ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی ۲

10 فصل

بخش 08

توضیح مختصر

 • زمان مطالعه 0 دقیقه
 • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

تو به هیچکس درباره‌ی هیچی هشدار نمیدی.

اوه، لعنت بر شیطون.

با شکوهه.

“فلدسمدفر” باید این بالا باشه.

یه سقوط ناخوشایند.

کار رو تموم کن، “لاکوود”.

بله قربان.

آاااه.

اوه.

رسیدم.

“فلدسمدفر”.

ببین، شرمنده که باید اینکار رو باهات بکنم …

اونم دوباره.

ولی نمیتونم بذارم که عنکبوت پنیریهای شناگرت …

مجسمه ی آزادی یا دنیا رو نابود کنن.

شیرینی اسفنجی.

اونا مثل خونواده میمونن.

حق با “سم” بود.

این یه اشتباهه.

اوه، عزیزم.

 • قربان! قربان؟
 • ایناهاشش.

 • صبر کن.
 • با همه‌ی زیباییش.

“چستر”، ببین، من نمیتونم اینکار رو بکنم.

 • اوه، باشه. خودم اینکار رو میکنم
 • چی؟ صبر کن.

“چستر”، صبر کن. نمیتونیم نابودش کنیم.

 • آخ.
 • “لاکوود”، منو ول کن.

نه، قربان نمیتونم بذارم که اینکار رو بکنید.

نه! نه! نه!

“لیوکورپ”

“بی اس یو اس بی” اینو دوباره برنامه ریزی کرد؟

قرار نبود که “بسوسب” دستگاه رو خاموش بکنه.

“بی اس یو اس بی”؟ تابلوئه که.

دستگاهت چیزیه که تمام مدت میخواستم.

تو بهم دروغ گفتی.

البته که بهت دروغ گفتم.

میدونستم که آخر سر گول این موجودات رقت انگیز رو میخوری.

ولی تو الگوی من بودی.

تمام زندگیم تو رو سرمشقم قرار دادم.

میخواستم که مثل تو باشم.

اوه، “لاکوود”. من فقط ازت سوءاستفاده کردم …

که اختراعت رو مال خودم بکنم.

ما آماده ایم.

عملیات تیکه تیکه و ریز کردن رو شروع کنید.

و حالا که چیزی که میخواستم بدست آوردم …

دیگه تو رو لازم ندارم.

متاسفانه مجبوریم که تو رو اخراج کنیم.

صبر کن، صبر کن. نه، نه، خواهش میکنم.

این طبیعی نیست.

نه، نه، نه.

آروم باشین بچه ها. گریه نکن.

هان؟

اگه من و تو …

فکرهای بکرمون رو بریزیم رو هم …

از اینجا خارج میشیم.

 • “استیو”؟
 • تا حالا به ذهنت رسیده که …

شاید این “استیو لاکوود” فقط یه میمون باشه؟

“ارل”، چرا اینو درباره‌ش گفتی؟

چرا اصلا همچین حرفی زدی؟

معلومه که اون فقط یه میمونه. شماها چقدر احمقین.

کسی نباید به یه میمون اعتماد کنه.

“چستر” فکر میکنه که تو یه میمونی.

خب، من یه بوزینه ام. “چستر” میدونه.

ولی اون تو رو میمون صدا کرد.

اووه!

حقیقت داره، تو رو میمون صدا کرد.

داشت شوخی میکرد.

“چستر” بهترین دوست منه.

اگه “چستر” واقعا دوست توئه …

هنوزم تو رو میمون صدا میکنه؟

ان وو! ان وو!

“فلینت”.

بابا.

چه اتفاقی افتاده پسرم؟ قیافه ات داغون شده.

 • اینا چشونه؟
 • اینا جونم رو نجات دادن.

گذاشتم که “چستر” دستگاهم رو بدزده …

و الان داره عملیات تیکه تیکه و ریز کردن رو شروع میکنه.

بیخیال پسرم. حرفات اصلا با عقل جور در نمیاد.

ببین، “چستر” قراره که تمام حیوونات غذایی رو از بین ببره.

دوستام سعی کردن بهم بگن که اینا حیوونای خوبی ان …

ولی به حرفاشون گوش ندادم.

