2بخش

: جان ویک 2014 / درس 2

جان ویک 2014

10 درس

2بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

‏ماشین تمیزیه

‏موستانگ، مدل باس 429

‏- مدل 1970ــه؟

‏- 69ــه

‏- ماشین نازیه

‏- ممنون

‏چقدر می‌فروشی؟

‏جانم؟

‏ماشینو چقدر می‌فروشی؟

‏فروشی نیست

‏من عاشق سگم

‏روز خوبی داشته باشین قربان

‏خیلی‌خب، بیا

‏چطوری؟

‏می‌خوای بری؟

“‏هی “اُرلیو

‏یه شماره شناسایی جدید و چندتا سند تروتمیز می‌خوام

‏اون ماشین رو از کجا آوردی؟

‏ماشین اینجاست؟

‏بود

‏ازت پرسیدم از کجا آوردیش؟

‏کی اهمیت میده؟

‏”یوزف تاراسوف” دزدیدش

‏پسر “ویگو”؟

‏آره

،‏خیلی‌خب، برین بیرون از تعمیرگاهم برین بیرون، همین الان

انگار قاط زدی اُرلیو؟

چون تو آدم مایی

‏چی گفتی، بهم چی گفتی؟

‏تو آدم مایی

‏من آدم تو نیستم جوجه، ‏با بابات کار می‌کنم، خب؟

‏صاحب ماشین رو کشتی یا همچین چیزی؟

‏نه

‏ولی حسابی سگش رو به فنا دادیم

‏سگش رو به فنا دادین، اینکارو کردین، همه‌تون سگش رو به فنا ‏دادین

‏خیلی خوفه رفیق

‏تو رو نیگاه، بهتر از این نمیشه

‏میاین تو تعمیرگاه من و سمتم تفنگ نشونه میرین

‏حرف نداره رفیق

‏یا همین الان منو بکشین

‏یا گورتون رو از تعمیرگاهم گم کنین

‏ویگو از این اتفاق خوشش نمیاد

‏از کجا می‌دونی ویگو از چی خوشش میاد

‏من که میگم درک می‌کنه

‏مرتیکه پیری تو شریک داری

‏گمونم تجارتمون رو یه جای دیگه بنا می‌کنیم

‏خب چیکار میخوای کنی؟

‏یه ماشین لازم دارم

متن انگلیسی درس

Nice ride.

Mustang, Boss 429.

She a ‘70?

‘69.

Beautiful car.

Thanks.

How much?

Excuse me?

How much for the car?

She’s not for sale.

Oh, I love dogs.

You have good day, sir.

All right.

Come on, then.

How you doin’?

You need to go?

Yo, Aurelio!

I want a new VIN number and some clean papers.

Where’d you get that car?

Is it here?

It was.

I asked you where the hell did you get it?

Who gives a shit?

losef Tarasov nicked it.

Viggo’s son.

Yeah.

Get out of my shop, Get out right now.

Did you just lose your shit, Aurelio?

Because we own you.

What did you say, What did you say to me?

We own you.

You don’t own me, punk, I work with your father, All right?

The owner of that car, did you kill him or what?

No.

We sure as hell fucked up his dog.

You fucked up his dog, That’s what you did?

That’s crazy shit, man.

Oh, look at you, That’s great.

You’re gonna come into my shop and pull a gun on me.

That’s great, man, Come on.

Now, you kill me right now.

or you get the fuck out of my shop.

Viggo is not gonna like this.

How do you know what Viggo likes or doesn’t like?

I’ll tell you somethin’ he’s gonna understand.

You’ve got a fuckin’ pair on you, old man!

I guess we’ll be takin’ our business someplace else.

So what are you gonna do?

I need a ride.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.