9بخش

: جعبه پرنده / بخش 9

جعبه پرنده

12 بخش

9بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

هی، مالوری

بچه‌ها رو بده به من

بچه‌ها رو بده به من

بچه‌ها رو بده وگرنه خودم می‌گیرمشون

هی، عوضی

هی

تو اینجا چیکار می‌کنی؟

اومدی ببینی؟

چشمات رو باز کن

وحشت نکن

منو نگاه کن، منو نگاه کن

منو نگاه کن، منو نگاه کن

آخ

متاسفم

متاسفم که نتونستی ببینی

قشنگه

خیلی قشنگه

متاسفم

دنیا رو پاک می‌کنه

لطفا نکن، لطفا با ما کاری نداشته باش لطفا نزدیک ما نشو

لطفا، لطفا، لطفا، لطفا

لطفا این کار رو نکن، این کار رو نکن لطفا این کار رو نکن

چیزی نیست، چیزی نیست، چیزی نیست

به صداها گوش کنید

،به صداها گوش کنین یا نرم‌تر هستن یا صدا بلندتره

به این گوش کنین

گوش بدین

اگه بلندتره یعنی توی فضای باز هستین، میشنوین؟

،ولی اگه صدا نرمتر باشه یه چیزی جلوی شماست

خواهش میکنم، کسی هست، الو، الو؟

الو؟

الو؟

نگاش کن، آره

اینجا چیزی نیست

بریم یه جای دیگه - وقت لعنتی -

هی - هی -

چی شده؟

بازم صداشون رو شنیدم

چی؟

چندتاشونو

که رانندگی میکردن و میچرخیدن

جوری رانندگی میکردن انگار چشماشون رو نبسته بودن

خیله خب

دیگه تنهایی جایی نمیریم

باشه

این چیه؟

فکر کردم ازش به عنوان یه سیستم هشدار دهنده برای بچه‌ها استفاده کنیم

اگه توی دردسر باشن، زنگ بزنن - درسته، خوبه -

الو؟

الو؟

کسی هست، الو؟

امتحان میکنم، امتحان میکنم

اگر کسی صدامو میشنوه، لطفا جواب بده

الو، - الو -

کی هستی؟

من ریک هستم

تو کی هستی؟

ریک، من تام هستم

ما یه پایگاه داریم

، یه مجتمع با غذای کافی

ما یه جامعه داریم

اینجا امنه

ما کنار آخر رودخونه‌ایم

شما کجایین، - جوابشو نده -

نزدیک معدن پایک

خدایا، خیلی فاصله دارین چند نفرین؟

چهار تا

بچه هم دارین؟

نه، چیزی نگو - چیزی نیست، چیزی نیست -

نه، چطور؟

،چون سریعترین راه به اینجا ،از طریق رودخونه هست

و فکر نمیکنم همراه با بچه موفق بشین

صبرکن، رودخونه؟

تا میتونی به پایین رودخونه بیا

اینقدر بیا تا به تندآب برسی

اونجا جریان آب سریعه، خطرناکه

چند نفر رو اونجا از دست دادیم

باید به وضوح ببینی

یعنی چی، - منظورت چیه به وضوح، -

باید اطراف رو نگاه کنی

بهت گفتم - ریک، ما چشمبند داریم -

نمیتونیم نگاه کنیم

خوشحالم که اینو گفتی

یکی باید نگاه

برای یک سفر دو روزه آماده بشین با توجه به سرعت رودخونه

برای مدت بیشتری تغذیه همراهتون باشه

بعد از تندآب چجوری پیداتون کنم؟

صدای پرنده‌ها رو میشنوی

کلی پرنده داریم دنبال صداشون بیا

،پایین یه خاک‌ریز کوچیک یک دیوار با یه دروازه پیدا میکنین

اون ، ماست

چیه اوناست، - چیه شماست، -

ریک؟

ریک؟

ممکنه واقعی باشه

نه - ممکنه درست باشه -

ممکنه” بدردمون نمیخوره” - اگه ریک بتونه کمکمون کنه چی، -

و اگه ریک یکی از اونا باشه چی؟

هان؟

از پرنده‌ها خبر داشت

اوه خدای من، گری هم درباره پرنده‌ها میدونست و گذاشتشون توی فریزر

