ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی

10 بخش

بخش 03

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

اوه، خداي من، واقعا متاسفم

حالت خوبه؟

من شما رو

مساله‌اي نيست، فقط دردم گرفت

متاسفم، من امروز خودم نيستم

تمام زندگيم بوسيله يه ديوونه كه يه موشك خونگي ساخته بود، نابود شد

يه لحظه صبر كن

پاهات چي شدن؟

كفش افشانه‌اي

به بازار نيومدن

جالبن

آه، اين ميتونه مشكل همگاني باز شدن بند كفش رو حل كنه

از چي ساخته شدن، مواد پليمري انعطاف پذير؟

آره

دقيقا

منظورم اينه كه

هههه

واي، اونها خيلي براقن

من سم هستم

فلينت

استيو

اين يه مترجم افكار ميمون نيست؟

استيو

باوركردني نيست

تو همه اينها رو ساختي؟

تو با اون موشك به من زدي.

تو با لگد زدي توي صورتم

گفتم كه متاسفم

اوه، ميدوني كه خيلي سخته كه در بازي هواشناسي شكست بخوري؟

تمام زندگي من صرف ساختن اون لحظه شده بود

تو يكدفعه اومدي وسط گزارش

و اگه نتونی بايد برگردم به كار تميز كردن هواسنج‌ها

پنير؟

تنها معني‌اش اينه كه

هيجان زده شدن، هيجان زده شدن

دستگاهم كار كرد

واقعا كار كرد

دستگاهت؟

اين همون موشكه نيست؟

خوشت مياد؟

عاشقشم

اين معركست.

اينو ببين

اين بزرگترين پديده هواشناسي تاريخه

هي، مگه تو يه گزارشگر هواشناسي نيستي؟

ماني، دوربينت رو بيار

همين الان، گزارشگر كارآموز هواشناسي تحقيرشده ما دوباره براي اخبار بيشتر برگشته

متشكرم، پاتريك،

بسيار خب، همگی

باورتون نميشه اما من وسط يك باران همبرگر هستم

ممكنه كه قبلا باران شهاب سنگ ديده باشيد اما هيچكس تا حالا باراني به گوشتي اين نديده

براي شهري كه مجبور به خوردن ساردين بوده اين يه مائده بهشتيه

مزه اين هم خيلي بهتر از ساردينه

اين يه اتفاق بزرگ خواهد شد

اين آب و هواي غذايي بطور عمدي توسط پسر نابغه و سر بزير اينجا فلينت لاكوود، ايجاد شده

فلينت لاكوود

هان؟

فلينت لاكوود؟

سلام، آه

تو بخاطر خراب كردن سرزمين ساردين بازداشتي

فلينت، اين همبرگرها معركن

تهيه كننده زنگ زد و از اينكه همه از اين آب و هواي خوردني خوششون اومده، خوشش اومده

آب و هواي خوردني، چي؟

اين خيلي مهمتر از سرزمين ساردينه

ميتوني كاري كني كه دوباره غذا از آسمون بباره؟

نه

نميدونم، اگه

تو دوباره اين كار رو ميكني؟

شوخيتون گرفته

خواهش ميكنم، خواهش ميكنم، خواهش ميكنم

آره، نه

بابا فقط يه فرصت ديگه بهم بده

همه ميدونيم كه اين اتفاقي بوده

ميدونم.

چيزبرگر از آسمون اين طبيعي نيست

اختراعم ميتونه كل شهر رو نجات بده

تو بهم افتخار خواهي كرد، بابا

بعلاوه يه دختري اينجاست

ميتوني به چشمام نگاه كني و بگي كه همه چيز تحت كنترلته و اين به يه فاجعه ختم نميشه؟

بله

من اينو تحت كنترل دارم و اين به يه فاجعه ختم نميشه

اوه، بسيار خب.

ممنونم بابا

اوه، خواهش میکنم.

بسيار خب،

سم، اين جاييه كه جادو اتفاق ميفته

ليس، ليس، ليس

ليس، ليس، ليس

خوش آمدي فلينت

تو واقعا مدت زيادي رو تنها گذروندي

چي، هههه

خب، اينطوري كار ميكنه

از بالا آب وارد ميشه و غذا از پايين در مياد

وقتي كه اونو به سمت بالاي جو فرستاديش تو فكرش رو كرده بودي كه اون باعث تحريك لايه ابرهاي متراكم ميشه؟

اين واقعا يه نظر زيركانه بود

منظورم اينه كه

توي ابرها حتما آب هست

فكر ميكنم، به همين خاطر هم تو اون رو فرستادي اون بالا

درسته، درسته.

به همين دليل اين كار رو كردم

عمدي بوده

درسته، آره

درسته، البته

بسيار خب

اين دستگاه از يه جهش هيدروژنتيكي استفاده ميكنه

مولكول‌هاي آب توسط تشعشعات مايكرويو بمباران ميشه كه خواص ژنتيكي اون رو به هر غذايي كه بخواهي جهش ميده

پس

پيتزا؟

آره

پوره سيب زميني؟

آره

نخودفرنگي؟

آره، اينم يه نوع غذاست

استيك، سيب؟

آره، هممم

سس سيب؟

ساندويچ گوشت؟

آره

مطمئنم گفتم هر نوع غذايي.

بال مرغ؟

باشه، اما به چيزي كه ميگي فكر كن، اگه غذا باشه، آره

كالباس، كالباس.

