1بخش

: عصر یخبندان- ذوب / بخش 1

عصر یخبندان- ذوب

10 بخش

1بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

گرم شدن دنيا منو داره مي کشه

هوا خيلي گرمه.عصر يخبندان خيلي سرد بود

چي مي شد تو خوشحال مي شدي؟

اينو دوست دارم

اوه،نه،تو نبايد منو بگيري

ندو،جيمز.

قانون اردوست

منو بساز،اسلاث

همش در مورد احترام گذاشتنه

توپ ابي

سامي،فقط بخور.

نيم ساعت.

صبر کن هکتور،نه،نه،نه تو اونجا نمي توني پي پي کني

آره، اينجا خوبه.

اشلي ،دست از دله دزدي بردار

پياتا

ايست؟قرار شده چشم بسته بزني

باشه

هي،نوبت منه اسلاث رو بزنم مال منه مال منه

مال منه.

مال منه.

مال منه.

هي آبنبات نداري؟

بيايد دفنش کنيم.

آره

هي.

کي به شما گفته که مي تونيد اسلاث رو اذيت کنيد؟

مندي، خلاقيت خودت رو خراب نکن.

هي مندي ،ديگو پستانداراي زشت من

مي شه دستت رو بدي به من؟

ببين من کمپم رو راه انداختم.

Campo del Sid.

يعني کمپ سيد

تبريک مي گم. حالا توتبديل به يه احمق شدي

جلوي بچه ها نگو. اين بچه ها عشق من هستن. درسته بيلي؟

مجبورم نکن بخورمت

اونهابچه هستن.

اينه که اسمشونو گذاشتن بچه

سيد،بهت گفته بودم

تو شرايط راه اندازي کمپ رونداري

چه شرايطي داري کاري براي مهد کودک انجام مي دي؟

به علاوه اين بچه ها به من نگاه مي کنن. من نقش يه مدل رو براي اونها بازي مي کنم

مي تونم ببينم

شما هرگز فکر نمي کرديد که من بتونم به همچين کاري انجام بدم من هم عضوي از اين گروه هستم

من اين گروه روبه وجود آوردم،بنابر اين لازمه که شما محترمانه با من برخورد کنيد

-بيخيال،سيد. سيد ما فقط شوخي کرديم

هي بيايد سنجاق تو دم ماموت رو بازي کنيم.

آره!

سيد

من ميتو نم اين کارها رو انجام بدم

نمي خواد مثل احمقها به من احترام بگذاريد

نشونتون ميدم

وبنابر اين ،در آخر الاغ کوچولو به مادرش مي رسه

و آنهابا خوشي بعداز آن با هم زندگي کردند

عالي بود.

يه سوال؟

چرا الاغ رفت به خونش؟ چرا با خرگوشها نموند؟

چون …چون مي خواست کنار خانوادش باشه

من فکرمي کنم که بهتربود با الاغ ماده مي رفت.

اين داستان عشقي اينطوري بهتر تموم ميشد

باشه،خوب ،وقتي که خواستي خودت داستانا رو تعريف کني اين کارها رو انجام مي ده

الاغ يه اسم اختصاري داره.

در اصطلاح ،بهش مي گن گور خر

بسيار خوب.

بچه گور خر برگشت به خونشون و رفت پيش مادرش

ببين،به اين خاطر که من اسمشو گذاشتم الاغ اسپانيائي

آيا الاغ اسپانيائي مي تونسته مشکل چريدن داشته باشه؟ پس مي شه بيشتر درمورش صحبت کرد

خسته کنندست.

قابل قبول نيست

الاغها جوانيشون صرف چي مي کنند؟ انتهاي خيلي خوشايندي نيست

بعضي وقتها مي خوام بالا بيارم

ازون به بعد آنهابه خوبي و خوشي زندگي کردند.

توبيشتر از اين نميتوني قانع بشي

يک خانواده بزرگ و خوشحال.

اين روشي بود که ازقبل فرض شده بود

خانواده بزرگ و خوشبخت شما کوجاست؟

بعد از اون ببر گرسنه بچه کوچک مزاحم رو خورد

-هي رفيق ، تو حالت خوبه؟

آره.

