ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی ۲

10 فصل

بخش 03

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

.هي فلينت، پيامت رو گرفتم

اوه، نه، چه اتفاقي برات افتاده؟

.فلينت، هر کسي توي تلويزيون ملي مسخره ميشه

مساله زياد مهمي نيست

…آره، ولي هر کسي روبروي

.قهرمان زمان بچگيش مسخره نميشه

…ديگه هيچ‏وقت نميتونم يه مخترع بزرگ

.تو چشم‏هاي چستر باشم

…مامان اين روپوش آزمايشگاه رو بهم داد

چون هميشه روياي اين رو داشت که .ميتونم کارهاي بزرگي انجام بدم

فکر ميکنم ديگه نتونم اين کار رو کنم

.ديگه خيلي داري خودت رو ناراحت ميکني

.فلينت، تو به تاييديه چستر نيازي نداري

تو همچنان ميتوني

دنيا رو …يه مکان بهتر بکني

.حتي بدون جليقه نارنجي

.اين جليقه‏ها رو درک نميکنم هيکلت رو مي‏پوشونه و بازوهات رو ول ميکنه به امون خدا؟

…اگه واقعا برات مهمه به نظر کسايي که واقعا بهت اهميت ميدن

توي روپوشت .واقعا عالي جلوه ميکني

.شب‏بخير آقاي لاکوود

.شب‏بخير، عزيزم

.هي، ببين، پسرم

.اين يارو چستر وي

بهمون قول داد که قبل از اينکه …چشم روي هم بذاريم برميگرديم، خوب

مطمئنم که زياد اين کار رو کرديم ولي برنگشتيم خونه

…پس ميگم که تو، من و دوستات

.قايق رو برداريم .ميتونيم هر روز بريم ماهيگيري

…و اگه هنوز جزيره به هم ريخته‌ست

.خودمون ميتونيم تميزش کنيم

.بابا، خواهش ميکنم. من از ماهيگيري خوشم نمياد

و تميز کردن؟ تو براي اين کارها .ديگه خيلي پير شدي

.من فقط 49 سالمه

.فلينت لاکوود، لطفا

…اوه، فلينت. آم

يه دونه…ميشه يه لحظه بياي دم در، لطفا؟

.فکر کنم همون ميمون‏ست توي پوسترت

!چي؟ نه! واي

بارب؟

.ساکت

.روز به خير

…بايد بگم که بايد يه چيز خيلي مهم رو

.باهات در ميون بذارم

.سازمان ليو

چستر وي ميخواد منو ببينه؟

.دنبالم بيا

.واو

.آه. لاکوود جوان

.چستر وي، قربان

.من ميتونم همه چي رو توضيح بدم

فکر کردم قراره با چستر وي .واقعي ملاقات کنم

.همين کارو ميکني

.اوه، من نه. اون

.آره، خودمم

.از اين بابت متاسفم

هولوگرام‏هام و من يک .جلسه مهم هم‏فکري داشتيم

!آه!آقاي وي! شما واقعي هستين …خيلي هيجان زده‏ام که اينجام

و ميتونم از اين فرصت استفاده کنم .تا بهتون اختراع‏هام رو نشون بدم

آروم باش. آروم باش به اين دليل تو رو اينجا نياوردم

…برنامه تميزکاريمون در سوالو فالز

.با مشکلات غيرقابل پيش‏بيني روبه‏رو شده

…اين يه عکسه از

.قبل از اينکه تميزکاري رو شروع کنيم

.و اين يکي مربوط به سه روز پيشه

اوضاع بدتر ميشه، فلينت

.فقط دو تامون باقي مونده .به کمک احتياج داريم

اون ديگه چيه؟

.پنيري

…به نظر مياد که يه چيزبرگر زنده‏ست

با پاهاي سيب‏زميني سرخ‏کرده .و چشم‏هايي از دونه‏هاي کنجد

غذاي زنده؟

اوه، نه.اين فقط ميتونه .يه دليل داشته باشه

…فلدسمدفر از انفجار جون سالم به در برده

.و هنوز داره کار ميکنه

.اين چيزيه که منو بيشتر از همه نگران کرده

اونا دارن تلاش ميکنن که .شنا کردن ياد بگيرن

…اگه موفق بشن

…و به زمين‏هاي اصلي برسن

تمام يادواره‏هاي سراسر جهان رو …به نابودي خواهند کشيد

