والس کریسمس

مجموعه: فرانک سیناترا / درس 14

والس کریسمس

توضیح مختصر

موسیقی والس کریسمس اثر فرانک سیناترا

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

♪ MERRY CHRISTMAS ♪

♪ MERRY CHRISTMAS ♪

♪ MAY YOUR EVERY NEWYEAR DREAM COME TRUE ♪

(“THE CHRISTMAS WALTZ”BY FRANK SINATRA)

♪ FROSTED WINDOW PANES ♪

♪ CANDLES GLEAMING INSIDE ♪

♪ PAINTED CANDYCANES ON THE TREE ♪

♪ SANTA’S ON HIS WAY ♪

♪ HE’S FILLED HISSLEIGH WITH THINGS ♪

♪ THINGS FOR YOU AND FOR ME ♪

♪ IT’S THAT TIME OF YEAR ♪

♪ WHEN THE WORLD FALLS IN LOVE ♪

♪ EVERY SONG YOUHEAR SEEMS TO SAY ♪

♪ “MERRY CHRISTMAS ♪

♪ MAY YOUR NEW YEARDREAMS COME TRUE” ♪

♪ AND THIS SONG OF MINE ♪

♪ IN THREE-QUARTER TIME ♪

♪ WISHES YOU AND YOURS ♪

♪ THE SAME THING TOO ♪

♪ SANTA’S ON HIS WAY ♪

♪ HE’S FILLED HISSLEIGH WITH THINGS ♪

♪ PRETTY THINGS FORYOU AND FOR ME ♪

♪ IT’S THAT TIME OF YEAR ♪

♪ WHEN THE WORLD FALLS IN LOVE ♪

♪ EVERY SONG YOUHEAR SEEMS TO SAY ♪

♪ “MERRY CHRISTMAS ♪

♪ MAY YOUR NEW YEARDREAMS COME TRUE” ♪

♪ AND THIS SONG OF MINE ♪

♪ IN THREE-QUARTER TIME ♪

♪ WISHES YOU AND YOURS ♪

♪ EVERYONE ♪

♪ MERRY CHRISTMAS ♪

♪ MERRY CHRISTMAS ♪

♪ MAY YOUR EVERY NEWYEAR DREAM COME TRUE ♪

  • MERRY CHRISTMAS!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.