5بخش

: جعبه پرنده / بخش 5

جعبه پرنده

12 بخش

5بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

مستقیم ادامه بدید

هشتصد متر دیگه، به سمت راست و داخل خیابان “بِی” بپیچید

اون چیه، - جدوله -

فقط یه جدوله

حس‌گر مجاورتی ماشینه

فقط یه سرعت‌گیره، فقط یه سرعت‌گیره

به راست بپیچید

از جاده خارج شدیم، - نه، یه چیزی هست -

فکر می‌کنم فقط یه کامیونه - دورش بزن -

از بغلش برو - آره، آره، آره -

اون چی بود؟

کس دیگه‌ای هم داره رانندگی می‌کنه؟

چارلی، نفس عمیق - لعنتی، گور باباش -

پیاده شو - چارلی، آروم باش -

بچه‌ها، ولش کنید

منو ببین، باید آروم باشی - خفه‌شو، همین‌حالا ساکت شو -

لعنتی، زنده نمی‌مونیم

آروم، آروم

اوه، لعنتی - همه‌تون، خودتون رو نگه دارید -

یه چیزی رو بگیرید، باید راه بیوفتیم

خودتون رو نگه دارید

اون یه سرعت‌گیر کوفتی نیست

لعنتی، گیر کرد - وایسید -

اینجا به چپ بپیچید - آروم، آروم -

به مقصد رسیدید

این چه کوفتیه؟

و بعد از تمام این بدبختی‌ها تازه الان باید پیاده شیم؟

خوش به حالمون

با شماره‌ی سه، یک - من الان آماده‌ـم -

دو، سه

اون چی بود، الان به چی خوردم؟

ستونه بابا

خیلی‌خب، در کجا

در باید چند قدم اون‌ور تر باشه، رفیق

من گم شدم - طرف چپت -

چپ، چپ، گم شدم

یالا، بچه‌ها - من گم شدم -

اوه، اینجا، اینجا - خیلی‌خب، خیلی‌خب -

باز شد، - نه -

خیلی‌خب، صبر کنید، چیزی نمونده

خیلی‌خب، بازش کردم

یالا

خیلی‌خب، وارد شدیم

آهای - ساکت -

من پنجره‌ها رو چک می‌کنم

برو بریم، برو بریم

خیلی‌خب، فکر می‌کنم مشکلی نیست می‌تونید برشون دارید

اوه خدای من

دست بُرد رو زدیم، آره

اجناس کنسرو شده کجاست، - راهروی دوم -

دستمال توالت، - پنج -

گور باباش، مشروبات کجاست، - راهروی هفتم -

فراموش نکنید، زیاد جا نداریم چیزهای فاسدشدنی، و غیرضروری برندارید

وسایل الکترونیکی کجاست، - راهروی شش -

شش، خیلی‌خب، ایول، ممنون

من این کثافت‌کاری رو تمیز نمی‌کنم

ایول

پسر، خوشحالم که اومدم

اینجا حقیقتاً کیفورترین جای دنیاست

می‌دونم، شوخی نمی‌کنی

اینم کادوی جشن حموم بچه‌ـت از طرف من

خب، ممنون

آره

خلاصه، خواهرم در انتظار بچه‌ی چهارمشه

اوه، خدای من، اون یه فرشته‌ست

آره، همین‌طوره

و من همیشه به شکمش دست می‌زنم

آرامش‌بخشه

آره، این حقه‌ی کوچولوی کثیف طبیعته

خواهرت توی ساکرامنتوئه؟

آره - جدی، -

آره

تو چی، تو کجا، بزرگ شدی؟

اوه، بیرون استاکتون

استاکتون - آره -

اسب پرورش می‌دادیم - تو یه مزرعه واقعی، -

خب، بابام یه گاوچرون واقعی بود - پس اینطوری اون حقه‌ی کوچولو رو -

چی، - حقه‌ی کوچولو با شات‌گان رو یاد گرفتی، -

آره، من بچگیِ جالبی داشتم

همم

ولی استاکتون زیادم از ساکرامنتو دور نبود

نه، پایین بزرگراه 99 بود

پایین بزرگراه 99 - دنیاهای متفاوت، درسته، -

با این‌حال می‌تونستیم طور دیگه‌ای آشنا شیم

البته

می‌تونستم پرستارت باشم

پرستار جذابم

فقط بخاطر اینکه قراره همگی‌مون بمیریم داری این رو میگی

احتمالاً

شماها چطور اینقدر خوش‌شانسید؟

هاه؟

سلام

سلام

چه خوابالو

،تمامی خریداران توجه کنید لطفاً به راهروی هفت مراجعه کنید

من یه خبر خیلی خیلی خیلی مهم دارم

