ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی ۲

10 فصل

بخش 06

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

مي گم

.اين آزمايشگاهت آخر مهندسيه‌ها

جدي؟

.ممنونم قربان

.برق اضطراري فعال ميشه

.فلينت، خوش اومدي

.رايانه‌ام داغون شده

.سرنوشت دنيا به ما بستگي داره

.لاکوود، فکر کن

خب، اگه بتونم ‌هاردش رو بيرون بکشم

تجهيزات کافي تو اين آزمايشگاه هست

.که بتونم يه دستگاه ردياب بسازم

!فلينت

…لاکوود جوان، مي‌گم

.چه زير شلواري فوق العاده‌اي داري

.ممنونم قربان، اين زيرشلواري دور باسنم رو محکم ميگيره

.وقتي 6 سالم بود اختراعش کردم

.فکر نمي کردم که اينقدر شبيه هم باشيم

…جز اينکه من زيرشلواري خودمو

.تو 3 سالگي اختراع کردم

شماها از وقتي بچه بوديد

همين زيرشلواري رو مي‌پوشيد؟

!بله - !بله -

.ببخشيد

چطور ازمون انتظار داريد که ‌هارد رو بيرون بياريم

در حالي که آب برق داره؟

!آويزون ميشيم

.بيا لاکوود، زير شلواريتو به ميمون بده

چي؟

.آماده باش لاکوود جوان

!واي

!واي

آره

!واي

مي دوني، آويزون شدن از زيرشلواريم تو اين فضا

.خيلي از خاطراتمو زنده مي‌کنه

منم آزمايشگاهمو تو ارتفاع ساختم

!تا از شر مزاحما راحت بشم

…تو

تو رو هم اذيت مي‌کردن؟

.دقيقاً

آدمايي مثل ما

.هميشه مزاحم دارن

بعضي وقت‌ها آرزو مي‌کنم که کاشکي مزاحم‌ها دور و برم بودن

جدي؟

.اون موقع با موفقيتم، نابودشون مي‌کردم

.درست مثل اون کاري که با بچه بزرگه کردي

منظورت برنته؟

.البته اوايل مزاحم بود، ولي الان دوستمه

.دوستته؟ يه مزاحم هيچوقت نمي تونه دوستت بشه

هيچوقت؟ - …هميشه اين ضرب المثل -

قديمي چيني رو به ياد داشته باش

هان؟

” تاس کبابي که بوسيله‌ي يه مزاحم تعارف ميشه، يه آبگوشت سميه “

.واي، تاس کباب

.بايد چيزاي زيادي ياد بگيرم

!واااااي

!ماموريت انجام شد

.درسته لاکوود جوان، درسته

!کمک

.کمک! رفقا زود باشيد …منو بيرون بيارين

ارل، حالت خوبه؟

.مو‌هاي سينم تمام روز مي‌خاريد

.نگران نباش نگهبانان سازمان ليو

به بافت‌هاي احساس خطر که تو سينشون کار گذاشته شده، مجهزن

.آفرين لاکوود

.با يه کم شانس، امشب رو سپري مي‌کنيم

.شبيه خوراک نصف شبه

!دکتر ماني !خيلي خوشمزست

.بهش ميگم تاس کباب گوريلي

چطور تاس کباب گوريلي درست مي‌کني؟

ميذارم گوريل‌ها دو ساعت بجوشن

.سلام رفقا .چه بوي خوبي مياد

هي فلينت! مي خواي يه خورده از اين تاس کباب مخصوص رو امتحان کني؟

.کاسه‌تو نگه داشتم .واقعاً که کشنده است

.تاس کباب کشنده

!نه

ممنونم

.برنت

از وقتي سر و کله‌ي اون مرد شبحي پيدا شده

…فلينت لاکوود شده مثل - .احمقا -

.تاس کبابمو نخورد

.هيچکي تا حالا تاس کبابمو رد نکرده بود

.ميرم باهاش حرف بزنم

.فلينت، صبر کن - بله سم؟ -

مشکلي پيش اومده؟

.آره، فيوزمون پريده

.تو فيوزت پريده

چرا با دوستات اينقدر عجيب و غريب رفتار مي‌کني؟

چي؟ .من که عجيب و غريب رفتار نکردم

تو با ضربه کاراته، تاس کباب ماني رو

.که تو دست برنت بود رو پرت کردي زمين

.احساساتشون رو جريحه دار کردي

.سم، تو که معني اينو نمي فهمي

.البته که مي‌فهمم

اما فراموش کردي که

….

