بخش 10

: منجمد 2 / بخش 10

بخش 10

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

بيدار بشيد!

بيدار بشيد!

همينه.

بيايد منو بگيريد! زودباشيد!

اينجا رو!

درسته. ادامه بديد.

ادامه بديد!

اين جواب ميده.

از اين سمت، بچه‏ ها!

چي؟

نه، نه، نه، نه. داره اونا رو به سد هدايت مي‏کنه.

کريستاف!

من اينجام. چي نياز داري؟

به سد برسم. مي‏رسي .

ممنونم.

زودباش. زودباش.

کمک کن برم بالا ! همين اطراف مي‏بينيمت !

ستوان مَتياس.

اولياحضرت، چي‏کار مي‏کني؟

سد بايد خراب بشه.

تنها راه زدودن مه و نجات جنگل همينه.

ولي ما سوگند خورديم به هر قيمتي که شده از آرِندِل پاسداري کنيم.

تا وقتي اينو درست نکنيم آرندل آينده ‏اي نداره.

شاه رونئارد به همه خيانت کرد.

تو از کجا مي‏دوني؟

خواهرم جونش رو به خاطر حقيقت داد.

خواهش مي‏کنم.

پيش از اين‏که بقيه رو از دست بديم.

مراقب باش!

سد رو نابود کنيد! زودباشيد!

تخته سنگ‏هاتون رو پَرت کنيد.

همينه.

گرفتمش ! آنا !

طاقت بيار!

ببخش که جات گذاشتم.

فقط از محافظت از اِلسا خيلي نوميد شده بودم.

مي‏دونم. مي‏دونم. عيبي نداره.

عشق من شکننده نيست.

واو.

آسمون رو نگاه کن.

فقط نمي‏دونم که اينقدر پهناوره.

‏‏34 سال.

5 ماه.

و 23 روز.

متن انگلیسی بخش

Wake up!

Wake up!

Thats it.

Come and get me!

Come on!

Over here!

Thats right.

Keep coming.

Keep coming!

That’ll work.

This way, guys!

What?

No, no, no, no.

She’s leading them to the dam.

Kristoff!

I’m here.

What do you need?

To get to the dam.

You got it.

Thank you.

Come on.

Come on.

Help me up!

We’ll meet you around!

Lieutenant Mattias.

Your Highness, what are you doing?

The dam must fall.

It’s the only way to break the mist and free the Forest.

But we’ve sworn to protect Arendelle at all costs.

Arendelle has no future until we make this right.

King Runeard betrayed everyone.

How do you know that?

My sister gave her life for the truth.

Please.

Before we lose anyone else.

Look out!

Destroy the dam!

Come on!

Throw your boulders.

That’s it.

I’ve got her!

Anna!

Hang on!

I’m sorry I left you behind.

I was just so desperate to protect her.

I know.

I know.

It’s okay.

My love is not fragile.

Wow.

Look at the sky.

I just didn’t realize there was so much of it.

34 years…

Five months…

And 23 days.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.