مرا به ماه پرواز ده

مجموعه: فرانک سیناترا / درس 4

مرا به ماه پرواز ده

توضیح مختصر

ویدئوی موسیقی مرا به ماه پرواز بده از فرانک سیناترا

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

♪♪♪

♪ FLY ME TO THE MOON ♪

♪ LET ME PLAY UP THEREWITH THOSE STARS ♪

♪ LET ME SEE WHATLIFE IS LIKE ON ♪

♪ JUPITER AND MARS ♪

♪ IN OTHER WORDS,HOLD MY HAND ♪

♪ IN OTHER WORDS,DARLING, KISS ME ♪

♪ FILL MY HEART WITH SONG ♪

♪ AND LET ME SWINGFOR EVER MORE ♪

♪ YOU ARE ALL I LONG FOR ♪

♪ ALL I WORSHIP AND ADORE ♪

♪ IN OTHER WORDS,PLEASE BE TRUE ♪

♪ IN OTHER WORDS,I LOVE YOU ♪

♪♪♪

♪ ( SHOOBY DOOBIE DOOBIEDOH BUH ) ♪

♪♪♪

♪ ( AH! ) ♪

♪ WHY DON’T YOU FILL MY HEARTWITH SONG ♪

♪ LET ME SING FOR EVER MORE ♪

♪ BECAUSE YOU AREALL I WORSHIP ♪

♪ ALL I LONG FORAND ADORE ♪

♪ IN OTHER WORDS,PLEASE BE TRUE ♪

♪ IN OTHER WORDS ♪

♪ IN OTHER WORDS ♪

♪ I… ♪

♪ LOVE… ♪

♪ YOU ♪

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.