چرا که نه؟

فکر مي کردم .

زمان قصه گفتن تمام شده.

پايان

به خاطر زندگيت ادامه بده.

اينا کجامي رن؟-

دنيا ها دارن به آخر مي رسن.

در مورد چي صحبت مي کني؟

توني پر سرعت مي گه که دنياها دارن غرق ميشن

مردم،من تو دستام وسيله قدرتمندي دارم

اين وسيله واقعا مي تونه هوا رو از آسمان به درون ششهاي شما منتقل کنه.

آره ،درسته

دور هم جمع بشيد،دور هم جمع بشيد

ببخشيد خانوم،شما آبشش داريد؟

پس نمي تونيد زير آب نفس بکشيد؟

دستيارم به شما اين وسيله رو نشون ميده

هي،من بوي اقيانوس را حس مي کنم

چيکار ميکني؟الان نمي تونم بفروشمش

احمق،اين وسيله روبايد با دهنت استفاده کني

طراحي و ساختار کاملا مستحکمي داره و هواي بسيار زيادي خواهيد داشت

البته امکان داره نتيجش متفاوت باشه

چرا از اتفاقات روز رستاخيز مي ترسيد؟

رفيق ،دارم سعي مي کنم يه زندگي بسازم

بر اساس پيش بيني ها

من وضعيت هوا در 5روز آينده شديداً طوفاني خواهد بود

و در ادامه دنيا به آخر خواهد رسيد

و شانس کمي وجود داره که تا آخر هفته قسمتي از نور خورشيد ديده بشه

بيخيال،به حرفهاش گوش نديد.

توني سريع مي خواد مادرش رو به يه دونه انگور به فروشه

پيشنهادي داري؟ منظورم اينه که ، نه، نمي خوام

نمي خواي بشنوي؟يخها دارن ذوب مي شن

زمين رو مي بيني ،از يخ پوشيده شده

هزار سال قبل با يخ پوشيده شده بود

هزار سال بعد از اين هم با يخ پوشيده خواهد ماند

رفيق،بگو که حرفهات توهين به غريزه هاي زيستي تو و يا هيچ چيز ديگه اي نيست

ولي آيا ماموتها تقريبا منقرض نشدند؟

در مورد چي صحبت مي کني؟

در ارتباط با وجود آخرين گونه از شما ماموتها صحبت مي کنم

حس بويائي تو مثل مورچه هاست

اگه امکان داره بگو آخرين بار که يه ماموت ديگه ديدي کي بوده ؟

هيچ توجهي بهش نکن

ماموتها نمي تونن منقرض بشن.

ماموتها بزرگترين حيوانات روي زمين هستند

در مورد دايناسورها چي؟

دايناسورها از خود راضي وبراي خودش دشمن ساخته بودند

اون احمق رو ببينيد از اويسريتور دارن مي پرن پائين

آه،لطفا بهم بگو که اون احمق ،سيد خودمون نيست

بسيار خوب با سه شماره ، مي خوام بپرم پائين

يک،

دو

سيد ، تکون نخور،ما داريم ميام بالا

بپر!بپر!بپر

بپر!بپر!بپر

بپر

متاسفم

دو و سه يک هزارم دو و چهار يک هزام

سيد،چيکار ميکني؟از اونجا بيا پائين-

هرگز.

من مي خوام اولين کسي باشم که از اويسريتور مي پره پائين

و شما دوستان مجبوريد که به من احترام بگذاريد

تنها احترماي که تو بدست مي آري احترام به مرگه

بي خيال مندي اون که احمق نيست

ولي ما قبل از اين اشتباه مي کرديم

گرنيمو-

هي نگاش کنيد

نمي تونم نفس بکشم.

فکر کنم فقط جسارتم رو خرج کردم

متن انگلیسی بخش

This global warming is killing me.

This is too hot, the Ice Age was too cold.

What would it take to make you happy?

This I like.

Oh, no, you wont catch me.

No running, James. Camp rules.

Make me, sloth.

Its all about respect.

Water ball.

Sammy, you just ate. Wait an hour.

Hector, no, no, no, you cant pee-pee there.

OK, there is fine. Ashley, stop picking your…

Pi�ata!