باورم نمیشه واقعا داری بهش فکر میکنی

غذای تموم خونه‌ها تموم میشه باید همش حرکت کنیم

واقعا فکر میکنی خودم نمیدونم، فکر کردی خودم نمیدونم؟

،وقتی کوچیک بودم یه قایق دقیقا همین شکلی داشتیم

،و هر تابستون میبردیمش به دریاچه

هر تابستون

اگه میدیدین عاشق اونجا میشدین کلی درخت داشت، کلی گُل

،آبش گرم بود ابر توی آسمون بود

همه توی آب بازی میکردیم همه بچه‌ها، همه کودک‌ها

توی ساحل بالا و پایین میپریدیم

توی دنیا بچه‌های دیگه هم وجود داشتن؟

آره، درست مثل شما، مثل تو

مثل تو

یه روز، یک درخت بلوط خیلی خیلی بزرگ دیدیم

از این خونه هم بزرگتر بود

اینقدر بزرگ بود که نمیشد بالاش رو دید

حدس بزنین چیکار کردیم، - ازش بالا رفتین -

ازش بالا رفتیم، بله، بالا رفتیم

اینقدر بالا و بالا رفتیم تا به آخرش رسیدیم

حدس بزنین وقتی بالاش رسیدیم چی دیدیم؟

پسر، دختر، وقت خوابه

ولی تام داره قصه میگه

مل، بذار فقط، تقریبا آخرشه - دیگه تکرار نمیکنم، یالا -

دختر، بیا

همین الان

بیا

الان

رخت خواب

چیکار میکنی، - تو چیکار میکنی، -

حالا فکر میکنن میتونن برن بیرون و با بچه‌های جدید از درخت‌ها بالا برن

و پروانه و گُل و این مزخرف‌ها رو ببینن - یه قصه‌ست همش -

قصه نیست، دروغه

،چون اونا هرگز قرار نیست از درخت بالا برن هرگز قرار نیست دوست جدید پیدا کنن

چرا کاری میکنی که اینا رو باور کنن، - چونکه باید به یه چیزی باور داشته باشن -

اگه چیزی برای باور بهش نداشته باشن پس دارن چیکار میکنن؟

زنده میمونن - زنده موندن که زندگی کردن نیست -

اگه به تو گوش بدن که میمیرن

زندگی فقط الانِ آدم نیست چیزی که در آینده میتونه باشه‌ست، چیزی که میتونی بسازی

به آرزوها و رویاهایی احتیاج داری که ممکنه هرگز به واقعیت تبدیل نشن

باید جوری بهشون عشق بورزی که انگار ممکنه هر لحظه از دستشون بدی

اونا سزاوار رویا داشتن هستن، سزاوار عشق سزاوار امید، سزاوار مادر داشتن

اونا سزاوار یک مادر هستن

حتی اسمشون رو هم انتخاب نکردی، مل اسمشون پسر و دختره

بهش فکر کن

هر تصمیمی که گرفتم برای اونا بوده

تک تک تصمیماتم

متن انگلیسی بخش

Hey, Malorie.

Give me the children.

Give me the kids.

Give me the children or I’ll take them!

Hey, asshole.

Hey.

What are you doing here?

Have you come to see?

Open your eyes.

Don’t be frightened.

Look at me, Look at me.

Look at me, Look at me!

Ow.

I’m sorry.

I’m sorry that you didn’t get to see.

It is beautiful.

So beautiful.

I’m sorry.

It shall cleanse the world.

Please don’t, Please don’t hurt us, Please stay away from us.

Please, Please, Please, Please.

Please don’t do this, Don’t do this, Please don’t do this.

It’s okay, It’s okay, It’s okay.

Listen to the clicks.

Listen to the sounds, if they’re softer or louder.

