کالکشن فیلم خانه پدر

کالکشن فیلم خانه پدر

در رابطه با این :

لهجه: امریکن نمره: 6.2 از 10 بِرَد که فردی آرام و مدیر اجرایی یک شبکه‌ی رادیویی می‌باشد، تلاش می کند ناپدریِ خوبی برای فرزندان همسرش باشد. اما اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که سر و کله‌ی پدر واقعیِ بچه ها پیدا می‌شود و بِرَد مجبور است برای جلب توجه بچه‌ها با او رقابت کند و...

این شامل 2 فصل زیر است:

یک مدیر اجرایی رادیو مجبور به رقابت بین فرزندان خود برای به دست آوردن محبت همسرش می شود...

Father and stepfather Dusty and Brad join forces to make Christmastime perfect for the children. Their newfound partnership soon gets put to the test when Dusty's old-school, macho dad and Brad's gentle father arrive to turn the holiday upside down. After a sudden change in plans, the four men decide to take the kids to a luxury resort for a fun-filled getaway that turns into a hilariously chaotic adventure.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.