طوری که تو امشب به نظر میرسی

مجموعه: فرانک سیناترا / درس 10

طوری که تو امشب به نظر میرسی

توضیح مختصر

ویدئوی طوری که تو امشب به نظر میرسی از فرانک سیناترا

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

روزی که من به شدت ( حالم )افتضاح هستم

وقتی دنیا سرد است

فقط با فکر کردن به تو درخششی را احساس خواهم کرد

و ظاهر تو امشب

بله ،تو دوست داشتنی هستی، با لبخند بسیار گرمت

و گونه هایت بسیار نرم

هیچ چیز برای من وجود ندارد جز دوست داشتنت

و ظاهر تو امشب

با هر کلمه حساسیت تو بیشتر می شود

ترس من را از هم جدا کن

و آن خنده بینی تو را چروک می کند

قلب احمق من را لمس می کند

دوست داشتنی ، هرگز ، هرگز تغییر نکن

آن جذابیت نفس گیر را حفظ کن

لطفاً ترتیبش را نمی دهی؟ چون دوستت دارم

همینطور که امشب نگاه می کنی

و آن خنده ای که بینی تو را چروک می کند

قلب نادان من را لمس می کند

دوست داشتنی ، هرگز تغییر نکن

آن جذابیت نفس گیر را حفظ کن

لطفاً ترتیبش را نمی دهی؟ چون دوستت دارم

همینطور که امشب نگاه می کنی

میلی متر ، میلی متر میلی متر ، میلی متر ،

همینطور که امشب نگاه می کنی

متن انگلیسی درس

Some day, when I’m awfully low

When the world is cold

I will feel a glow just thinking of you

And the way you look tonight

Yes, you’re lovely, with your smile so warm

And your cheeks so soft

There is nothing for me but to love you

And the way you look tonight

With each word your tenderness grows

Tearin’ my fear apart

And that laugh wrinkles your nose

Touches my foolish heart

Lovely, never, never change

Keep that breathless charm

Won’t you please arrange it? ‘Cause I love you

Just the way you look tonight

And that laugh that wrinkles your nose

It touches my foolish heart

Lovely, don’t you ever change

Keep that breathless charm

Won’t you please arrange it? ‘Cause I love you

A just the way you look tonight

Mm, mm mm, mm,

Just the way you look tonight

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.