جینگل بلز

مجموعه: فرانک سیناترا / درس 15

جینگل بلز

توضیح مختصر

موسیقی جینگل بلز اثر فرانک سیناترا

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

(bell ringing music)

♪ I love thoseJ-I-N-G-L-E bells ♪

♪ Oh, those holidayJ-I-N-G-L-E bells ♪

♪ Oh, those happy J-I-N-G-L-E

♪ B-E-double L-S

♪ I love thoseJ-I-N-G-L-E bells ♪

♪ Oh

♪ Jingle bells, jingle bells

♪ Jingle all the way

♪ Oh, what fun it is to ride

♪ In a one horse open sleigh

♪ Jingle bells, jingle bells

♪ Jingle all the way

♪ Oh, what fun it is to ride

♪ In a one horse open sleigh

♪ Dashing throughthe snow (Rudolph) ♪

♪ In a one horseopen sleigh (today) ♪

♪ O’er the fieldswe go (Rudolph) ♪

♪ Laughing all the way (today)

♪ Bells on bob-tail ring

♪ Making our spirits bright

♪ What fun it isto ride and sing ♪

♪ A sleighing song tonight

♪ Ho ho ho, ho ho ho

♪ Ho, ho, ho, ho, ho

♪ Ho, ho, ho, ho,ho, ho, ho, ho, ho ♪

♪ Jingle bells,jing-jingle bells ♪

♪ Jingle all the way

♪ Oh, what fun it is to ride

♪ In a one horse open sleigh

♪ I love thoseJ-I-N-G-L-E bells ♪

♪ Oh, those holidayJ-I-N-G-L-E bells ♪

♪ Oh, those happy J-I-N-G-L-E

♪ B-E-double L-S

♪ I love those jingle bells

♪ All the way

♪ Jingle all the way

  • [Frank] Merry Christmas.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.