8بخش

: عصر یخبندان- ذوب / بخش 8

عصر یخبندان- ذوب

10 بخش

8بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

حالا فهميدي به چي فکر مي کنن

سيد!

چي؟

جذابه

مي سازيمش

آره،به اون کرکسهاي ترسناک نشون مي ديم

اوه،اون فقط يه کم آب داغ و بخاره.

چقدر مي تونه بد باشه؟

من فقط يه سري کار هاي غير ارادي و شلوغ انجام دادم

باشه،بيا

مندي.

برگرد عقب.

اونجا ميدان مينه

فقط يه راه براي رفتن وجود داره.

درست از وسط

از وسط؟

ما دوستداريم که خزمون از بدنمون محافظت کنه،ممنون

ما برمي گرديم و مي ريم يه جاي ديگه اين امن تره

نه،نه،وقتي نمونده

سد قبل از اینکه ما بتونيم درستش کنيم منفجر مي شه.

ما غرق مي شيم

اگه از وسط بريم،تو يه لحظه مي ترکيم

ما مي ريم جلو.

ما بر مي گرديم عقب.

جلو.

عقب

مي تونم يه چيز بگم؟

نه

تو خيلي لجوج و خيره سري

خوب ،حدس مي زنم که ثابت مي شه

من يه ماموتم

بيا

خوب

نمي دونم. غرق شدن به نظر راحتتر به نظر مي رسه

ترکيدن خيلي ناگهاني تره

اون مي خواد خودشو به کشتن بده.

مندي وايستا

مندي

بچه ها ،نگاه کنيد،آخرين ماموت

شنيدم که شما داريد منقرض مي شيد

تو نمي توني دو تا موجود باشي.

اون فکر مي کنه که تو احمق هستي.

خانواده برگ خوشحال شما کجاست؟

چه اتفاقي برات افتاده؟

مندي،بيا.

بايد بريم.

حالا

از اين ور

بچه هات رو بدن مراقب نگذار.

تمام بچه هاي بي سرپرست خورده مي شن

يه ماموت نديدي؟نه متاسفم-

يه ماموت نديدي؟نه،نه،نديدم-

صاريغ؟به ارتفاع 11 فوت؟

هي رفيق ،يه ماموت نديدي؟

مطمئنم ديدم.

به بزرگي زندگي.

کجا؟دنبالش مي گردم-

من نه

بيچاره نمي دونه که يه ماموته

من جائي نديدمش

شايد تو قايق باشه

عجله کنيد ،از اين ور.

بيايد ادامه بديد

اينهاش

الي.

کمک

بيايد،بيايد،بدوئيد

هل بده

بچه ها شما بريد

تو رو ترک کنيم

چيزي نپرسيد.

الي ،نه.

الي،نگران نباش.

مي ريم کمک بياريم

هينجا بمون

کمکمون کن.

کمک.

يکي کمکم کنه.

مندي

مندي

مندي

الي،تو يه غار گير افتاده

الي

مندي

کمک

نجاتت مي دم.

عاليه.

کي مي خواد اونو نجاتش بده؟

تو احتياج به يه مسواک داري

خوب،خوب،خوب.

حالا بپر

بيا،بچه گربه.

بيا

مي توني انجام بدي،مي توني انجام بدي مي توني انجام بدي

به غريزت اعتماد کن.

به آب حمله کن

من طعمه تو نيستم.

من طعمه تو نيستم

من طعمه تو نيستم

متن انگلیسی بخش

Now you know what they were thinking.

Sid! What? Its catchy.

We made it. Yeah, we showed those scary vultures.

Its just a little hot water and steam. How bad could it be?

I just did something involuntary and messy.

OK, come on.

Manny. Get back. Its a minefield out there.

Theres only one way to go. Straight through.

Straight through? Wed like to keep the fur on our bodies, thank you.

Well head back and go around. Theres no time.

The dam will burst before we make it. Well drown.

If we go through this, we get blown to bits.

We go forward. We go back.

Forward. Back.

Can I say something? No.

You are so stubborn and hard-headed. Well, I guess that proves it.

I am a mammoth.

Come on. Fine.

I dont know. Drowning sounds like a much gentler way to go.

Blown to bits sounds so sudden.

Hes going to get himself killed. Manny, wait.

Manny.

Kids, look, the last mammoth.

I just heard youre going extinct.

You cant be two things. She thinks youre ajerk.

Wheres your big, happy family?

Whats wrong with you?

Manny, come on. We gotta go. Now!

That way.

Do not leave your children unattended. All unattended children will be eaten.

Have you seen a mammoth? No, sorry.

Have you seen a mammoth? No.

Possum? About 11 foot tall?

Hey, buddy, have you seen a mammoth? I sure have. Big as life.

Where? Im looking at him.

Not me.

Poor guy doesnt know hes a mammoth.

I dont see her anywhere. Maybe shes already on board.

Hurry, this way. Come on.

There it is. Ellie! Help!

Come on, come on, run!

Push.

You guys gotta go. Were not leaving you.

Im not asking. Ellie, no.

Ellie, dont worry. Were going for help.

Stay here.

Help us. Help! Somebody help.

Manny.

Manny.

Manny. Its Ellie, shes trapped in a cave.

Ellie.

Manny.

Help! Ill save you.

Great. Whos gonna save him?

You really need to brush.

OK, OK, OK. Jump in now.

Come on, fraidy cat. Come on.

You can do this, you can do this, you can do this.

Trust your instincts. Attack the water.

I am not your prey. I am not your prey.

I am not your prey.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.