9بخش

: عصر یخبندان- ذوب / بخش 9

عصر یخبندان- ذوب

10 بخش

9بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

حمله به آب.

کمين طعمه

دست و پا.

حتي بچه ها هم مي تونن شنا کنن.

بيا

دست و پا،دست و پا

هي.

من در کمين طعمه هستم

ادي

تو تونستي،رفيق.

تو يه لگد زدي در کپل آب

هيچي نيست.

مي دوني که بچه بعضي حيوانات هم مي تونن شنا کنن

آره ولي نه ببرها.

من اين يه نکته رو نگفته بودم

اونجاست

الي ،منو نگه دار

مندي،مندي ،پشت سرت

اونجا هستن

انجامش دادن

فکر نمي کردم که هرگز ببينمتون

مي خواهيم زندگي کنيم

مي خواهيم بميريم

خوب،خارج نشدم

پدر بزرگ،اجازه بده از قايق خارج بشيم.

سيل تموم شد

اين حالا قايق منه يالا.

بزن بريم.

بيايد،بيايد

استو.

ما تونستيم.

ما زنده ايم.

خوب در هر صورت منم

دارم فکر مي کنم که يه مدرسه شنا راه بندازم

قلاب ماهيگيري سيد

سلام پادشاه آتش

سلام

پادشاه آتش سيل رو دفع کرد.

به ما بپيوند ،پادشاه بزرگ و نجيب زاده آتش

نه،اونجا امن نيست،باشه.

يه پيشنهاد بهتر بده

ولي پادشاه آتش از قبل يه تعهد داره.

گله بهش احتياج دارن

ذات او کاملا احساساتيه اون قدرت چسبندگي داره که ما رو با هم نگه داشته

اون گروه خودش رو بوجود آورده و ما بدون او چيزي نخواهيم بود

منظورت اونه؟

سيد.

سيد.

معنيش اين نيست که مي خواي به من دست بزني

نپرس

ما ديگه آخرين نيستيم

تونمياي؟

مي خواي باهاشون بري؟

من يه ماموتم

شايد بهتر باشه يه ماموت باقي بمونم

تو اين طور فکر نمي کني؟

…آره ،مگه اينکه

مگه اين که چي؟

… مگه اينکه من

… من فقط مي خوام بگم

…لازمه بهت بگم که

اميدوارم هر چيزي رو که بدنبالش مي گردي پيدا کني

تو هم همينطور

متن انگلیسی بخش

Attack the water. Stalking the prey.

Claw, kick. Even babies can do it. Come on.

Claw, kick, claw, kick.

Hey. I;m stalking the prey.

Eddie.

You did it, buddy. You kicked waters butt.

Nothing to it. Most animals can swim as babies, you know.

Yeah, but not tigers. I left that part out.

There he is.

Ellie, hold on to me.

Manny, Manny, behind you.

There they are.

They made it.

We thought wed never see you again.

We’re gonna live.

We’re gonna die.

Well, I’m not leaving.

Grandpa, let go of the boat. The floods over.

This is my boat now. Come on, lets go. Come on, come on.

Stu. We made it. Were gonna live.

Well, I am anyway.

I’m thinking about starting a swim school.

Sid’s Squids.

All hail Fire King.

Hi.

Fire King avert flood. Join us, O great and noble flaming one.

No, not so fast there, OK. You make a quality offer.

But Fire King has a prior commitment. His herd needs him.

He is the gooey, sticky stuff that holds us together.

He made this herd, and wed be nothing without him.

You mean it? Sid. Sid.

That doesn’t mean want to touch.

Don’t ask.

We’re not the last ones anymore.

You’re not coming?

You wanna go with them?

I am a mammoth.

I should probably be with a mammoth.

Don’t you think?

Yeah, unless…

Unless?

Unless I…

I just wanna say…

I need to tell you…

I hope you find everything you’re looking for.

You too.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.