوام بميرم. منی! اون چيز صورتي مال من هستش.

نه ، در واقع اون چيز صورتي به ما تعلق داره.

ما؟ شما دو تا زوج نخاله هستيد.

هيچ ما اي وجود نداره فهميدم. میبینم. پس شما همديگر رو قبول نداريد ، پس ميخواي به فرزندي بپذيريش.

ببين ، متاسفم که تو اين خوراکت دخالت کردم.

اما ما بايد بريم.

لطفا ، بچه.

من داشتم اونو به قبليه اش بر مي گردوندم.

اوه ، آره . تلاش خوبي بود دندان گرد.

داري به من ميگي دروغگو؟ من اينو نگفتم.

داشتي بهش فکر مي کردي.

من اين گربه رو دوست ندارم . ذهن من رو ميخونه.

اسمم ديئگو هستش ، رفيق.

منفرد. و منم دوست تو نيستم.

باشه ، منفرد.

اگر دنبال آدم ها ميگردي ، داري وقت وقتت رو تلف ميکني.

اونا امروز صبح رفتند.

بابت نصيحت ممنون. حالا بزن به چاک. خيلي خب ، من کمک ميکنم که اونو به قبليه اش برگردوني.

اما بايد قول بدي که بعد از تحويل دادنش من رو ول ميکني.

باشه ، باشه معامله انجام شد.

مشکل تو چيه؟ مشکل من تو هستي.

اما من فکر ميکنم تو پريشان هستي. اين دليل زياد غذا خوردن تو هستش.

منظورم اينه که. به خاطر رژيم گياه خواري سخته که بميري.

من چاق نيستم . همش به خاطر خز هستش. من رو پف کرده نشون ميده.

خيلي خب ، تو موهاي چاقي داري. اما هر وقت آماده ي صحبت کردنش شدي من اينجام.

چيکار داري ميکني؟ فقط بزارش رو برآمدگي.

نبايد مطمئن بشيم که پيداش مي کنن؟ فکر خوبيه.

نه ، نه! صبر کن . صبر کن

به من نيزه نزنيد!

يک مشکل داريم.

ديگه چيه؟

اوه . عالي شد.

بهت گفتم که اونا رفتن.

ببين کي اينجاست.

حيوان بدبخت بي پناه براي که ميخواد شکم بدره؟

نميتونن زياد دور شده باشن . منظورم اينه که. از اين راه رفتن؟

يا از اين راه؟

تو زياد درباره ي پيگردي نميدوني ، درسته؟ هی من یه اسلاتم. من يک درخت جوانه زده رو ديدم اون پيگردي من بود.

زياد از دستشون ندادي.

هنوز سبز هستش.

دو ساعت قبل به سمت شمال رفتن.

هنوز سبز هستش . دو ساعت پيش به سمت شمال رفتن

تو به اين دردسر نيازي نداري.

بچه رو بده به من.

من تندتر از تو ميتونم انسان ها رو دنبال کنم.

و تو يک شهروند نجات دهنده هستي ، درسته؟

من فقط ميدونم که انسان ها کجا دارن ميرن.

کوه هاي يخي.

همه ميدونن که اونا يک اقامتگاه در قسمت ديگه دارن.

خب ، به جز اينکه با روش دنبال کردن تو، تو هرگز قبل از پايان برف نميتوني بهشون برسي.

به نظر ميرسه که فردا برسي.

پس تو ميتوني بچه رو به من بدي يا اينکه تو کولاک گم بشي.

انتخاب با خودته.

اين بقچه ي کوچيک خوشحال رو بگير. ما به انسان ها برش ميگردونيم.

اوه . تايگي وايگي بزرگ تنها گذاشته شد. تايگي وايگي بيچاره.

سيد ، تايگي وايگي راهنماي راه ميشه.

مني ، ميشه براي يک ثانيه باهات صحبت کنم؟

نه.

زودتر انسان ها رو پيدا ميکنيم زودتر از شر آقاي استينکي خلاص ميشم.

و همينطور بچه.

هميشه جانور غول اسا رو اطرافت نداري که ازت محافظت کنه.

