4بخش

: عصر یخبندان / بخش 4

عصر یخبندان

10 بخش

4بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

بايد متوقفش کني بيشتر از اين نميتونم تحمل کنم

دست از پيچ و خم خوردن برنميداره تو اشتباه نگهش داشتي

سرش رو نگاه کن ! فقط بزارش زمين

دماغش خشک شده

معنيش اينه که مشکلي داره

در اين حالت ، يکي بايد ليس بزندش

من انجامش ميدم

هي ، اون يکي از اون چيزهاي آدمي رو پوشيده

خب؟ خب اگر بگوزه ، کجا ميره؟

انسان ها حال بهم زن هستند

باشه ، تو

گوز رو چک کن

هي ، چرا من چک کننده ي گوز هستم؟

براي اينکه تو پيشنهاد دادي برش گردونيم خونه براي اينکه تو حقير و بي اهميت هستي

و براي اينکه اگر اينکار رو نکني لهت ميکنم

ديگه چي؟ حالا ، سيد

گندت بزنن

منظورم اينه که خداي من

خيلي خب ، مواظب باش . مواظب باش

!مواظب باش .دست از چرخوندن اون چيز بردار

.اوه، دارم ليز ميخورم

.تميزه

میخوای ببرمش؟

هي ، يکبار ديگه انجامش بده اون خوشش مياد

باعث ميشه منم احساس بهتري پيدا بکنم

بچه کجاست؟

اينجاست

بچه کجاست؟ اينجاست

بچه کجاست؟

اینجاست

دست بردار . داري ميترسونيش

شرط ميبندم که گرسنه است

نظرت درباره ي کمي شير چيه؟

اوه ، من دوست دارم تو نه ، بچه

تو کوچکترين زنجيره غذايى هستي ، مگه نه؟

کافيه

غذا

.برای عصر يخبندان آماده بشيد

.برای عصر يخبندان آماده بشيد

عصر یخبندان؟ .

اين ديوانگی رو شنيدم -

!مزاحم ها .

حالا، داخلش نیفتید - …اگه داخلش بیوفتید، مطمئنا …

مزاحم ها!

مزااحممممم -

.جزغاله میشید و میمیرید…

هي ، ميتونيم هندوانه امون رو برگردونيم؟

کوچولو گشنشه و …

عمرا ! اين ذخيره ي غذايي ما براي عصر يخبندان هستش

درجه حرارت بالا مارو مجبور ميکنه که براي بيليون ها سال زير زمين باشيم

خب سه تا هندوانه داريد؟

،اگه شماها به اندازه ی کافی برای نقشه کشيدن باهوش نبودید .پس پوستتون کندس

.وای بر شما ! وای بر شما! وای برشما

.از من دور شيد .وای برشما -

.اوه! نه، نه

.پس گرفتن هندوانه .

از فنون تکواندو استفاده کنید،

حمله کنید

.هندوانه

.اونا آخرين ماده هامون بودن

.گرفتمش، گرفتمش، گرفتمش .نگیرش - !آخرین هندوانه

.سید.

حالا بايد غذای بيشتری پيدا کنيم

راست ، بيشتر به راست راست ، راست ، راست

.هی اونو نگاه کن. ناهار و نمايش

.چپ، چپ، چپ -

حالا براي پيدا کردن غذا ، يک قهرمان جهاني شايسته نياز است

.چی کی؟ یه دشمن؟

یالا یالا . يکم از من رو ميخوای؟

…غنيمت های ارزشمند،

چنین زیبا

.وقت خوابه کوچولو

اوه . فرياد پيروزي برگشت

خيلي سير شدم

نظرت درباره ي يک بوسه شب بخير چيه رفيق گنده بک ؟

خوابيده

من داشتم با تو حرف ميزدم

باشه ، خودم رو جمع و جور ميکنم

خيلي خب ، شب بخير

.دست برميداری

.باشه، باشه.

من داشتم زور میزدم بخوابم

متن انگلیسی بخش

You gotta make it stop. I cant take it anymore!

He wont stop squirming. Youre holding it wrong.

Watch its head! Just put it down! Jeez pick him up put him down make him…

Its noses dry.

That means something is wrong with it.

Someone should lick it. Just in case.

Ill do it.

Hey hes wearing one of those baby thingies.

So? So if it poops where does it go?

Humans are disgusting.

Okay you.

Check for poop.

Hey. Why am I the poop checker?

Because returning him home was your idea. Because youre small and insignificant.

And because Ill pummel you if you dont.

Why else? Now Sid!

Yuhh. Yuck. Yuhh.

I mean my goodness.

All right look out look out. Coming through.

Watch out! Stop waving that thing around!

Oh Im gonna slip!

Its clean! Got you!

Will you cut it out!

Hey do that again. He likes it.

Its makin me feel better too.

Here you hold it.

Here. Turn him towards me.

Where is the baby? There he is!

Where is the baby?

There he is!

Stop it! Youre scaring him!

I bet hes hungry.

How about some milk?

Uhh. Id love some. Not you the baby.

Youre a little low on the food chain to… arent you?

Enough!

Food!

Prepare for the ice age!

Protect the Dodo way of life!

Ice age?

Ive heard of these crackpots.

Intruders!

Dont fall in. If you do youll definitely…

Intruders!

Intru… Uaaaa.

Burn and die.

Hey can we have our melon back?

Junior is hungry and…

No way! This is our private stockpile for the ice age.

Subarctic temperatures will force us underground for a billion years.

So youve got three melons?

If you werent smart enough to plan ahead then doom on you.

Doom on you! Doom on you!

Get away from me!

Oh! No!

Retrieve the melon!

Taikwondoodos!

Taikwondoodos! Attack!

The melon!

There goes our last female.

Got it got it got it. Dont got it. The Last Melon!

Aghhh. Sid!

Now we gotta find more food.

Right more to the right. Right right right.

Hey look at that. Dinner and a show.

Left! Left left… left! Leeft! Aaaa…Ugh! Uaaaaau!

Now to find a meal befitting a conquering hero.

What ho? A foe?

Come on come on. You want a piece of me?

Spoils!

worthy of such a noble…

Bedtime squirt.

Oh. The triumphant return!

Im so full.

How about a good night kiss for your big buddy Sid??

Shh. Hes asleep.

I was talking to you.

Fine Ill tuck myself in.

All right gooood niiight.

Will you stop it!

All right. All right.

I was trying to relax.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.