Stop! Youre supposed to wear blindfolds.

OK.

Hey, its my turn to hit the sloth. Mine.

Mine. Mine.

Hey, you didnt have any candy in you.

Lets bury him. Yeah!

Hey, whoa. Who said you kids could torture the sloth?

Manny, dont squash their creativity.

Hey, Manny, Diego, my bad mammals-jammals.

Wanna give a sloth a hand?

Look, I opened my camp. Campo del Sid. It means Camp of Sid.

Congratulations. Youre now an idiot in two languages.

Not in front of the k-i-d-z. These little guys love me. Right, Billy?

Dont make me eat you.

They kid. Thats why theyre called kids.

I told you, Sid. Youre not qualified to run a camp.

What do qualifications have to do with childcare?

Besides, these kids look up to me. Im a role model to them.

I can see that.

You guys never think I can do anything, but Im an equal member of this herd.

I made this herd, so you need to start treating me with some respect.

Come on, Sid. Sid, we were just kidding.

Hey, lets play pin-the-tail-on-the-mammoth.

Yeah!

Sid!

I can do stuff.

Wont give me their stupid respect.

Ill show em.

And so, in the end, the little burro reached his mommy.

And they lived happily ever after.

Good job. Question.

Why does the burro go home? Why doesnt he stay with the rabbits?

Because… because he wanted to be with his family.

He should go with the girl burro. Thats a better love story.

OK, well, when you tell your burro story, thats what hell do.

Burro is a demeaning name. Technically, its called a wild ass.

Fine. The wild ass boy came home to his wild ass mother.

See, thats why I called it a burro.

Could the burro have a grazing problem? Then hed be more relatable.

Boring. Its not believable.

Do burros eat their young? Its not a good ending.

Sometimes I throw up.

They lived happily ever after. You cant get more satisfying than that.

One big, happy family. Thats the way its supposed to be.

Wheres your big, happy family?

Then the hungry tiger ate the pesky little kids.

You OK, buddy? Sure. Why not?

I thought… Story times over. The end.

Run for your lives! Wheres everybody going?

The worlds coming to an end. What are you talking about?

Fast Tony he says the worlds gonna flood.

Folks, I hold in my hand a device so powerful,

it can actually pull air right out of the sky.

Yeah, right.

Gather round, gather round.

Pardon me, do you have gills, maam?

So you cant breathe underwater?

My assistant here will demonstrate.

Hey, I can smell the ocean.

What are you doing? I cant sell that now.

You suck air through your mouth, you moron.

Through its design and sturdy construction, youll have plenty of air for eons to come.

Of course, results may vary.

Why are you scaring everybody with this doomsday stuff?

Im trying to make a living here, pal.

Its my weather forecast. The five-day outlook calls for intense flooding

followed by the end of the world.

And a slight chance of patchy sunshine later in the week.

Come on, dont listen to him. Fast Tony would sell his own mother for a grape.

Are you making an offer? I mean, no, I would not.

Havent you heard? The ice is melting.

You see this ground, its covered in ice.

A thousand years ago, it was covered in ice.

A thousand years from now, it will still be ice.

Say, buddy, not to cast aspersions on your survival instincts or nothing,

but havent mammoths pretty much gone extinct?

What are you talking about? About you being the last of your kind.

Your breath smells like ants.

Be that as it may, whens the last time you saw another mammoth?

Dont pay any attention to him.

Mammoths cant go extinct. Theyre the biggest things on Earth.

What about the dinosaurs?

The dinosaurs got cocky and made enemies.

Some idiots going down the Eviscerator.

Please tell me thats not our idiot.

OK, Im gonna jump on the count of three.

One,

two…

Sid, dont move a muscle. Were coming up.

Jump! Jump! Jump!

Jump! Jump! Jump!

Sorry.

Two and three one-thousandths, two and four one-thousandths…

Sid, what are you doing? Get down from there.

No. Im gonna be the first to jump off the Eviscerator

and then you guys are gonna have to show me some respect.

The only respect youll get is respect for the dead.

Come on, Manny, hes not that stupid.

But Ive been wrong before. Geronimo!

Hey, watch it.

I cant breathe. I think I just coughed up my spleen.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.