Listen to this.

Listen.

If they’re louder, you’re in an open space, Do you hear that?

But if they’re softer, something is very close.

Please, Anyone, Hello, Hello?

Hello, hel–

Hello?

Check it out, Yeah.

There is nothing here.

Let’s go to another spot, - Fucking time.

Hey, -Hey.

What’s wrong?

I heard some of them again.

What?

A few of ‘em

driving around.

Driving around like they’re not blindfolded.

Okay.

No more runs alone.

Okay.

What’s this?

I was thinking like a warning system for the kids.

If they’re in trouble, ring the bell, -Right, That’s nice.

Hello?

Hello?

Is anyone there, Hello?

Testing, Testing.

If there is anyone there, please respond.

Hello, - Hello.

Who is this?

My name is Rick.

Who is this?

Rick, this is Tom.

We have a place.

A compound with enough supplies–

We have a community.

It’s safe here.

We’re down by the river’s end.

Where are you, - Don’t answer that.

Near Pike’s Quarry.

Jesus, You’re a ways away, How many of you are there?

Four of us, -Hmm-mm.

Are any of them children?

Don’t, do not say anything, -It’s okay, It’s okay.

No, Why?

Because the fastest way to get here is by the river,

and I don’t think you could make it with kids.

Wait, the river?

Float downstream as far as you can.

Stay on the water until you hit the rapids.

The water is fast there, It’s dangerous.

We’ve lost some people.

You need to see clearly.

What does that mean, -What do you mean, see clearly?

You will have to look.

I’m telling you, -Rick, we’ll have blindfolds on.

We can’t look.

I’m glad you said that.

Someone will have to take a–

Prepare for two days’ journey at the pace of the river’s current.

Bring supplies for longer.

How do I find you after the rapids, Rick?

You’ll hear the birds.

We’ve got a lot of them, Just follow the sound to us.

Down a small embankment, you’ll find a wall with a gate.

That’s our–

That’s their what, -That’s our what?

Rick?

Rick?

It could be real.

No, -Could be the truth.

Could be is not good enough, -What if Rick could help us?

And what if Rick is one of them?

Huh?

Wait, he knew about the birds.

Oh, my God, Gary knew about the birds and he put them in the freezer.

I cannot believe you’re actually thinking about this.

Every house has run out of food, We have to move.

You really don’t think I know that, You don’t think I know that?

When I was little, we had a boat just like this.

And every single summer, we would take it to the lake.

Every summer.

You guys would have loved it up there, They had trees, They had flowers.

The water was warm, the clouds were in the sky.

We’d all play in the water, All the kids, all the children.

We would all just run up and down the shore.

There were other children in the world?

Yeah, just like you, Just like you.

Like you.

One day, we saw this really, really big oak tree.

It was bigger than this house.

It was so big and old, I couldn’t see the top of it.

Guess what we did, -Climbed it.

We climbed it, Yes, we climbed it.

We climbed it and climbed it until we got to the top.

Guess what we saw when we got to the top?

Boy, Girl, Time for bed.

But Tom’s telling a story.

Mal, let me just– We’re almost done, -I’m not gonna say it again, Come on.

Girl, come on.

Right now.

Come on.

Right now.

Bed!

What are you doing, - What are you doing?

Now they think they’re gonna go outside and climb trees with all these new kids

and see butterflies and flowers, -It’s a story.

It’s not a story, It’s a lie.

Because they’ll never climb trees, they are never gonna make new friends.

Why make them believe that, -They have to believe in something.

What is this for if they don’t have anything to believe in?

So that they survive, -Surviving is not living.

They’re gonna die if they listen to you!

Life is more than just what is, It’s what could be, What you could make it.

You need to promise them dreams that may never come true.

You need to love them knowing that you may lose them at any second.

They deserve dreams, They deserve love, They deserve hope, They deserve a mother.

They deserve a mother.

You haven’t given them names, Mal, Their names are Boy and Girl!

Think about that.

Every single decision I have made has been for them.

Every single one.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.