12بخش

: لبه‌ی فردا / بخش 12

12بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

تو بدتر از اينا هم بوديم

خيلي خب

اونجاست

توي آب. اونجا

يه آلفاست

من هواسش رو پرت ميکنم

تو هم امگا رو از بين مي بري

نه. خيلي زود ميکشتت، کيج

از پسش برميايم.

نارنجک ها رو بگير

از پسش برميام

بهم گوش بده. گوش بده

هيچکدوم از ما از اينجا جون سالم به در نميبره

ممنون که من رو تا اينجا آوردي

تو مرد خوبي هستي، کيج

آرزو ميکردم شانسي رو داشتم تا تورو بهتر بشناسم

به لندن خوش آمديد، سروان

من سرهنگ “ مونتگامري “ همراه شما هستم تا دفتر ژنرال

خيلي خوشحاليم که اينجاييد

خبر ها رو شنيديد؟

شاهکار نيست؟

درست قبل از اينکه خورشيد صبح طلوع کنه

موج بزرگ از انرژي در شهر پاريس ملاحظه شد

دقيقا از منشا اين موضوع با خبر نيستيم

اما اينطور که معلومه ضربه ي شديدي به دشمن وارد شده

اکنون تيم هاي چيني و روسيه اي در حال عبور از اروپا هستند بدون توقف

فردا ، ما از غرب پيشروي ميکنيم

باور داريم که اين رژه ي ما پيروزي بزرگي براي ماست

براي عزيزانمان ، براي هموطنانمان

براي بشريت

شما چييد؟ با صداي بلند! جنگجوئیم!

جنگجوها چيکار ميکنند؟ مي کشند!

شما ميخوايند چيکار کنيد؟ مي کشيم!

تو توي 20 تا نبرد شرکت نکردي. خب مجبور بودم

فردا توي ساحل مي بينيم که چطور مي ترسيد

چطوره شما دو تا خفه خون بگيريد

خخخ . دخترک بامزه

اما شرط مي بندم فردا رکورد ميزنم

رکورد سريعترين راه روي برعکس، فورد. خفه خون بگير!

شما چييد ؟ با صداي بلند! جنگجوئیم!

جنگجوها چيکار ميکنند؟ مي کشند!

خبر دار!

بله؟

تو چي ميخواي؟

متن انگلیسی بخش

We’ve been through worse.

Okay.

It’s there.

In the water. There.

That’s an Alpha.

I’m gonna draw that thing away.

You kill the Omega.

No. You won’t make it 10 feet before that thing kills you, Cage.

I can do it. Take the grenades.

I can do it.

Listen to me.

Listen to me.

Neither one of us is getting out of here.

Thank you for getting me this far.

You’re a good man, Cage.

I wish I had the chance to know you better.

Welcome to London, major.

I’m Corporal Montgomery your liaison to General Brigham’s press office.

Very good to have you.

Have you heard the news? Isn’t it brilliant?

Just before sunrise this morning…

…a large surge of energy was detected in Paris.

We do not know exactly what this signifies.

But the result appears to be a total collapse of the enemy’s capacity to fight.

Russian and Chinese troops are now moving across Europe without resistance.

Tomorrow, we advance on the western front.

We believe we are marching to claim victory for ourselves…

…for our loved ones, for our countrymen…

…for the entire human race.

What are you? Sound off!

I’m a warrior!

What do warriors do? Kill!

What are you gonna do? Kill!

You have not been in 20 battles. I have too.

You’re gonna dump your load the second you hit the beach.

How about you two go get yourselves a nice hot cup of shut-the-hell-up!

Ha-ha. You funny, girl.

I bet you I set some kind of record tomorrow.

Fastest time running backwards, Ford, slipping in your own shit.

Knock off the grab-ass!

What are you? Sound off! I’m a warrior!

What do warriors do? Kill!

Attention!

Yes?

What do you want?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.