…از جمله يادواره‏اي که

.طوفان غذاييت نابود نکرد

!بانوي آزادي ديگه نه

.بايد فلدسمدفر رو نابود کنم ولي چجوري؟

خوب، دانشمندهاي من .اين رو اختراع کردن

.بي‏‏اس-يواِس‏بي .”يا “بسوب

.دکمه دوشاخه ايست سيستماتيک جهاني

…دقيقا. ماشين و هر چيزي که

.به وجود آورده رو نابود ميکنه

.ولي نميتونيم فلدسمدفرت رو پيدا کنيم

همه جا رو گشتيم ولي موفق نشديم

.چستر، من دستگاه رو پيدا ميکنم !خودم اختراعش کردم. خودم ميتونم اوضاع رو درست کنم

!عاليه

ولي مطمئني که ميخواي اين کار رو تنهايي انجام بدي؟

!آره وايسا ببينم، گفتين “تنهايي”؟

.پس قبول کردي

اگه موفق بشي، براي من .بيشتر از يه دانشمند ميشي

.قهرمان من خواهي بود

قهرمان شما؟

.درسته، قهرمان من

.مأموريتت بايد محرمانه باقي بمونه

نميخوايم که در سراسر جهان .رعب و وحشت ايجاد کنيم

…نبايد به هيچ کسي بگي

.حتي دوستان و اقوام نزديکت

.قربان، به هيچ کس نميگم

!سم! سم، سم، سم

!بايد يه رازي رو بهت بگم! سم

خبرهاي بزرگ. من دارم برميگردم سوالو فالز …براي اينکه فلدسمدفر رو نابود کنم

که داره هيولاهاي غذايي …ترسناک درست ميکنه

…که دارن ياد ميگيرن شنا کنن

!تا بتونن به بانوي آزادي حمله کنن

سم؟

وايسا، ميخواي تنهايي بري؟

.آره. ولي لطفا به بابام نگو

…اگه بفهمه که دارم برميگردم سوالو فالز

.اون هم ميخواد همراهمون بياد

.خوب، من که ميام

چي؟ نه! من به چستر وي .قول دادم که تنهايي ميرم

هيچ راهي نداره، مگه نه؟

.نه - .وايسا -

…سم، قراره خيلي خطرناک باشه

.و احتمال مرگمون زياده

.براي همينه که به کمک نياز داريم

کافه لاته سه طعم موکاچينو

با سبوس بدون چربي و خرده‌هاي جوز؟

ميخوام يه چيز قوي سفارش بدم

صبر کن نوبتت بشه، بچه زرنگ

فلينت لاکوود و سم اسپارکس

!و استيو

ارل، به کمکت احتياج داريم

سوالو فالز پر شده از هيولاهاي غذايي خطرناک

هي، قهوه‌ي من کجاست؟

قهوه؟ من که قهوه خونه چي نيستم !من يه پليسسسم

!بزن بريم

من هم ميتونم بيام، بابا؟

پسر، تو فرشته‌ي کوچولوي خوشگل عزيز مني

اما نميتونم بذارم باهام بياي

نه تا زماني که اولين موي سينه‌ات در بياد

من موي سينه دارم

درست مثل موي خودمه

يه لحظه صبر کن

اين که موي سينه نيست

اين رويه‌ي کيک فنجونيه

به مامانت بگو که خونه‌مون رو پس ميگيرم

چه خبر؟

اسفنج

انبر

سمبه

ماني، ما کمک ميخوايم

ميتونم بي خيال همه چي بشم

دوربين

جوجه و سوشي خنک بخوريد

!هوووو

!هي، جوجه برنت - !حاضر -

!قد قد قدا

سوالو فالز در خطره کمکمون ميکني؟

حتما

فقط يه نفر ميخوام که به جام وايسه

متشکرم درخت جون

بسيار خب، رفقا

با دستگاه خواروبار رسانم !به جزيره سفر ميکنيم

خب، کي ميخواد اول بره

گرسنه - بله استيو -

گرسنه‌ي ماجراجويي

توي جزيره ميبينمت همکار شجاع آزمايشگاه من

!ترسناک

!کار کرد

!موز! موز! موز !استـ….يـ….و

فکر کنم فقط غذا رو منتقل ميکنه بايد اين اشکالش رو رفع کنم

عليک سلام، ناخدا پسرم

بابا - !آقاي لاکوود؟ -

بابا.نه! از کجا ميدونستي ما اينجاييم؟

از داخل خونه ميديدمت

فلينت، اگه ميري خونه من هم ميرم

بابا. جزيره خيلي خطرناکه