به هرچی که دست میزنم خراب میشه.

ان وو!

“بری”؟

ان وو!

“بری”، خیلی ببخشید که درباره ات بد قضاوت کردم.

باید به حرفای “سم” گوش میدادم.

“ساسپا”. “سم”.

چیه؟ میخوای چی بگی؟

“ساسپا”، “ساسپا”.

ساسپا. سا ساسپا

 • شلوار ساساتی.
 • بابا!

“ساسپا”، “ساسپا”!

“سم” و بر و بچ؟

اهم، اهم.

شبیه نگهبانهای امنیتیه.

آهان! شلوار ساساتی.

شلوار ساساتی؟ نه، بابا.

میگه که نگهبانها “سم” و بر و بچ رو دستگیر کردن.

و اونا توی کارخونه زندانی شدن؟

باید اونا رو از اونجا خارج کنیم.

ولی چطوری؟ فقط ما دو نفریم.

ان وو!

متن انگلیسی فصل

SENTINEL, You’re not warning anyone about anything.

Oh, crap balls.

Magnificent.

FLINT, The FLDSMDFR must be up there.

A very unpleasant fall.

Finish the job, Lockwood.

Yes, sir.

Ahh!

Oh!

Made it!

Look, I’m sorry I have to do this to you

again.

But I can’t let your swimming cheespiders destroy Lady Liberty

or the world.

MACHINE, Marshmallow.

They’re like a family.

Sam was right.

This is a mistake.

Oh, dear!

Sir! Uh, sir? There it is.

Wait. In all its glory.

Chester, look, I can’t do this.

Oh, okay. I will.

What? Wait.

Chester, wait. We can’t destroy it.

Ah! Let go of me, Lockwood.

No, sir, I can’t let you do this.

No! No! No!

WOMAN, ON RECORDING Live Corp.

FLINT, The BSUSB

reprogrammed it?

It was never gonna turn off the machine.

A BSUSB? Hello.

Your machine is what I wanted all along.

You lied to me.

Of course I lied to you.

I knew you’d eventually fall for these pathetic creatures.

But you were my idol.

My whole life, I looked up to you. I wanted to be you!

Oh, Lockwood. I was just using you

to get your invention.

We’re ready.

Launch Operation Slice and Dice.

And now that I’ve got what I want, I no longer need you.

I’m afraid we’re going to have to let you go.

Wait, wait, wait. No, no, please.

That’s not natural.

No, no, no.

Easy, easy, you guys. Don’t cry.

Huh?

Okay, Steve, If me and you put our two brilliant minds together,

we will get out of here.

Steve? Brent, do you ever get

the feeling that maybe Steve Lockwood is just a monkey?

Why would you say that about him, Earl?

Why would you ever say that?

Of course he’s just a monkey. How stupid are you people?

No one should ever put any trust in a monkey.

Chester thinks you’re a monkey.

Well, I’m an ape. Chester knows that.

But he calls you a monkey.

Ooh!

It is true, he does.

He’s just joking around.

Chester’s my best friend.

If Chester was really your friend,

would he still call you a monkey?

MARSHMALLOW, Nwoo! Nwoo!

Flint.

Dad.

What’s happening, son? You look terrible.

What’s with all of them? They saved my life.

I let Chester steal the machine and now he’s starting Operation Slice and Dice.

Come on, son. You’re really not making any sense.

Look, Chester’s gonna wipe out all the foodimals.

My friends tried to

tell me they were good, but I didn’t listen.

Everything I touch just gets ruined.

BARRY, Nwoo! Barry?

Nwoo!

Barry, I’m so sorry I misjudged you.

I should have listened to Sam.

Saspa. Sam. What is it? What are you trying to say?

Saspa, Saspa.

Saspa! Sa…

Saspa.

Sassy pants. Dad.

Saspa, Saspa!

Sam and the gang?

Uhhuh, Uhhuh.

It looks like a Sentinel of Safety.

Aha! Sassy pants.

Sassy pants? No, Dad. He’s saying Sentinels captured Sam and the gang.

And they’re being held in the factory? We gotta get them out of there.

But how? There’s just two of us.

Nwoo!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.