جامپسوت

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

منو بپوشون من نمیتونم باور کنم چقدر متنفرم

فشار این جای جدید راه منو تغییر میده

جامپسوت جامپسوت منو بپوشون

جامپسوت جامپسوت منو بپوشون

من زیر وزن کم فرو میروم

فشار این جای جدید راه منو تغییر میده

جامپسوت جامپسوت منو بپوشون

جامپسوت جامپسوت منو بپوشون

ارواح داخل اتاقمن، دوستن یا دشمن؟ در جوانیم حسش کرده بودم، هنوزم حسش میکنم در حالی که پیر شدم

جامپسوت، من رو بپوشون گرد و خاک رو از روی روپوشم میتکونم

من نمیتونم باور کنم چقدر متنفرم

فشار این جای جدید راه منو تغییر میده

جامپسوت جامپسوت منو بپوشون

جامپسوت جامپسوت منو بپوشون من اینجا خواهم بود ولی تو باید گلوی منو فشار بدی و منو رو هوا بلند کنی اگه تو به کسی نیاز داری من برنامه هامو متوقف میکنم ولی تو باید منو ببندی و جفت دستهامو بشکونی اگه به کسی نیاز داری من همینجا خواهم بود اما تو باید گلو منو بگیری و روی هوا بلند کنی

اگه تو به کسی نیاز داری

اگه تو به کسی نیاز داری

اگه تو به کسی نیاز داری

اگه تو به کسی نیاز داری

اگه تو به کسی نیاز داری

من نمیتونم باور کنم چقدر متنفرم

فشار این جای جدید راه منو تغییر میده

جامپسوت جامپسوت منو بپوشون

جامپسوت جامپسوت منو بپوشون

جامپسوت جامپسوت منو بپوشون

جامپسوت جامپسوت منو بپوشون

متن انگلیسی

Cover me, oh

I can’t believe how much I hate

Pressures of a new place roll my way

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

I crumble underneath the weight

Pressures of a new place roll my way

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

Spirits in my room, friend or foe?

Felt it in my youth, feel it when I’m old

Jumpsuit, jumpsuit (Cover me)

Dusting off my, jumpsuit (Cover me)

I can’t believe how much I hate (Cover me, oh)

Pressures of a new place roll my way (Cover me, oh)

Jumpsuit, jumpsuit, cover me (Cover me, oh)

Jumpsuit, jumpsuit, cover me (Cover me, oh)

I’ll be right there

But you’ll have to grab my throat

And lift me in the air

If you need anyone

I’ll stop my plans

But you’ll have to tie me down

And then break both my hands

If you need anyone

I’ll be right there

But you’ll have to grab my throat

And lift me in the air

If you need anyone

(If you need anyone)

If you need anyone

(If you need anyone)

If you need anyone

I can’t believe how much I hate

Pressures of a new place roll my way

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

Oh, jumpsuit, jumpsuit, cover me!

Jumpsuit, jumpsuit, cover me!

Jumpsuit, jumpsuit, cover me!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.