من توي اون جزيره به دنيا اومدم توي همون جزيره هم ميميرم

درست مثل مادرت

بعلاوه، من اونجا رو مثل کف دستم ميشناسم

ميخوام کمک کنم - !نه -

فلينت. بذار کمک کنه - اون يه قايق داره -

که دوبرابر قايق‌هايي است که ما نداريم

بسيار خب اما اگه از دستگاه خوارباررسان استفاده ميکرديم

زودتر ميرسيديم

!استيو

آه…باشه…باشه !با قايق ميريم

!حرکت ميکنيم

ما و اين کشتي بشکسته دريغ

متن انگلیسی فصل

Hey, Flint, I got your message.

Oh, no, what happened to you?

Flint, everyone gets humiliated on national television.

It’s not that big a deal.

Yeah, but not everyone gets humiliated

in front of their childhood hero.

I’ll never be a real inventor

in Chester’s eyes.

Mom gave me this lab coat because

she always dreamed I’d do great things.

Now I guess I won’t.

Now that’s a big bucket of churn.

Flint, you don’t need Chester’s approval.

You can still make

the world a better place without an orange vest.

I don’t get vests.

Is it winter on your torso and summer on your arms?

For what it’s worth, the people who really care about you

think you look great in your lab coat.

Good night, Mr. Lockwood.

Good night, my dear.

Hey, look, son.

This Chester V guy.

He promised us we’d be home before we know it. Well,

we darn sure know it and we’re not home.

So I say you, me and your friends,

we take the boat. We can go fishing every day.

And if there’s still a mess on the island, we can go clean it up ourselves.

Dad, please. I’m not into fishing.

And cleanup? You’re way too old to be doing that kind of work.

I’m only 49.

BARB, Flint Lockwood, please.

Oh, Flint. Um…

There’s. Could you come to the door, please?

I think it’s that monkey in your poster.

What? No!

Ahh!

Barb?

BARB, Shh.

Good day.

I’m afraid I have something very important to discuss

with you.

WOMAN, ON RECORDING Live Corp.

Chester V wants to see me?

Follow me.

FLINT, Whoa.

GASPS

Ah. Young Lockwood.

Chester V. Sir.

I can explain everything.

I thought I was gonna meet the real Chester V.

You are.

ALL, Oh, not me. Him.

CHESTER, Yes, it’s me.

Sorry about that.

My holograms and I were having an urgent brainstorming session.

Aah! Mr. V! You’re real!

I’m so excited to get this opportunity to show you my inventions.

Hold on. Hold on. That’s not why I brought you here tonight.

Our cleanup operation back on Swallow Falls

has met with unexpected complications.

This is a photograph

before we began our cleanup.

And this was three days ago.

It gets worse, Flint.

There’s only two of us left. We need help.

What is that thing?

Cheesy.

It appears to be a living cheeseburger

with french fry legs and sesame seed eyes.

