8بخش

: جعبه پرنده / بخش 8

جعبه پرنده

12 بخش

8بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

بچه‌ها، سرعت رودخونه داره زیاد میشه وقت جلسه‌اس

باید باهاتون درباره‌ی تندآب حرف بزنم

تندآب جاییه که آب خیلی تکون می‌خوره

صداش خیلی زیاده، خیلی خطرناکه

و قراره سخت‌ترین کاری باشه که تا حالا انجام دادیم

و وقتی بهشون رسیدیم یکی از شماها باید کار خیلی مهمی رو انجام بده

یکی از شماها باید نگاه کنه

و کسی که نگاه می‌کنه

باید به من بگه از چه مسیری برم

که من راه درست رو برم

چون اگه من نگاه کنم، موفق نمیشیم

اگه چیزی دیدیم چی؟

من نگاه می‌کنم - نه، نه، نه، نه -

من، من میگم کی نگاه کنه، خب، من میگم

من میگم کی میره من میگم کی نگاه کنه

من میگم کی نگاه کنه

آزمایش می‌کنیم، آزمایش می‌کنیم الو، الو، کسی اون بیرون هست؟

الو، آزمایش می‌کنیم یک ، دو، سه، الو؟

آزمایش می‌کنیم

عاشق این آهنگم - من هم -

من هم - من هم -

راستش تا حالا نشنیده بودم - همم -

ممکنه درد کاذب باشه، آره، - خیلی‌خب -

ما میریم بالا توی اتاق خواب

ما به حوله، اسفنج، قیچی و کلی آب نیاز داریم

چند سطل آب چیزی نیست، چیزی نیست

چیزی نیست

چیزی نیست

آروم باش، هواتو دارم

چیزی نیست، چیزی نیست

قیچی‌ها توی، کشوـه کنار دست چپت، آره

خیلی‌خب، بچه داره به دنیا میاد - نه، به دنیا نمیاد -

به دنیا نمیاد - قطعا داره به دنیا میاد -

با من بیا، با من بیا - به دنیا نمیاد -

داره به دنیا میاد، بریم، زود باش، هی

باید آب ببرم - آب رو ما می‌بریم -

خیلی‌خب، شروع کنیم

شما دو تا کارتون عالیه - خفه‌شو -

یه بار دیگه

زود باش، زود باش

چیزی نیست، چیزی نیست

پسره

اوه

نه

اونوقت خاله جونت فکر می‌کرد دختری

هی، تازه وارد، تازه وارد، بذار بیام تو

فقط بیا و در رو باز کن زود باش

بذار بیام بیرون، داری چیکار می‌کنی؟

چیه؟

داری چیکار می‌کنی؟

گری؟

گری

هی

تام، پرنده‌ها رو گذاشت تو یخچال

تام، بهت گفتم که این یارو دیوونس

گر

تام، تفنگ رو بردار

اون دیوونس

داری چه غلطی می‌کنی، ما گذاشتیم بیای تو این خونه، ما گذاشتیم

نه، نه، لعنتی

ای عوضی می‌دونستم تو یه دیوونه‌ی تخمی هستی

ای کثافت آشغال، ما جونت رو نجات دادیم

لعنتی

دیگه تمومه - همینه، همینه -

آره، آره

آره

اوه

تو موفق شدی،‌ مامان موفق شدی

اوه

سلام

خیلی قشنگین

اون پایین چه خبره؟

میشه ببینم؟

خیلی قشنگه

ممنون

میشه بچه‌ی تو رو هم ببینم؟

وای

همم

ممنون

اینو ببین

اینو ببین

المپیا، چشماتو ببند - قشنگ نیست، -

نه، برای چی داری این کار رو می‌کنی، گری، لطفا این کار رو نکن

ببین - گری، لطفا این کار رو نکن -

بچه رو نشون بده، بچه رو نشون بده - نه، نه، نه، المپیا -

المپیا، چشمای بچه رو ببند

المپیا

میبینی؟

بچه رو نشون بده - المپیا، بذار بچه‌ات رو ببینم -

تو اونقدرام بد نیستی - المپیا، بذار بچه‌ات رو ببینم -

چشمای بچه رو ببند بذار بچه‌ات رو ببینم، فقط یه دقیقه

المپیا، بذار یه دقیقه بچه‌ات رو نگه دارم

فقط یک دقیقه

بذار یک دقیقه نگه‌ش دارم، باشه؟

یک دقیقه - ببین -

باشه - ببین -

ببین

نه، نه، خواهش می‌کنم، نه

ببینش، ببینش - نه، نه، نه، نه، نه -

متن انگلیسی بخش

You guys, the river’s speeding up, It’s time for a meeting.

I need to talk to you about the rapids.

The rapids are where the water gets very bumpy.

