11بخش

: تلقین / بخش 11

11بخش

توضیح مختصر

 • زمان مطالعه 0 دقیقه
 • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

کاب؟ کاب؟ اون پايين چي هست؟

اميدوارم حقايقي باشه که «فيشر» ميخواد ياد بگيره.

منظورم اينه که، براي تو چي هست؟

ديدي چي شد؟

ايمز، اين خوابِ توست.

ميخوام محافظ ها رو از اون ساختمون دور کني، ميفهمي؟

 • کي «فيشر» رو ميبره داخل؟
 • من نه.

همه ي مسير رو پيدا کن، هر چيزي ممکنه به خطر بيافته.

 • من اينجا رو طراحي کردم.
 • نه، تو با من مياي.

من از پسش بر ميام.

خيلي خب. تو از مسيرِي که به ساختمون ميرسه حرکت کن.

 • فيشر، تو با اون ميري.
 • باشه.

 • تو چي؟ -اين رو سالم نگه دار. من تمام مدت بهش گوش ميدم

پنجره هاي طبقه ي بالا، به اندازه ي کافي براي من بزرگ هستن که شما رو از سمت اون برجِ جنوبي پوشش بدم.

تو داخل نمياي؟

براي فهميدن حقيقت در موردِ پدرت، بايد خودت به تنهايي وارد ذهنِ «براونينگ» بشي.

بيا، فيشر!

زنگ خطر رو بزن! زنگ خطر رو بزن!

برو، برو، برو!

تکون بخوريد!

برو!

پس به من شليک ميکنن!

اميدوارم آماده باشن.

اوه، خيلي زوده.

کاب، صدا رو ميشنوي؟

اولين بار 20 دقيقه ي پيش شنيدمش، فکر کردم صداي باده.

آره، ميشنوم. صداي موزيکه.

 • پس حالا چکار کنيم؟
 • سريع حرکت کن.

ده ثانيه ي «يوسف» براي پريدن.

که سه دقيقه به «آرتور» وقت ميده.

هي!

خودشه!

 • به ما چقدر ميده؟
 • شصت دقيقه.

اونها ميتونن اين مسيرشون رو توي يک ساعت طي کنن؟

ولي بازم بايد از تراسِ وسطي برن پايين.

خب پس، به مسيرِ جديد احتياج دارن، يه مسيرِ مستقيم تر.

ولي اين مثل يه هزارراه طراحي شده.

بايد يه راهِ کوتاه براي رد شدن از هزارراه باشه، درسته؟

ايمز؟

ايمز چيزي به طرح اضافه کرد؟

فکر نکنم بايد اينو بهت بگم.

ديگه براي اين چيزها وقت نداريم. چيزي اضافه کرد؟

يه سيستمِ هواکش درست کرد که ميشه باهاش از هزارراه ميان بُر زد.

خوبه. براي اونها توضيحش بده.

پارادوکس.

متن انگلیسی بخش

Cobb?

Cobb? What’s down there?

Hopefully, the truth we want Fischer to learn.

I mean, what’s down there for you?

Did you see that?

Eames, this is your dream.

I need you to draw the security away from the complex, understand?

Who guides Fischer in? Not me.

If I know the route, everything could be compromised.

I designed the place. No, you’re with me.

I could do it.

All right. Brief him on the route into the complex.

Fischer, you’ll be going with him. All right. What about you?

You keep this live. I’ll be listening in the whole time.

The windows on that upper floor are big enough for me to cover you from that tower.

You’re not coming in?

In order to find out the truth about your father…

…you’re gonna need to break into Browning’s mind on your own.

Come on, Fischer!

Sound the alarm! Sound the alarm! Go, go, go!

Move!

Go!

Sod it.

I hope you’re ready.

No, it’s too soon.

Cobb, do you hear that?

I first noticed it about 20 minutes ago, I thought it was the wind up here.

Yeah, I hear it. It’s music.

So, what do we do?

We move fast.

Yusuf’s 10 seconds from the jump.

Which gives Arthur three minutes.

Hey! That’s him!

Which gives us what? Sixty minutes.

Can they make that route in an hour? They have to climb to the terrace.

Then they need a new route, a more direct route.

It’s designed as a labyrinth.

There must be access routes that cut through the maze.

Eames?

Did Eames add any features?

I don’t think I should tell you.

We don’t have time for this. Did he add anything?

He added an air-duct system…

…that can cut through the maze. Good. Explain it to them.

Paradox.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.