هان؟ - …مزاحمي که دوستت شده -

.تا آخرش باهات دوست مي‌مونه …

.گوش کن، برنت براي کمک به تو به اينجا اومده

.هممون اومديم

.و داري طوري رفتار مي‌کني که انگار مزاحم کارت هستيم

.يادت باشه، ما باهم کار مي‌کنيم

.اون دختر هواشناس داره نقشه‌هامونو خراب مي‌کنه

.قربان، به زمان بيشتري نياز دارم

.زمان بيشترمون کجا بود

اگه تا 48 ساعت آينده نتونيم فلدسمدفر رو بدست بياريم

آخرين مهلت معرفي بسته‌ي غذايي .نسخه شماره‌ي 8 رو از دست ميديم

!اون موقع مسخره‌ي مردم ميشم

.قربان، بسپريدش به من

.هيچوقت کاري که به چستر مربوط ميشه رو به دست يه ميمون نسپار

.خودم ترتيبشو مي‌دم

.بسيار خوب رفقا، رسيديم

.اين واسه شما نيست

.بسيار خب، شروع مي‌کنيم

اينو دست ميگيرين، فهميدين؟

.بعدش يکي از اينارو اينطوري بهش وصل ميکنين

.نه، نه، نه .نخورش

.کار بديه، به خودت صدمه مي‌زني

هي، هي، آروم! ميشه اينقدر برادرت رو اذيت نکني؟

اگه يهو تو رو هل بده خوشت مياد؟

.بسيار خب، حالا تماشا کنين

دارين نگاه مي‌کنين؟ !يک، دو، سه

!بزرگاشو مي‌گيرين

آره، خوبه، نه؟

.به اين کار “ماهيگيري” مي‌گن

بيرون قايقم

با خيارشورهاي کوچولوي ماهيگير

يکي‌شون حسابي اخموئه

اون واقعا خيلي شوره

يه خيارشوره نازنينه

با پياز کوچولوشه

به خيارشورا ماهيگيري ياد ميدم

عجب دنيايي شده

اي کاش فلينت هم به اندازه‌ي شما ماهيگيري رو دوست داشت

چرا دارم با يه خيار شور حرف مي‌زنم؟

.موجود غذايي خطرناک شناسايي شد

.همينجا بمون .پيداش مي‌کنيم و نابودش مي‌کنيم

!بري

.تو نبايد اينجا باشي

.بهتره قايمش کني

.خيلي خب رفقا! امروز بايد فلدسمدفر رو پيدا کنيم

…سم، داشتم به حرفايي که ديشب بهم زدي فکر مي‌کردم

ان ووو؟

چي؟ - .منم همينطور -

باشه .گوش کن، درسته من عجيب و غريب رفتار مي‌کردم

.اما بخاطر اينه که خيلي تحت فشارم

ان ووو؟ - چي؟ -

!کاملاً حق با توئه

.ولي اينکارو بخاطر خودمون هم مي‌کنم

مي دوني، هنوزم ميخوام اسپارکس‏وود رو درست کنم، اما نميشه

.تا موقعي که مثل مخترع بزرگ، چستر وي نشم، نميشه

…فلينت، لازم نيست چيزي رو ثابت کني

لاکوود! اختراعاتت چطور پيش ميره؟

.خيلي خوب قربان. تمام شب بيدار بودم و اينو درست مي‌کردم

اسمش رو دستگاه مکان نگار غذاهاي جنگلي

.فلينت لاکوود مي‌ذارم

…يا - !فلفجتپم! فوق العادست -

.ممنونم قربان

.اشعه رو دنبال کن، دستگاه رو پيدا کن

.تنها کاري که الان بايد بکنم، درست کردن جاي پائه

اووه

خب

…شايد بهتره

.اينجا باشه …

.سم، چه فکر بکري

…و رفقا، مي‌تونين بهم

.ما رو ببخشيد

.دوستات دارن ما رو از ماموريتمون منحرف مي‌کنن

منحرف مي‌کنن؟

!مو‌هاي سينم به اون چستر اعتماد ندارن

.ما بايد فلدسمدفر رو شکار کنيم، نه اينکه دربارش حرف بزنيم

…ولي قربان، من - …داري به طرف عميق‌ترين -

.و تاريکترين قسمت جنگل ميري

.بايد روي نجات دنيا تمرکز کني

.قهرمان باش

.بسيارخب، حق با شماست قربان

!عاليه! بزن بريم

.بسيار خوب بري، وقتشه بري خونه

.باشه، باشه بري، فقط يه بغل ديگه

بري؟

.درسته! بري

.تو بري هستي - .بر …بري -

.و من سم اسپارکسم

.سس ..پا - …درسته! سم -

!يالا سم - !اومدم -

.بسيار خوب بري، حالا ديگه وقتشه بري خونه .برو

.حالا برو خونت

.خداحافظ

متن انگلیسی فصل

I say,

this laboratory of yours is a wonder of engineering.

Really?

Thank you, sir.

Initiating backup power.

COMPUTER, Welcome, Flint.

FLINT, Whoa, my computer’s dead.

The fate of the world is depending on us. Think, Lockwood.

Well, if I could pull

the hard drive, there’s enough equipment in this

lab that I could build a tracking device.

Flint! Whoa!

I say, young Lockwood, what extraordinary

underpants.

Thank you, sir. They’re my Wedgieproof underwear.

I invented them when I was 6.

I had no idea we were so alike.

Except I invented mine

when I was 3.

You guys have been wearing the same underwear since you were kids?

Yes! Yes!

Excuse me.

How do you expect us to get the hard drive

with all that electrified water?

We dangle!

Come, Lockwood, give the monkey your underpants.

