طوری که تو امشب به نظر میرسی

مجموعه: فرانک سیناترا / درس 10

طوری که تو امشب به نظر میرسی

توضیح مختصر

ویدئوی طوری که تو امشب به نظر میرسی از فرانک سیناترا

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

Some day, when I’m awfully low When the world is cold I will feel a glow just thinking of you And the way you look tonight Yes, you’re lovely, with your smile so warm And your cheeks so soft There is nothing for me but to love you And the way you look tonight With each word your tenderness grows Tearin’ my fear apart And that laugh wrinkles your nose Touches my foolish heart Lovely, never, never change Keep that breathless charm Won’t you please arrange it? ‘Cause I love you Just the way you look tonight And that laugh that wrinkles your nose It touches my foolish heart Lovely, don’t you ever change Keep that breathless charm Won’t you please arrange it? ‘Cause I love you A just the way you look tonight Mm, mm mm, mm, Just the way you look tonight

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.