و وقتي اون روز بياد ، پيشنهاد ميکنم که مواظب خودت باشي.

براي اينکه من مي جومت.

هي ، دنبال کننده انسان ها ، برو جلوي راه تا بتونم ببينمت.

کمکم کن.

متن انگلیسی بخش

and then she picked this hair off my shoulder and says look…

If you’re gonna have an extra mating dance at least pick a female with the same color pelt right?

And I thought wow she’s gonna go praying mantis on me.

I mean you know what I’m saying?

If you find a mate in life you should be loyal.

In your case grateful. Get away from me.

Well I think mating for life is stupid.

I mean there’s plenty of Sid to go around.

Many?

Many?

Look at that.

He’s okay.

She’s gone.

Hey hey hey Many are you forgetting something?

No. But you just saved him.

Yeah but I’m still trying to get rid of the last thing I saved.

You can’t leave him here.

Look there’s smoke.

That’s his herd right up the hill.

We should return him.

Let’s get something straight here.

Okay?

There’s no we.

There never was a we.

In fact without me there wouldnt even be a you!

Just up the hill.

Listen very carefully.

I’m not g-o-i-n-g.

Fine.

Be a jerk.

I’ll take care of him.

Go.

Yeah that’s good.

You’ll take care…

You can’t even take care of yourself.

This I gotta see.

I’ll return you.

We don’t need that meany-weeny mammoth do we?

No we don’t.

You’re the embarrassment to nature do you know that?

That is cake.

I’m fine.

I’m fine!

I’m gonna die.

Manny!

That pink thing is mine.

No actually that pink thing belongs to us.

Us?

You two are a bit of an odd couple.

There is no us.

I see.

Can’t have one of your own so you want to adopt.

Look I’m sorry to interrupt this snack.

But we gotta go.

The baby please.

I was returning him to his herd.

Oh yeah.

Nice try bucktooth.

You’re calling me a liar?

I didn’t say that.

You were thinking it.

I don’t like this cat.

He reads minds.

Name is Diego friend.

Manfred.

And I’m not your friend.

Fine Manfred.

If you’re looking for the humans, you’re wasting your time.

They left this morning.

Thanks for the advice.

Now beat it.

All right I’ll help you bring it to its herd.

But promise me that you leave me alone after that.

Okay, okay, deal.

What’s your problem?

You’re my problem.

But I think you’re stressed.

That’s why you eat so much.

I mean.

It’s hard to get fat on a vegan diet.

I’m not fat.

It’s all that fur.

It makes me look pooffy.

All right you have fat hair.

But when you’re ready to talk I’m here.

What are you doing?

Just drop it on the ledge.

Shouldn’t we make sure they found him?

Good idea.

No, no, no!

Wait. Wait.

Don’t spear me!

This is a problem.

Now what?

Oh.

That’s perfect.

I told you they were gone.

Look who it is.

Don’t you have some poor defenseless animals to disembowel?

They couldn’t be far.

I mean.

They went this way?

Or this way?

You don’t know much about tracking do you?

Hey I’m a Sloth.

I see a tree, eat a leaf, that’s my tracking.

You didn’t miss them by much.

It’s still green.

They headed north 2 hours ago.

It’s still green.

They headed north 2 hours ago.

You don’t need this aggravation.

Give me the baby.

I can track humans a lot faster than you can.

And you’re just a good citizen helping out right?

I just know where the humans are going.

Glacier-pass.

Everybody knows they have a settlement on the other side.

Well unless you know how to track, you’ve never gonna reach them before the pass closes up with snow.

Which should be like tomorrow.

So you can give that baby to me or go get lost in the blizzard.

It’s your choice.

Here’s your little bundle of joy.

Well return it to the humans.

Oooh.

The Big Bad Tigey Wigey get left behind.

Poor Tigey Wigey…

Sid Tigey Wigey is gonna lead the way.

Many can I talk to you for a second?

No.

The sooner we find the humans the sooner I get rid of Mr.Stinky-drool-face.

And the baby too.

You won’t always have jumbo around to protect you.

And when that day comes I suggest you watch your back.

Cause I’ll be chewing on it.

Hey uber-tracker up front where I can see you.

Help me.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.