What?

CHESTER, Lay on,

young Lockwood.

Whoa!

Whoa!

Yes! Heh, heh.

SAM, Whoa!

You know, hanging from my underpants in this space

brings back so many memories.

I too built my lab up high

to keep the bullies out!

You were…

You were bullied too?

CHESTER, Absolutely.

People like us

are always bullied.

Sometimes I wish I’d kept my bullies around.

Really?

So I could crush them with my success.

Just like you did with that manbaby.

You mean Brent?

Sure, he used to be a bully, but he’s my friend now.

CHESTER, Friend?

A bully can never be your friend.

Never? Remember

the ancient Chinese proverb,

Huh?

Stew offered by a bully is poisoned broth.

Wow, stew.

I have so much to learn.

CHESTER, Whoa, whoa, whoa!

Mission accomplished!

Indeed, young Lockwood. Indeed.

BRENT, Help!

Help! Come on, guys. Get me ou…!

You okay, Earl?

My chest hairs have been tingling all day.

Don’t worry. Live Corp Sentinels

have dangersensing fibers built into their chest plates.

Bravo, Lockwood.

With luck, we’ll survive the night.

Hm. Sounds like midnight snacks.

Dr. Manny! This is delicious!

I call it Manny’s Gorilla Stew.

So how do you make a gorilla stew?

You keep it waiting for two hours.

Hey, guys. Oh, that smells good.

Hey, Flint! Wanna try some of this special stew? I saved you a bowl.

It’s killer.

Killer stew.

No!

Thank you,

Brent.

Ever since that ghost man showed up,

Flint Lockwood’s been acting… Jerky.

He rejected my stew.

No one has ever rejected my stew.

I’m gonna go talk to him.

Flint, wait up. Yeah, Sam?

Is something wrong?

Yeah, we blew a fuse.

You blew a fuse.

Why are you being so weird to your friends?

What? I haven’t been weird.

You karatechopped

Manny’s stew out of Brent’s hands.

You hurt their feelings.

Sam, you wouldn’t understand.

I do understand, but you’re forgetting that,

Huh?

A bully turned friend will be friend to the end.

Listen, Brent came here to help you.

We all did.

And you’re acting like we’re just in your way.

Remember, we work together.

That weather girl is ruining our plan.

I just need more time, sir.

We don’t have more time.

If we don’t get the FLDSMDFR in the next 48 hours,

we’ll miss our deadline to release Food Bar 8.0.

I’ll be a laughingstock!

Sir, let me handle this.

Never send a monkey to do Chester work.

I’ll take care of it.

Okay, guys, we’re here.

Hey, hey, hey!

That is not for you.

All right, let’s get to it.

Okay.

You got this, right?

Okay. Then you wanna put one of these on there, like that.

No, no, no.

No, don’t eat that. That’s bad. You’ll hurt yourself.

Hey, hey, easy! Stop picking on your brother, will you?

How would you like it if he was shoving you?

Okay, now watch.

Are you watching? One and two and three!

Catch the big one!

Yeah, good, huh?

It’s called fishing.

Out on my boat

With a pickle that likes dill

The frowny one’s sour

He’s a real bitter pill

She’s so sweet

With her onion pet Pearl

Teaching pickles to fish

That’s my crazy world

I tell you, if only Flint liked fishing as much as you guys.

Why am I talking to a pickle?

Dangerous food creatures detected.

Stay put. We’ll find and destroy them.

Barry!

You can’t be here.

You better hide him.

FLINT, Okay, gang! Today’s the day

We find the FLDSMDFR.

Sam, I was thinking about what you said last night…

BARRY, Nwoo?

What?

Me too.

Right. Listen, I have

been acting weird, but it’s only because I’m under a lot of pressure.

Nwoo? What?

So true!

FLINT, But I’m also doing this for us. You see,

I still want Sparkswood to happen, but it can’t.

Not until I become a great inventor like Chester V.

Flint, you don’t have to prove anything…

Ha, ha. Lockwood! How goes the inventing?

Very good, sir. I was up all night making this.

I call it the Flint Lockwood Food Jungle

Topographical Pointing Machine.

Or… The FLFJTPM! Brilliant!

Oh, thank you, sir. Follow the beam, find the machine.

All I have to do now

is cut the leg holes.

Ooh.

Huh. Well,

maybe it’s better

here.

FLINT, Great idea, Sam.

And, guys, you can help me by…

Excuse us. Your friends are distracting you from our mission.

Distracting?

My chest hairs just don’t trust that Chester.

We should be hunting the FLDSMDFR, not chitchatting.

But, sir, I…

You’re heading into the deepest, darkest part of the jungle.

You need to focus on saving the world.

Be a hero.

Okay. You’re right, sir.

Excellent! Let’s go!

Okay, Barry, time to go home now.

Okay. Okay. Okay, one more hug, Barry.

Barry?

Right! Barry.

You Barry.

Barry.

And I’m Sam Sparks.

Saspa. Right! Sam…

FLINT, Come on, Sam! Coming!

Okay, Barry, time to go home now. Now go.

Now you go on home.

Bye.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.