اينم غذاست

ژله چطور؟

از ژله خوشت مياد؟

من عاشــق ژله هستم

منم

و كره بادوم زميني، درسته؟

اوه، نه من به بادوم زميني حساسيت دارم

هي، منم همينطور

بهش چي ميگن؟

حساسيت بادوم زميني

نه، به دستگاه

البته

بهش ميگن فلينت لاكوود دياتونيك ابر جهشي

مبدل پوياي غذايي

يا به اختصار فلدسمفر

فليميناديفيرز؟

فلدسمفر

فليمينابديبفرر؟

فلي

دسو

مفر

اوه، ماني، مطمئن شو كه اينو ميگيري

اون الان ميخواد يه غذا درست كنه

اوه، الان؟

خب، موضوع اينه كه نميتونم صبر كنيد تا بهتون يه كليپ خنده‌دار كه از اينترنت گرفتم نشون بدم

چي؟

نبرد قدرت

اين چيه؟

خيلي باحالن

فشار دادن

تازدن

متصل كردن

چسب زدن

چرخاندن،

رنگ كردن،

عوض كردن

خيره شدن

انگيزه به دست آوردن

جاگذاري دكمه‌ها

باورم نميشه كه سه ساعته دارم اینو تماشا میکنم

میدونم، ها ها

متن انگلیسی بخش

Oh, my gosh, I am so sorry.

Are you okay?

I didn’t get a chance to.

It’s okay, it’s just pain.

Sorry, I’m not myself today.

My whole career was ruined by some crazy jerk riding a homemade rocket.

Wait a minute.

What is going on with your feet?

Spray On Shoes.

They, uh, don’t come off.

Cool.

Ah, This could solve the untied shoes epidemic.

What are they made of, some kind of elastic biopolymer adhesive?

Yeah.

Exactly.

I mean. Hehhehheh.

Wow, they’re shiny.

I’m Sam.

Flint.

Steve.

Is that a Monkey Thought Translator?

Steve.

Incredible.

Did you make all of this stuff?

You hit me with a rocket.

You kicked me in the face.

I said I was sorry.

Oh, Do you know how hard it is to break into the weather game?

I spent my entire life building up to that moment.

You get one shot at the show.

And if you don’t make it, it’s back to cleaning the barometers.

Cheese?

But that could only mean.

Excited, Excited.

My machine works.

It really works Hahaha.

Your machine?

Is that what that rocket was?

Uh, Do you like it?

I love it

This is just amazing.

Look at this.

This is the greatest weather phenomenon in history.

Hey, aren’t you a weathergirl?

Manny, get your camera.

THIS JUST IN Our humiliated weather intern is apparently back for more.

Thanks, Patrick. Okay, everybody,

you are not gonna believe this one, but I am standing in the middle of a burger rain.

You may have seen a meteor shower but you’ve never seen a shower meatier than this.

For a town stuck eating sardines, this is totally manna from heaven.

This tastes significantly better than sardines.

This is going to be big.

This food weather was created intentionally by meekish backyard tinkerer

Flint Lockwood.

Huh?

Flint Lockwood?

Hi, Ah

You’re under arrest for ruining Sardine Land.

Flint, those burgers were awesome.

The producer called and he was like, Everybody loves that food weather.

Food weather, What?

This could be even bigger than Sardine Land.

Can you make it rain food again?

No.

I don’t know if I.

You’re gonna do it again?

You gotta be kidding.

Please, please, please.

Yes, No.

Dad, just give me one more chance.

We both know this was an accident.

I know.

Cheeseburgers from the sky that’s not natural.

My invention could save the whole town.

You will be so proud of me, Dad.

Plus, there’s a girl here.

Can you look me in the eye and tell me you’ve got this under control and it’s not gonna end up in a disaster?

Yes.

I’ve got this under control and it’s not gonna end in disaster.

Oh, All right.

Thanks, Dad.

Oh, sure.

Okay.

So, Sam, this is where the magic happens.

Lick, Lick, Lick.

Lick, Lick, Lick.

Welcome, Flint.

Wow, You seriously spend a lot of time alone.

What, Hahaha.

So here’s how it works.

Water goes in the top, and food comes out the bottom.

When you shot it into the stratosphere, you figured it would induce a molecular phase change of the vapor from the cumulonimbus layer?

That’s actually a really smart observation.

I mean.

The clouds probably have water in them,

which, uh, I guess, is why you shot it up there in the first place.

Right, right.

That’s why I, I did that.

On purpose.

Right, Yeah.

Right, Of course.

Okay.

The machine uses a principle of hydrogenetic mutation.

Water molecules are bombarded with microwave radiation, which mutates their genetic recipe into any kind of food you want.

So.

Pizza?

Yes.

Mashed potatoes?

Yes.

Peas?

Yes, that’s also a food.

Steak, Apples?

Yes, Mmhm.

Apple sauce?

BLT?

Yes.

I’m pretty sure I said any kind of food.

Chicken wings?

Okay, But just think about what you’re saying and if it’s a food, then yes.

Baloney, Baloney.

That is a food.

How about JellO?

Do you like JellO?

I love JellO.

I love JellO too.

Oh, and peanut butter, right?

Oh, no, no, no, I am severely allergic to peanuts.

Hey, me too.

So what’s it called?

Peanut allergy.

No, the machine.

Of course.

It’s called the Flint Lockwood Diatonic SuperMutating.

Dynamic Food Replicator.

Or, for short The FLDSMDFR.

Fliminadifiser?

FLDSMDFR.

Fliminubahdibferer?

Fli.

Suh.

Fdiferf.

Oh, Manny, make sure you get this.

He’s gonna make the food now.

Uh, Now?

Well, um, the thing is, I can’t wait to show you this hilarious Internet video.

What?

Fight the power

What is this?

It’s so cute.

Pushing

Folding.

Connecting.

Taping.

Turning.

Painting.

Switching.

Staring.

Motivating.

Placing button.

I can’t believe I’ve been watching this for three hours.

I know, Haha.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.