خانه ی پدر 2

کالکشن فیلم خانه پدر ، فصل 2 : خانه ی پدر 2

درباره‌ی این فصل:

Father and stepfather Dusty and Brad join forces to make Christmastime perfect for the children. Their newfound partnership soon gets put to the test when Dusty's old-school, macho dad and Brad's gentle father arrive to turn the holiday upside down. After a sudden change in plans, the four men decide to take the kids to a luxury resort for a fun-filled getaway that turns into a hilariously chaotic adventure.

این شامل 11 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.