It’s very loud, It’s very dangerous,

and it’s gonna be the hardest thing we have ever done.

And when we reach them, one of you is gonna have a very important job.

One of you is gonna have to look.

And the person who looks,

they have to tell me which direction to steer into

so that I go the right way.

Because if I look, we won’t make it.

What if we see something?

I’ll do it, -No, no, no, no.

I’m– I’m the one who will say who looks, okay, I say it.

I’ll say who goes, I’ll say who looks.

I say who looks.

Testing, Testing, Hello, Hello, Is anyone out there?

Hello, Testing, one, two, three, Hello?

Testing.

I love this song, -Me too.

Me too, -Me too.

I’ve never actually heard it before, -Hmm.

It could be a false alarm, right, - All right.

We’re going upstairs to the bedroom.

We need towels, sponges, um, scissors, and lots of water.

Buckets of water, It’s okay, It’s okay.

It’s okay.

It’s okay.

Take it easy, I’ve got you.

It’s okay, It’s okay.

Ah, the scissors are in the, um, drawer by the side of your left hand, Yeah.

Okay, so the baby’s coming, -No, not happening.

Not happening, - It’s definitely coming.

Come with me, Come with me, -This is not happening.

It’s happening, Let’s go, Come on, Hey.

I have to do the water, -We’ll do the water.

Okay, here we go.

You two are doing great, -Oh, shut up.

One more time.

Come on, Come on.

It’s okay, It’s okay.

It’s a boy.

Oh.

No.

And your auntie thought you’d be a girl.

Hey, new guy, New guy, let me in.

Just come and unlock the door, Come on.

Let me out, What are you doing?

What?

What are you doing?

Gary?

Gary!

Hey.

Tom, He put the birds in the freezer.

Tom, I told you he’s fucking crazy.

Ga–

Tom, Get the shotgun.

He’s crazy.

What the fuck are you doing, We let you into this house, We let–

No, No, Fuck.

Fucking asshole, I knew you were a fucking lunatic.

You fucking piece of shit, We saved you.

Fuck!

Almost there, - That’s right, That’s right.

Yes, Yes!

Yes.

Oh.

You did it, Mama, You did it.

Oh.

Hello.

You look so beautiful.

What’s going on down there?

Can I see?

So beautiful.

Thank you.

Can I see yours?

Wow.

Hum.

Thank you.

Look at this.

Look at this.

Olympia, cover your eyes, - Isn’t it beautiful?

No, Why are you doing this, Gary, please don’t do this.

Look, -Gary, please don’t do this.

Show the baby, - No, no, no, Olympia.

Olympia, cover the baby’s eyes.

Olympia.

See?

Show your baby, - Olympia, let me see your baby.

You’re not so bad, -Olympia, let me see your baby.

Keep the baby’s eyes covered, Let me see your baby, just for one minute.

Olympia, let me hold your baby just for one minute!

Just one minute.

Let me hold her for one minute, okay?

One minute, - See.

Okay, - See.

See!

No, Oh, no, Oh, please, no, Oh!

See it, See it, -No, no, no, No, no, no.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.