خانم‌ها و آقایان، لطفاً - بله، داگلاس -

دلم می‌خوام از این فرصت استفاده کنم و به سلامتی خودمون بنوشم

چون ماها، احتمالاً داریم آخر دنیا رو دوباره

عالی می‌کنیم، آره

پرنده‌ها

منظورم اینه، شما احمق‌ها متوجه نیستید؟

می‌تونیم همین‌جا بمونیم

درست همین‌جا اندازه‌ی یه‌سال نوشیدنی و غذا داریم

اصلاً لازم نیست پولی بدیم و نباید اینجا رو اصلاً ترک کنیم

و اون‌هایی که تو خونه‌ی گرگ هستن، قراره چیکار کنن، از گرسنگی بمیرن؟

بهتر از اینه که خودمون بمیریم

ما تمام چیزهایی که واسه زندگی کردن لازمه اینجا داریم، همه‌چی

هیچ دلیل قانونی، منطقی یا آماری واسه برگشتن به اونجا وجود نداره

خب، این یه دلیل: ما عوضی نیستیم

و اینجا نمی‌مونیم

صدای چیه؟

یکی من رو از اینجا بیاره بیرون - چارلی، چی پشت اونجاست، -

محل بارگیری‌ـه

آهای؟

خواهش می‌کنم بذارید بیام تو

بلند صحبت کن، نمی‌تونم صدات رو بشنوم

لطفاً بذارید بیام تو

چشم‌هاتون رو بگیرید

چی، - می‌خوام در رو باز کنم -

نه - یکی اون‌جاست -

باید در رو باز کنم

خیلی‌خب

خیلی‌خب

خیلی‌خب

آهای، - سلام -

لطفاً درو باز کنید، من گیر افتادم

صبر کن ببینم، این فیله ماهی، تویی؟

چارلی، آره، منم - فیله ماهی کیه، چارلی، -

اونم اینجا توی سوپرمارکت همراه من کار می‌کنه تو قسمت غذاهای دریایی کار می‌کنه

زندان رفته و یکمی دیوونه‌ست، ولی همیشه با من مهربون بوده

چطوری اونجا رفتی، رفیق، - من -

گولم زدن

کی؟

راجع‌به کی حرف می‌زنی، اونجا تنهایی؟

گولم زدن و اینجا ولم کردن تا بپوسم

کی ولت کرده تا بپوسی، از چی حرف می‌زنی؟

بچه‌ها، یه مشکلی هست

یه جای کار می‌لنگه

خواهش می‌کنم بذارید بیام تو - هی، هی، هی -

داری چیکار می‌کنی، فیله ماهی، داری چیکار می‌کنی، رفیق

این رو ببینید، ازتون می‌خواد ببینیدش، بذارید بیام تو

اون خیلی قویه، نمی‌تونم جلوش رو بگیرم

بذارید بیام تو

لعنتی

چارلی، چارلی، چارلی

تو روحش

چارلی، صبر کن

نگاهش کن، چارلی، چه خوشگله

چارلی، - چارلی -

چارلی - چارلی -

اوه، لعنتی - اوه، تو روحش -

تُف

باید بریم

باید راه بیوفتیم، یالا، بریم

بیاید از اینجا بریم

خواهش می‌کنم، لطفاً بذارید بیام تو

اون یارو چطوری اون تو زنده‌ست؟

لطفا بذارین بیام تو

متن انگلیسی بخش

Continue straight.

In half a mile, turn right onto Bay Street.

What is that, -It’s a curb.

It’s just a curb.

It’s a proximity sensor.

Just a speed bump, It’s just a speed bump.

Turn right here.

Are we off the road, -No, there’s something.

I think it must be just a truck, -Just go around.

Keep going around it, -Yeah, yeah, yeah.

What was that?

Is somebody else driving out there?

Charlie, breathe, - Shit, Fuck this shit.

Get the fuck out, -Charlie, Calm down.

Guys, stop touching him.

Look at me, You have to be quiet, -Shut him up.

Fuck, We’re not gonna make it.

Calm down, Calm down.

Oh, shit, - Everybody, hold on.

Hold on to something, Gonna move!

Hold on!

That’s not a fucking speed bump!

Fuck, it’s stuck, -Hold on.

Turn left here, - Slow down, Slow down!

You have arrived.

