غریبه ها در شب

مجموعه: فرانک سیناترا / درس 5

غریبه ها در شب

توضیح مختصر

موسیقی غریبه ها در شب اثر فرانک سیناترا

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

Strangers in the night Exchanging glances Wandering in the night What were the chances We’d be sharing love Before the night was through? Something in your eyes Was so inviting Something in your smile Was so exciting Something in my heart told me I must have you Strangers in the night, two lonely people We were strangers in the night Up to the moment when we said our first hello Little did we know Love was just a glance away, a warm embracing dance away And ever since that night We’ve been together Lovers at first sight In love forever It turned out so right For strangers in the night Love was just a glance away, a warm embracing dance away Ever since that night We’ve been together Lovers at first sight In love forever It turned out so right For strangers in the night Doo-bee-doo-bee-doo Doo-doo-dee-dah Dah-dah-dah-dah-dah, ya-ya-ya

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.