راندن

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

من فقط میخوام توی آفتابی که پیدا کردم بمونم

میدونم گاهی سخته

تکه های آرامش در آرامش آفتابی ذهن

میدونم گاهی سخته

آره، من زیاد به پایان فکر میکنم

اما خیال بافی کردن جالبه

در مقابل دشمنام آرزو نمیکنم که آدم قبلی بشم

اما خیالبافی کردن جالبه

اوه اوه اوه

اوه اوه اوه

من دارم سقوط میکنم پس من وقتمو برای رانندگی کردن(ادامه دادن) نگه میدارم

اوه اوه اوه

من دارم سقوط میکنم پس من وقتمو برای رانندگی کردن(ادامه دادن) نگه میدارم وقتمو برای رانندگی کردن(ادامه دادن) نگه میدارم

(من برای تو می میرم))

گفتنش سادس

ما یه لیست داریم از افرادی که براشون تیر میخوریم

یه گلوله برای اونها، یه گلوله برای تو

یه گلوله برای هر کسی که توی این اتاقه(کلیک)

اما به نظر نمیرسه که گلوله های زیادی نزدیک بشه

درواقع نمیبینم) گلوله ای درحال نزدیک شدن باشه

به اصطلاح من اون آدمم

اما در واقع، من نمیدونم چیکار کنم

حتی گفتنش سخت تره، وقتی میدونی که حقیقت نداره

حتی نوشتنش سخت تره، وقتی میدونی اون یه دروغه

اینجاست که مردمی که تلاش کردن باهات صحبت کنن (خسته میشن) و برمیگردن خونه

اما تو هنوز اونا رو نادیده میگیری

تمام این سوالایی که اونا جوابشو میخوان، مثل

تو برای کی زنده میمونی؟

تو برای کی میمیری؟

حاضری (برای کسی) آدم بکشی؟

اوه اوه اوه

اوه اوه اوه

من دارم سقوط میکنم پس من وقتمو برای رانندگی کردن(ادامه دادن) نگه میدارم

اوه اوه اوه

من دارم سقوط میکنم پس من وقتمو برای رانندگی کردن(ادامه دادن) نگه میدارم وقتمو برای رانندگی کردن(ادامه دادن) نگه میدارم

من زیادی فکر میکردم من زیادی فکر میکردم من زیادی فکر میکردم من زیادی فکر میکردم من زیادی فکر میکردم من زیادی فکر میکردم من زیادی فکر میکردم من زیادی فکر میکردم اوه اوه اوه

اوه اوه اوه

من دارم سقوط میکنم پس من وقتمو برای رانندگی کردن(ادامه دادن) نگه میدارم

اوه اوه اوه

من دارم سقوط میکنم پس من وقتمو برای رانندگی کردن(ادامه دادن) نگه میدارم وقتمو برای رانندگی کردن(ادامه دادن) نگه میدارم

اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه من دارم سقوط میکنم پس من وقتمو برای رانندگی کردن(ادامه دادن) نگه میدارم

اوه اوه اوه

وقتمو نگه میدارم برای

من زیادی فکر میکردم

من زیادی فکر میکردم

من زیادی فکر میکردم

من زیادی فکر میکردم

من زیادی فکر میکردم من زیادی فکر میکردم

متن انگلیسی

I just wanna stay in the sun where I find

I know it’s hard sometimes

Pieces of peace in the sun’s peace of mind

I know it’s hard sometimes

Yeah, I think about the end just way too much

But it’s fun to fantasize

On my enemies who wouldn’t wish who I was

But it’s fun to fantasize

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

I’m fallin’ so I’m taking my time on my ride

Oh, oh, oh, oh

I’m fallin’ so I’m taking my time on my ride

Takin’ my time on my ride

“I’d die for you” that’s easy to say

We have a list of people that we would take

A bullet for them, a bullet for you

A bullet for everybody in this room

But I don’t seem to see many bullets coming through

See many bullets coming through

Metaphorically, I’m the man

But literally, I don’t know what I’d do

“I’d live for you” and that’s hard to do

Even harder to say, when you know it’s not true

Even harder to write, when you know that’s a lie

There were people back home who tried talking to you

But then you ignore them still

All these questions they’re for real, like

“Who would you live for?”

“Who would you die for?”

And “Would you ever kill?”

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

I’m fallin’ so I’m taking my time on my ride

Oh, oh, oh, oh

I’m fallin’ so I’m taking my time on my ride

Takin’ my time on my ride

I’ve been thinking too much

I’ve been thinking too much

I’ve been thinking too much

I’ve been thinking too much (Help me)

I’ve been thinking too much (I’ve been thinking too much)

I’ve been thinking too much (Help me)

I’ve been thinking too much (I’ve been thinking too much)

I’ve been thinking too much

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

I’m fallin’ so I’m taking my time on my ride

Oh, oh, oh, oh

I’m fallin’ so I’m taking my time

Takin’ my time on my ride

Whoa, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

I’m fallin’ so I’m taking my time on my ride

Oh, oh, oh, oh

I’m fallin’ so I’m takin’ my time on my-

I’ve been thinking too much (Help me)

I’ve been thinking too much (Help me)

I’ve been thinking too much (I’ve been thinking too much)

I’ve been thinking too much (Help me)

I’ve been thinking too much (I’ve been thinking too much)

I’ve been thinking too much (Help me)

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.