What the fuck?

And after all this, we’re supposed to get out now?

Lucky us.

On three, One, - I’m ready now.

two, three.

What was that, What did I just hit?

That’s just a pillar.

Okay, Where’s the–

The door should be just a couple of paces up, man.

I’m lost, - Towards your left.

Left, Left, I’m lost.

Come on, you guys, - I’m lost.

Oh, here, Here, - Okay, Okay.

You’re in, -No.

Okay, Wait, Almost got it.

Okay, I got it.

Go on.

All right, We’re in.

Hello, -Shh, Shh!

I’ll check the windows.

Here we go, Here we go.

All right, I think we’re clear, You can take ‘em off.

Oh, my God.

Jack-fucking-pot, -Yeah.

Where are the canned goods, -Aisle two.

Toilet paper, -Five.

Fuck that, Where’s the booze, -It’s in seven.

Let’s not forget, We have limited space, Stick to non-perishables, the necessities.

Where are the electronics, -Go to six.

Six, All right, Cool, Thank you.

I’m not cleaning this shit up.

Sweet.

Boy, I’m glad I tagged along.

This is truly the happiest place on Earth.

I know, You’re not kidding!

It’s, uh, my baby shower gift to you.

Why, thank you.

Yeah.

So, my sister is expecting her fourth, so

Oh, my God, She’s a saint.

Yeah, she is.

And I’m always touching her belly.

It’s calming.

Yeah, it’s nature’s dirty little trick.

Is your sister in Sacramento?

Yeah, -Yeah?

Yeah.

What about you, Where did you– Where did you grow up?

Oh, just outside of Stockton.

Stockton, -Yeah.

We raised horses, -On a real ranch?

Well, my daddy was a real cowboy, -That’s–That’s how you learned your

What, -little shotgun trick.

Yeah, I had an interesting childhood.

Hmm.

Ah, but Stockton wasn’t all that far from Sacramento.

No, Just down 99.

Just down Highway 99, -Worlds apart, right?

Still we could’ve met some other way.

Sure.

Could have been your babysitter.

My hot babysitter.

You’re, You’re only saying that ‘cause we’re all gonna die.

Possibly.

How did you guys get so lucky?

Huh?

Hi.

Hi, there.

So sleepy.

Attention, all shoppers, come to aisle seven, please.

I have a big, big, big, big, big announcement to make.

Ladies and gentlemen, please, -Yes, Douglas.

I would like to take this opportunity to make a toast to all of us

because all of us, collectively, are making the end of the world

great again, Yeah!

Birdies.

I mean, don’t you doofuses get it?

Uh, we could just stay here.

We have a year’s supply of food and drink right here.

We don’t ever have to pay and we shouldn’t ever leave.

And what are they gonna do at Greg’s, Starve?

Better them than us.

We have everything we need to live here, Everything.

There is no statistical, logical, or legal argument for trying to get back there.

We’re not assholes.

And we’re not staying.

What is it?

Somebody let me out of here, - Charlie, what’s behind there?

It’s a loading dock.

Hello?

Please let me in.

Speak up, I can’t hear you.

Please let me in.

Cover your eyes.

What, - I’m gonna open the door.

No, - There’s a person out there.

I have to open the door.

Okay.

Okay, Uh

Okay.

Hello, -Hello.

Please let me in, I’m trapped.

Wait, wait, wait, Is that, Fish Fingers, is that you?

Charlie, yeah, it’s me, - Who’s Fish Fingers, Charlie?

He works here at the supermarket with me, He works in the seafood department.

He’s been to prison and he’s a bit crazy, but he’s always nice to me.

How did you get there, man, -I got.

, I got, They tricked me!

Who’s they?

Who you talking about, Are you there alone?

They tricked me and they left me to rot here.

Who left you to rot, What are you talking about?

You guys, there’s something wrong.

There’s something wrong!

Please let me in, I’m trapped, -Hey, Hey, Hey.

What are you doin’, Fish Fingers, What are you doing, man?

Look at it, It wants you to see it, Let me in!

He’s too strong, I can’t hold him.

Let me in!

Shit!

Charlie, Charlie, Charlie!

Fuck, Ah!

Charlie, wait!

Look at it, Charlie, It’s beautiful.

Charlie, -Charlie!

Charlie, - Charlie!

Oh, shit, - Oh, fuck.

Fuck!

We gotta go.

We gotta move, Come on, Let’s go.

Let’s get out of here.

Please, Please let me in.

How is that guy alive in there?

Please let me in.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.