Living food?

Oh, no. This could only mean one thing.

The FLDSMDFR survived the explosion,

and it’s still operating.

This is what worries me most.

They’re trying to learn to swim.

If they succeed and

get to the mainland,

they will destroy monuments all around the world

including the one monument

your food storm didn’t destroy.

Not Lady Liberty! I’ve gotta destroy the FLDSMDFR. But how?

Well, my Thinkquanauts have invented

this.

The BSUSB.

Or BSUSB.

A Bifurcating Systematic Universal Stop Button!

Precisely. It would destroy the machine

and everything it created.

But we cannot find your FLDSMDFR.

We’ve searched everywhere

and failed.

Chester, I’ll find the machine. I invented it. I can fix this!

Brilliant!

But are you sure you want to take this on alone?

Yes! Wait, did you say alone?

Alone it is, then.

If you succeed, you’ll be more than just a Thinkquanaut.

You’ll be my hero.

Your hero?

Yes, my hero.

Your mission must be kept a secret.

We don’t wanna create a worldwide panic.

You mustn’t tell anyone, not even your closest friends and family.

Sir, I won’t tell a soul.

Sam! Sam, Sam, Sam! I gotta tell you a secret! Sam!

Big news. I’m going to Swallow Falls to destroy the FLDSMDFR,

which is creating deadly food monsters,

which are trying to learn to swim so they can attack Lady Liberty!

Sam?

Wait, you’re doing this alone?

Yeah. Please don’t tell Dad. If he finds out I’m going back to Swallow Falls,

he’s gonna wanna come too.

Well, I’m coming.

What? No! I promised Chester V I would go alone.

There’s no talking you out of this?

Nope. Wait.

Sam, it’s gonna be deadly dangerous with a good chance of death.

And that’s why we’ll need help.

EARL, Triple decaf mochaccinobobalatte

with skim soy and nutmeg sprinkle?

FLINT, I’d like to order something strong.

Wait your turn, fancy pants.

Flint Lockwood

and Sam Sparks!

And Steve too!

Juicy! Earl, we need your help.

Swallow Falls is overrun with deadly food monsters.

MAN, Hey,

where’s my coffee? Coffee? I’m not a barista,

I’m a polista!

GROANS

Let’s ride!

Can I come too, Dad?

Son, you are my beautiful, precious little angel.

But I cannot let you come with me.

Not until you get your first chest hair.

I have chest hair.

It’s just like mine.

Wait a minute.

That’s not a chest hair.

That’s cupcake frosting.

Tell your mom I’m getting our home back.

What’s up?

Sponge.

Forceps.

A swab.

Manny. We need your help.

I can drop everything.

Camera.

Chick ‘n’ sushi Get it while it’s cold

Hoo!

Yo, Chicken Brent!

In the flesh.

Bagawkoh!

Swallow Falls is in trouble. Will you help us?

You bet I will. I just need someone to cover my shift.

Thanks, tree.

FLINT, Okay, gang.

We’ll be traveling to the island using my Grocery Deliverator!

All right, who wants to go first?

Hungry.

Yes, Steve, hungry for adventure.

See you on the island, my brave lab partner.

Afraid!

It worked!

Banana! Banana! Banana! Steve!

I guess it only works on food. I gotta fix that.

Ahoy there, skipper, my boy.

Dad. ALL, Mr. Lockwood?

Dad, no. How did you know we were here?

I could see you from the apartment.

Flint, if you’re going home, so am I.

The island’s gonna be very dangerous…

I was born on the island, and I wanna die on that island, just like your mom.

Besides, I know that place like the inside of a tackle box. I wanna help.

No! Flint, let him help.

The man does have a boat.

Which is twice as many boats as we have.

Fine. But we’ll get there faster

if we use the Grocery Deliverator.

Steve! Aah!

Okay, okay, we’ll take the boat!

Shoving off!

Ninetynine buckets Of chum on a boat

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.