لبهایم را ببر

: تونتی وان پایلوتز /

لبهایم را ببر

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی

I’ll keep on tryin’, might as well

If you decide, all is well

I’ll keep on tryin’, might as well

(Might as well)

If you decide, all is well

(All is well)

Though I am bruised, face of contusions

Know I’ll keep movin’

Though I am bruised, face of contusions

Know I’ll keep movin’

Know I’ll keep movin’

Rust around the rim

Drink it anyway

I cut my lip

Isn’t what I want

Blood is on my tongue

I cut my lip

I keep on goin’ back

Even though it’s me I abuse

I’ll keep on goin’ back

Even-

Though I am bruised, face of contusions

Know I’ll keep movin’

Though I am bruised, face of contusions

Know I’ll keep movin’

Know I’ll keep movin’

Rust around the rim

Drink it anyway

I cut my lip

Isn’t what I want

Blood is on my tongue

I cut my lip, oh oh, yeah

I cut my lip, oh oh, yeah

I don’t mind at all

Lean on my pride

Lean on my pride

I’m a lion

I don’t mind at all

Lean on my pride

Lean on my pride

I’m a lion

I don’t mind at all

Lean on my pride

Lean on my pride

I’m a lion

I don’t mind at all

Lean on my pride

Lean on my pride

I’m a lion

Though I am bruised, face of contusions

Know I’ll keep movin’

Know I’ll keep movin’

Rust around the rim

Drink it anyway

I cut my lip

Isn’t what I want

Blood is on my tongue

I cut my lip

I cut my lip

I don’t mind at all

Lean on my pride

Lean on my pride

I’m a lion

I don’t mind at all

Lean on my pride

Lean on my pride

I’m a lion

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.